עורך דין פלילי במרכז

על תחומי העיסוק של עורך דין פלילי במרכז

עורך דין פלילי במרכז עוסק בייצוג לקוחות בחדרי החקירות לפני ואחרי מעצר ובדיונים והליכים פלילים בבית המשפט. תחומי העיסוק של עורך דין פלילי במרכז מגוונים וכוללים בין היתר, עבריינות מין, סמים, נשק, רכוש, אלימות, אלימות במשפחה ועוד. יש חשיבות גדולה לבחירת עורך דין מקצועי ובעל ניסיון המומחה ספציפית בדין הפלילי, על מנת להתמודד מבחינה משפטית עם הטענות המועלות בחקירות המשטרה או בבית המשפט. מומחיותו של עורך הדין תבוא לידי ביטוי באיכות הטענות שהוא יעלה על מנת לסתור את הטענות של המשטרה והתביעה.

צווארון לבן ומניעת הטרדה

כדאי להיעזר בשירותי עורך דין פלילי מומלץ לייצוג בעבירות פליליות שנופלות תחת השם עבירות צווארון לבן. המורכבות של עבירות מסוג זה נוגעות לקיום היסוד הנפשי שבעבירה במהלך ביצוע העבירה. תחום נוסף שכדאי להיעזר עבורו בשירותי עורך דין פלילי מומלץ הוא במניעת הטרדות. בקשה עבור צו למניעת הטרדה מאיימת צריכה להיות מוגשת לבית משפט השלום בצירוף הנימוקים לבקשה והאסמכתאות הנדרשות. עוד טרם הגשת הבקשה לבית המשפט, כדאי להתייעץ עם עורך דין פלילי על מנת להבין אם בנסיבות הנוכחיות ובמצב הראיות שניתן יהיה להציג בפני בית המשפט, מהם הסיכויים להיענות של בית המשפט לבקשה ומתן צו למניעת הטרדה מאיימת בהתאם להגדרות בחוק.

צו זמני במעמד צד אחד עד לדיון נוסף

כאשר בית המשפט ייעתר לבקשה במעמד צד אחד, הצו יינתן לשבעה ימים בלבד. כלומר ניתן לקבל צו הטרדה מאיימת ללא נוכחות המטרידן באולם רק לשבוע. בית המשפט במהלך הדיון קובע דיון נוסף במעמד כל הצדדים. בדיון הנוסף ולאחר שמיעת טענותיהם של הצדדים השונים, השופט מוסמך להאריך את תוקפו של צו למניעת הטרדה מאיימת לתקופה של 6 חודשים במידה והשתכנע בצדקת הבקשה.

עורך דין פלילי במרכז – מומחה לתחום

אם אתה מחפש עורך דין פלילי במרכז, כדאי לך להתייעץ עם עורך דין איילון בירנבוים. הוא מומחה בתחומי המשפט הפלילי ובעל ניסיון בייצוג מגוון רחב של חשודים ונאשמים בתיקים פליליים שונים. עורך דין איילון בירנבוים גאה בטיפול האישי והמסור שהוא מעניק  לכל לקוח ובזמינות שלו לצרכי לקוחותיו בכל שעות היממה. המשרד מתמחה במסגרת תפקידיו במגוון תחומים במשפט הפלילי ובייצוג חשודים ונאשמים בהליכים פליליים בכל הערכאות.

תביעת לשון הרע

Woman photo created by diana.grytsku - www.freepik.com
תביעת לשון הרע - הוצאת דיבה
ריבוי אמצעי התקשורת האלקטרונית מביאים עמם גם אמירות החשופות לתביעות על פי חוק איסור לשון הרע – התנאים להגשת תביעה.

תביעת לשון הרע

תביעת דיבה / תביעת לשון הרע – התנאים להגשתה

תביעת דיבה או תביעת לשון הרע: על מנת להגיש אותה צריכים להתקיים מספר תנאים הקבועים בחוק ובפסיקה,

ואשר ככל ואינם מתקיימים טוב יהיה שלא תוגש תביעה מלכתחילה.

מכאן החשיבות בליווי של עורך דין מקצועי בכל השלבים,

החל מבדיקת ההתיכנות וכלה בהגשת התביעה וניהולה הלכה למעשה.

כדי להגיש תביעה כזו הנפגע קרי התובע צריך להראות כי "לשון הרע",

שהינה אמרה משמיצה או ביזוי ו/או כתיבה של דברים שאינם נכונים אודותיו אכן אירעה בפועל.

התובע צריך להביא את הביטוי המדויק בו השתמש המעוול –

ולהראות כיצד האמירה או הכתיבה הובאה בפני לכל הפחות אדם אחד נוסף.

אין הגבלה על המדיה בה הובאה האמירה, זו יכולה להיות במסגרת של כתיבה בעיתון או ראיון באמצעי תקשורת אלקטרוני, שיחה בפרהסיה, ברשתות החברתיות, מכתב ועוד.

לאחרונה ועל פי הפסיקה גם שיתוף של פוסט משמיץ ייחשב למתן יד לאותו מעשה של לשון הרע,

ועל כן מי שמשתף פוסט המהווה לשון הרע עלול למצוא עצמו נתבע אף הוא.

לעומת זאת, לסמן לייק בפוסט קיים אינו נחשב ללשון הרע.

מומלץ מאוד לחשוב פעם ופעמיים בטרם החלטה לשתף פוסט שנרשם על ידי אדם אחר שכן המדובר במעשה שייחשב אף הוא כ"לשון הרע".

האם קיימת חובה להוכיח נזק במסגרת תביעת דיבה ?

תביעה אזרחית בלשון הרע יכולה להיות מוגשת גם מבלי שיהיה צורך להראות על הנזק שנגרם כתוצאה מאותה השמצה,

שכן על פי החוק לבית המשפט שיקול הדעת ליתן כיום פיצוי העומד על כ 75,000 ₪ גם מבלי שהובאו ראיות לנזק כזה.

ככל ונגרם נזק כבד בעקבות אותה השמצה נטענת,

הרי שיכול התובע להביא ראיות לנזקיו הרבים והכבדים וכך ייזכה בפיצוי נדיב וגדול יותר.

ההגנות להן נתבע יכול לטעון בתביעת לשון הרע

חשוב לדעת כי לנתבע בגין לשון הרע עומדות הגנות שונות היכולות לשמש אותו אל מול טענות התובע.

כך, וככל שהנתבע יכול להראות כי האמירות הנטענות כמשמיצות הן נכונות תעמוד לזכותו הגנת "אמת דיברתי".

פעמים רבות קיים קושי של ממש להוכיח כי האמירות אכן אמת הן ועל כן ולחילופין יכול הנתבע גם לטעון להגנת "תום הלב" המתקיימת בהינתן נסיבות משתנות.

מעבר לכך, כאשר אדם מביע את דעתו בנושא מסוים, הרי שעומדת לו הזכות לעשות זאת כל עוד הדברים אינם נאמרים כמתחזים להיות עובדה.

הדברים הללו נבחנים גם דרך עיני הציבור, האם האמירות הן כאלה המהוות דבר פרשנות ודעה, או עובדה מוגמרת.

החשיבות בפעולות למזעור הנזק של הנפגע

בנוסף, קיימת חשיבות לשאלה באם הנתבע שעשה את הפרסום נקט באמצעי כלשהו על מנת ולצמצם את הנזקים הנטענים של התובע –

פרסום התנצלות או תיקון הניסוח בתגובה לבקשה לעשות כן בהחלט יכולות פעמים רבות לפתור התיידנויות ארוכות בבית המשפט וליישב את ההדורים.

בית המשפט נותן את הדעת לאופן הפעולה של הנתבע עם הישלח מכתב מאת התובע בדבר טענותיו להוצאת דיבה כלפיו.

תביעת לשון הרע בגין הגשת תלונה במשטרה

כאשר מדובר בתביעה על פי חוק איסור לשון הרע  בגין הגשת תלונה במשטרה, המצב מעט מורכב יותר,

שכן קיים חשש רב בדבר "אפקט מצנן".

המדובר בדבר החשש בהיבט האינטרס הציבורי של מי שמעוניין להגיש תלונה, כי יחליט להימנע מלדווח אודות חשד לעבירות וזאת ככל ומגישי תלונות יהיו חשופים לתביעות דיבה.

על אף זאת, הדין מאפשר תביעה בעילת לשון הרע במידה ואכן יוכח זדון וידיעה כי התלונה הוגשה במשטרה בידיעה כי אינה נכונה.

לרוב, נדרש כי תביעה כזאת תוגש לאחר שתיק החקירה נסגר בעילה של "היעדר אשמה",

והדבר אף מתבקש לא פעם על ידי הערכאות השיפוטיות כאחד התנאים על מנת שהתביעה תתקבל.

כשתיק נסגר בעילת סגירה שאינה מנקה את החשוד מאשמה (העדר ראיות מספיקות או נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין), הרי שיהיה זה נטל כבד על הטוען ללשון הרע להראות כי אין שמץ של אמת בהגשת תלונה.

על מנת ולבדוק באם אכן קיימת עילה טובה להגיש תביעה בגין לשון הרע במקרה של הגשת תלונה,

הרי שלא יהיה זה מספיק להראות כי היא הוגשה מתוך רצון לנקום

(כפי שקורה לא פעם ולא פעמיים בין בני זוג המסתכסכים על רקע של הליך גירושין),

כי אם גם להראות שתוכן התלונה עצמה הינו כזה שאין בו כל אמת.

ככל ונאספות בתיק החקירה ראיות המחזקות את החשד שבשלו הוגשה תלונה,

הרי שהדבר אמור להפוך סיכויי תביעה כזו לקלושים, וזאת בשל האינטרס הציבורי להגן על האפשרות לדווח לרשויות אודות חשדות מסוגים שונים.

כדאי להתייעץ עם עורך דין בקיא בטרם החלטה על מהלך של תביעת דיבה,

וזאת לצורך הבנת המצב המשפטי לאשורו במקרה הספציפי.

בנוסף להליך אזרחי של תביעה על פי חוק איסור לשון הרע לקבלת פיצוי, ניתן גם להגיש קובלנה פלילית.

ככל ויש לכם שאלות נוספות בנושא הגשת תביעה או להתגונן מפני תביעה כזו, על פי חוק איסור לשון הרע, אתם מוזמנים ליצור עמי קשר.

סמנו לייק בדף הפייסבוק והישארו מעודכנים.

עורך דין זה א.ב.

 

 

ועדות שחרורים – ועדת "שליש" – שחרור מוקדם – שחרור על תנאי

Black photo created by welcomia - www.freepik.com

טיעונים לעונש או לשמור לועדות שליש

ועדת שליש או ועדת שחרורים – מהי החקיקה הרלבנטית בנושא  ?

המסגרת הנורמטיבית של נושא ועדת השחרורים הינו חוק שחרור על תנאי ממאסר התשס"א 2001.

וועדת השחרורים הינו הגורם המקבל החלטות בכל הקשור לשחרור מוקדם של אסירים כולל שחרורים הנעשים מטעם רפואי.

על פי סעיף 3 לחוק שחרור על תנאי ממאסר:

אסיר הנושא עונש במשך יותר מ 6 חודשים, לאחר 2/3 מתקופת השהייה בכלא, יכול להשתחרר על פי שיקול דעת של ועדת שחרורים, על פי בקשתו, מהמשך הכליאה, אחרי שהועדה השתכנעה כי הוא ראוי לשחרור מוקדם ושאין בכך סיכון לשלום הציבור.

אם כן, שיקול הדעת של ועדת השחרורים הינו למשך השליש האחרון של תקופת העונש שנגזרה על האסיר.

ועדת שליש / ועדת השחרורים – הקריטריונים שנבדקים בכל הקשור לזכאות לשחרור מוקדם הינם בין היתר:

נסיבות העבירה, החומרה, הרשעות קודמות, רמת מסוכנות, סיכויי שיקום, התנהגות בכלא ועוד.

באשר לנושא חומרת העבירה קבע בית המשפט המחוזי בחיפה בהליך  עת"א 27418-06-13 כי:

לא ניתן לקבוע כי מי שעבר עבירה חמורה פעם אחת, בהכרח יחזור לעבור עבירות נוספות בעתיד, ומכאן נגזרת באופן אוטומטי ההנחה השגויה כי בהכרח נשקפת ממנו סכנה.

על כן, קבע בית המשפט כי חומרת העבירה או המעשה הינו רק אחד ממכלול השיקולים שיובאו בחשבון, בהקשר של שחרור מוקדם.

חומרת העבירה הינה אינדיקציה לסיכון, אולם לא מדובר בעניין חד משמעי ואשר על כן ניתן לסתירה על ידי הבאת נתונים אחרים.

מכאן ניתן ללמוד פעם נוספת על החשיבות היתרה, בשימוש בעורך דין בקיא במסגרת הייצוג בוועדות השחרורים.

אם כן, ועדת שחרורים רשאית לשחרר אסיר המרצה את עונשו, עוד בטרם סיים לרצות את תקופת המאסר שנגזרה עליו.

הזכאות לייצוג במסגרת ועדות שחרורים אלה מוסדרת אף היא וחשובה: לאסיר הזכות להיות מיוצג על ידי עורך דין כמובא ולא ניתן להפריז בחשיבות קבלת הייצוג במסגרת זו.

ישנם 3 סוגים של ועדת שליש ו/או שחרורים:

 1. ועדת שחרורים רגילה – כמובא לעיל מדובר בועדה הדנה בשחרור מוקדם של אסיר למשך השליש האחרון של העונש אותו היה אמור לרצות.  ועדה זו כוללת 4 חברים: שופט בית משפט שלום משמש כיושב ראש הוועדה, קצין שב"ס בדרגה של רב כלאי ומעלה (נטול זכות הצבעה) ו-2 נציגי ציבור בעלי נסיון של 5 שנות ניסיון בתחום עיסוקם.

 

 1. ועדת שחרורים מיוחדת – זוהי ועדה הדנה בשחרור מוקדם של אסיר עולם או אסיר המרצה מ 25 שנות מאסר ומעלה, לאחר ריצוי שני שליש. ועדה זו כוללת 4 חברים: שופט מחוזי או עליון המשמש כיושב ראש הועדה, קצין שב"ס בדרגה של רב כלאי ומעלה (נטול זכות הצבעה), ו-2 נציגי ציבור בעלי 10 שנות ניסיון בתחום עיסוקם.

 

 1. ועדה לקציבת עונש מאסר עולם – המדובר בוועדה אשר דנה בבקשה של אסיר עולם לקצוב את עונשו, בועדה יושבים 4 חברים הכוללת בין היתר – שופט מחוזי או עליון המשמש כיושב ראש הועדה, קצין שב"ס בדרגת רב כלאי ומעלה (נטול זכות הצבעה) ו-2 נציגי ציבור בעלי 10 שנות ניסיון בתחום עיסוקם.

לוועדת השחרורים יש את שיקול הדעת לשחרר בשחרור מוקדם אסיר כאשר קיימת חוות דעת רפואית הקובעת כי על רקע קיומה של מחלה ימיו של האסיר ספורים ו/או המשך מאסר מהווה עבורו סיכון חיים,

לרבות גם אסירים שמונשמים, בעלי דמנציה מתקדמת ומחוסרי הכרה.

שחרור זמני מתאפשר כשהאסיר סובל מסרטן או זקוק להשתלה של איבר.

עורך דין מיומן בייצוג אסירים, אותו שכר האסיר יביא לקיום דיון בעניין רק לאחר שדאג להשלים תכנית שיקום המותאמת ללקוח שלו,

אשר נבנית בשיתוף עם עובד רש"א (רשות שיקום האסיר) או גורם טיפולי בקהילה כשרלוונטי.

תכנית שיקום פרטית – מתי ?

כשיש קושי בבניית תכנית שיקומית בעזרת רש"א ובהעדר המלצה חיובית,

ניתן לבנות תכנית פרטית באמצעות גורמים וגופים המעניקים שירותים אלה.

לצורך כך יבקר עובד סוציאלי או גורם מקצועי מטעם הגוף הפרטי את האסיר ובאמצעות הראיון והמסמכים יכין תכנית עבור האסיר, בשיתוף עורך הדין שהאסיר שכר לצורך כך.

בית המשפט בעתירה שהוגשה (עת"א 22925-12-13 בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים) הורה לבתי הסוהר לאפשר כניסה של מטפלים פרטיים

בלא צורך בבדיקה של כל מקרה ומקרה,

וכי יש מקום לאפשר הצגת חוות דעת פרטית וכניסת מטפלים פרטיים מאפשרת להוציא אפשרות זו לפועל באופן אפקטיבי הלכה למעשה.

לאחר בניית התכנית, תועבר זו לוועדת השליש שתשקול את השחרור.

סיכויי השחרור המוקדם גוברים ככל והתכנית יסודית יותר ונותנת מענה אמיתי וטוב לצרכי האסיר ולטובת השיקום האישי שלו.

תכנית כזו צריכה לכלול מחויבות והתחייבות מצד האסיר, יכולת לפקח עליו, תכנית תעסוקתית, וכן תכנית טיפולית אפקטיבית.

לאחר בניית התכנית והעברתה יערך דיון בפני וועדת שליש.

חברי ועדות שליש / שחרורים מתמנים לתקופה של שנתיים וניתן למנות אותם לתקופות נוספות של שנתיים בכל פעם.

וועדות השחרורים מתכנסות בבתי הכלא ודיוני המעקב מתנהלים בבתי המשפט.

ועדת שליש – להלן מקום כינוס הועדה על פי חלוקה למחוזות

מחוז מרכז – בתי כלא הנכללים: מעשיהו, איילון השרון  – בית משפט השלום כפר סבא

 

מחוז צפון – בתי הכלא הנכללים: מגידו, כרמל, שיטה, צלמון, דמון – בית המשפט בנצרת

 

מחוז הדרום – בתי כלא הנכללים: אשל, אלה, קציעות – בית המשפט בבאר שבע.

דיון חוזר בוועדת שליש / השחרורים והאפשרות לערער 

דיון חוזר בוועדה:

ככל ונערך דיון והבקשה לשחרור נדחית על ידי הוועדה, האסיר זכאי לבקש באמצעות עורך דינו דיון חוזר בוועדה על מנת שיוכל לשטוח את ענייניו בפניה פעם נוספות.

הופעה נוספת בפני הוועדה יעשה לאחר חצי שנת מאסר נוספת ו/או לאחר תקופה קצרה יותר ככל וכך נקבע על ידי ועדת השחרורים.

ככל ויהיה בידי האסיר באמצעות עורך הדין ששכר לצורך כך היכולת להציג נתונים חדשים ושינוי נסיבות ביחס לדברים כפי שעלו בדיון הקודם בכל הקשור לשיפור התנהגות, חוות דעת חיוביות וכד', ניתן יהיה להביא לשחרור מוקדם בדיון הנוסף.

ועדת שחרורים והאפשרות להגשת ערעור על החלטתה: 

בנוסף ניתן להגיש ערעור על ההחלטה של וועדת השחרורים שלא לשחרר אסיר שחרור מוקדם לבית המשפט המחוזי במחוז הרלבנטי

(אסיר שעדיין במאסר מגיש לבית משפט מחוזי שבאזור השיפוט של בית הסוהר ואסיר משוחרר לבית משפט מחוזי שבאיזור השיפוט שבו הוחזק האסיר בטרם השחרור) –

גם זאת חשוב לעשות באמצעות עורך דין המתמצא בייצוג אסירים, כך שבמקרים מתאימים ניתן יהיה להגיע להסדר מתאים ומוקדם עם הפרקליטות במקרים רלוונטים, בכל הקשור לתנאי השחרור.

ערעור על החלטה של ועדת השחרורים הינה עתירה הלכה למעשה.

העתירה יכולה להיות באחד הנושאים כדלקמן:

 • החלטה שלא לשחרר על תנאי את האסיר (שחרור שליש)
 • החלטה של הוועדה לא לשחרר אסיר מטעמים רפואיים
 • עתירה בבקשה לבטל תנאים מסוימים שנקבעו לשחרור האסיר על ידי הוועדה
 • החלטה שלא לגלות מידע חסוי אותו רוצה האסיר לדעת – ניתן להגיש עתירה בנושא רק כשזו מוגשת במסגרת של עתירה נגד החלטה שלא לשחרר את האסיר שחרור מוקדם או כשהעתירה הינה בנושא החלטה של ביטול שחרור או שינוי תנאים של השחרור שנקבע. (לא יתאפשר להגיש עתירה בנושא זה ככל והוחלט על ידי הוועדה לאפשר שחרור מוקדם על תנאי והאסיר נמנע מהגשת עתירה כנגד החלטה זו)

ערעור על החלטת ועדת שליש, נידון בהרכב של שלושה שופטים ואשר להם סמכויות שונות בהקשר לעתירות אלה,

לרבות הרשות להיחשף למידע חסוי וקבלת פרטים מגורמים מטעם היועמ"ש שלא בנוכחות העותר האסיר ועורך דינו.

על החלטה זו ניתן לערער אך ורק ברשות, משמע אין ערעור בזכות לאחר הערעור לבית המשפט המחוזי.

ככל וניתנה רשות ערעור, זה יוגש לבית המשפט העליון.

חשוב לדעת כי לאחר החלטה של ועדת השחרורים, לאפשר שחרור אסיר למשך "שליש",

ניתן לעכב את השחרור למשך 7 ימים, ככלל והיועמ"ש מודיע לוועדה כי הוא מעוניין או שוקל להגיש עתירה כנגד ההחלטה.

קיימים ארגונים שונים שיש ביכולתם לסייע לאסירים   ביניהם ניתן למנות בין היתר:

האגודה לזכויות האזרח בישראל (טלפונים: 073-7050752, 03-5608185)

המשקם (טלפון: 03-6367555)

אל סם (טל': 1599595909)

מוסדות לטיפול בנפגעי סמים (טל': 04-8619152)

פרח – תכנית לאומית להשפעה חברתית (טל': 1-599-550-500)

מכורים אנונימיים (טל': 050-5947837)

האפשרות לשחרור מוקדם היא מציאותית וברת סיכוי.

מדובר בעניין תלוי נסיבות, וניתן למצוא תכניות שמאפשרות שיקום אפקטיבי לשילוב מחודש בחיים שמחוץ לכלא.

לאתר הרשות לשיקום האסיר –

https://www.pra.co.il/

על רקע התפרצות נגיף הקורונה ובשל הנסיבות הייחודיות והקשות שנוצרו:

הותקנו תקנות שעת חירום בנוגע לדיוני ועדות שחרורים המרחיבות בין היתר את סמכות יושב ראש הוועדה לדון בדן יחיד,

הורחבה האפשרות לדחות דיונים,

ניתנה האפשרות לוועדה לקיים דיון שלא בנוכחות האסיר ובאמצעות אמצעי טכנולוגי המאפשר לו להקשיב לוועדה בהשתתפות מרחוק,

קיום דיון בכתב בלבד ככל ויש הסכמה של הצדדים לכך ועוד.

ככל ויש לך שאלות נוספות לגבי עתירות אסירים  אתה מוזמן ליצור עמי קשר ואשמח לענות.

לקריאת מאמרים נוספים שלי באתר מהדריניוז 

לסרטונים בערוץ היוטיוב –

https://www.youtube.com/feed/my_videos

סמנו לייק בעמוד הפייסבוק של עורך דין פלילי איילון בירנבוים והישארו מעודכנים.

עורך דין פלילי זה א.ב

 

 

מחיקת רישום פלילי

מחיקת רישום פלילי

מחיקת רישום פלילי

המסגרת החקיקתית בנושא מחיקת רישום פלילי

מחיקת רישום פלילי כולל טיפול בהגשת בקשות חנינה מנשיא המדינה, קיצור או ביטול תקופת התיישנות של הרשעה ומחיקת רישום פלילי, או משטרתי מגיליונו של נאשם.

המסגרת המשפטית של נושא מחיקת רישום פלילי, מעוגנת בעיקרה בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א –1981, ובתקנות שעניינן אמות מידה לביטול רישומי משטרה.

להמשך קריאה

תעודת יושר: כיצד החוק החדש צפוי להשפיע על האפשרות לקבלה מהמשטרה

"החל מינואר 2021 המשטרה לא תנפיק יותר תדפיס רישום פלילי,

המכונה גם תעודת יושר וזאת במטרה למנוע ממעסיקים גישה למידע.

כיצד יתאפשר לממש את זכות העיון במידע לאחר כניסת השינוי לתוקף?"

עורך דין פלילי זה א.ב

"תעודת יושר" – החוקים החדשים

החוקים החדשים בקבלת "תעודת יושר" מהמשטרה

החוקים החדשים בקבלת "תעודת יושר" מהמשטרה

תעודת יושר ורישומים פליליים הינו עניין המעסיק אנשים רבים, הנושאים רישום פלילי או רישום משטרתי בגין חקירה שנסגרה לאחר שנחקרו תחת אזהרה בתחנת המשטרה.

תעודת יושר כבר מזמן אינו עניין של מה בכך. אנשים רבים נושאים ״כתמים פליליים״ למשך שנים רבות, הרבה פעמים בניגוד לתחושת הצדק הטבעית.

לאחרונה ובעקבות הכתם שהולך עם אדם במשך זמן ממושך מדי הוחלט לשנות בחקיקה את אופן חישוב התקופות באופן שייטיב עם מי שהסתבכו באופן מינורי עם החוק.

בנוסף, נושא תעודת היושר עומד לעבור שינוי חשוב נוסף הקשור לזכות העיון וקבלת תדפיס הרישום הפלילי בתחנת המשטרה.

מה החידושים ברפורמה הקשורה בתעודת יושר ורישומים פליליים שתכנס לתוקפה החל מחודש ינואר 2021?

מה מטרות הרפורמה?

כל מה שרציתם לדעת אודות הרפורמה החשובה שתכנס בתחילת שנת 2021 בקבלת "תעודת יושר" ואופן החישוב החדש של תקופות ההתיישנות והמחיקה של רישומים פליליים במאמר שבפניכם.

תעודת יושר וקבלתה – להלן סקירה תמציתית של השינויים שיכנסו לתוקף בכל הקשור לרישום פלילי החל מחודש ינואר 2021 ואשר ישפיעו על הנושא:

1. תעודת יושר – החל מחודש ינואר 2021 אזרחים לא יוכלו לקבל תדפיס רישום פלילי בתחנת המשטרה.

אזרח שיירצה לדעת את פרטי הרישום הפלילי שלו, יוכל להסתכל על גבי מסך המחשב בתחנת המשטרה מבלי שיקבל תדפיס שלו ומבלי שיורשה לו לצלם את המסך.

על כן רק גופים המנויים בחוק יוכלו לקבל "תעודת רישום פלילי" בהתאם לסמכות היקף העיון המוקנית להם. 

כל גוף המצוין בחוק ככזה הרשאי לקבל "תעודת רישום פלילי" באופן ישיר מהמשטרה, זכאי לכך בהיקף שונה ועל כן יש לדבר חשיבות רבה.

האפשרות שתעמוד עבור מי שיירצה להביא את פרטי הרישום לעורך דין שיסייע בבקשת חנינה, היא באמצעות העתקת פרטי הרישום הפלילי שלו בכתב יד,

או באמצעות הגעת עורך הדין עם יפוי כח על מנת שיוכל הוא להתרשם באופן ישיר מהרישום על גבי צג המחשב בתחנת המשטרה.

מטרת השינוי לעיל היא למנוע את היכולת של מעסיקים להפר את החוק ולבקש את תדפיס הרישום הפלילי ישירות ממועמד לתעסוקה.

ובנוסף, למנוע מצבים בהם מועמדים לתעסוקה מביאים באופן אישי את התדפיס המפורט שקיבלו ואשר מכיל פרטי רישום אליו המעסיק לא היה מתוודע אילולא קיבל את התדפיס באופן בלתי חוקי זה.

2. תעודת יושר – שינוי אופן חישוב תקופות ההתיישנות והמחיקה של הרשעות

תקופות ההתיישנות והמחיקה בגין הרשעות יחושב באופן שונה מהאופן בו נעשה הדבר כיום.

תקופות ההתיישנות והמחיקה יקוצרו באופן משמעותי עבור מי שהסתבך בפליליים באופן שולי במהלך חייו.

אופן החישוב החדש החל מכניסת הרפורמה לתוקף הינו כדלקמן:

גזר דין של "אי הרשעה" –

 0 שנות התיישנות ו- 5 שנות מחיקה.

הרשעה ללא רישום נוסף וללא מאסר – 

4 שנות התיישנות + 4 שנות מחיקה

החריג: 5 שנות התיישנות+7 שנות מחיקה בעבירות אלימות ומין, התעללות בחייל ועבירת סמים.

הרשעה ללא מאסר ואולם יש רישומים פליליים נוספים –

7 שנות התיישנות + 7 שנות מחיקה

הרשעה עם ענישה של מאסר עד חמש שנים –

7 שנות התיישנות+תקופת המאסר שהוטלה + 10 שנות מחיקה

הרשעה עם ענישה של מאסר מעל חמש שנים – 

10 שנות התיישנות + תקופת המאסר שהוטלה + 10 שנות מחיקה

3. הרפורמה תחייב גופי חקירה שאינם חלק אינטגרלי ממשטרת ישראל לדווח למחלקת המרשם הפלילי של המשטרה כבר בשלב פתיחת החקירה 

בכך תשית הרפורמה סטנדרט דיווח זהה לזה של המשטרה, המנהלת רישום כבר אחרי חקירה באזהרה של חשוד

(ולא רק לאחר תום ההליך כפי שקורה כיום בגופי החקירה החיצוניים למשטרה).

גופים הזכאים לקבל "תעודת רישום פלילי" מהמרשם יהיו מחויבים להתייחס ל"אמות מידה" ולא לפסול באופן אוטומטי בשל קיומו של רישום פלילי. 

זאת אומרת כי גם כשקיים רישום פלילי על גוף הבוחן מועמדות לתעסוקה או לקבלת רישיון מקצועי, יש חובה לבחון את האדם המועמד בהתאם לקריטריונים המובאים להלן מבלי לפסול אותו באופן גורף או אוטומטי רק בשל קיומו של רישום פלילי:

 • מהות העבירה – מה בעצם אירע ואשר בגינו ניתנה ההרשעה.
 • האינטרס הציבורי – עד כמה האינטרס הגיע לכדי מיצוי.
 • סוג העבירה והחומרה שלה – ובייחוד הרלבנטיות של העבירה ביחס לרישיון ולתעסוקה המבוקשת.
 • רמת האחריות הנדרשת עם המשרה או הרישיון –  אמות המידה עבור נהג מונית פוטנציאלי, שונה מאמות המידה הנבחנות בעניינו של עורך דין פוטנציאלי.
 • משך הזמן שחלף – חלוף הזמן כשיקול המכהה את המסוכנות והצורך בהרתעה.
 • עד כמה קיים חשש לפגיעה בבטחון הציבור – ככל שחשש כזה יותר מוחשי כך יפחתו סיכוייו של המועמד.
 • גילו של האדם בעת ביצוע העבירה – מי שביצע עבירה כקטין או בהיותו צעיר מאוד ההסתכלות לגביו אמורה להיות מקלה יותר.
 • נסיבות אישיות ושיקום – מי שמראה כי עבר הליך שיקומי של ממש וכי קיימות בחייו נסיבות אישיות המצדיקות התחשבות, כך ניתן יהיה יותר להתחשב בו בשקלול הגורמים.
 • מספר הרישומים שיש למועמד  – ככל שמספר הרישומים הפליליים של מועמד לתעסוקה או לקבלת רישיון מקצועי רב יותר כך הנטייה להיות סלחן כלפיו תהיה פחותה.

הרפורמה לא תאפשר מסירת מידע לגבי עבירות שנעברו על ידי קטין בהיותו מתחת לגיל 12.

תיקי עיכוב הליכים לא יכללו יותר ברישום ויבוטלו.

תעודת יושר והחקיקה החדשה – סיכום

השינויים שייכנסו לתוקף בכל הקשור לנושא קבלת ״תעודת יושר״ בעוד מספר חודשים הם חשובים ומהותיים. 

 לסקירה באשר למצב הנוכחי טרם כניסת הרפורמה לתוקף לחץ כאן

מדובר בחלק מנסיון להטיל חסמים על היכולת של גופים להפר את החוק ולעיין במידע רגיש שאינם זכאים לראותו. 

יחד עם זאת חשוב לציין כי בעידן האינטרנטי, קיימים מאגרי מידע פרוצים לכל דיכפין. 

גוף שיחפוץ בכך, יוכל להשיג מידע בכל מיני צורות ולעקוף גם את ההגבלות שהרפורמה מנסה לייצר.

יחד עם זאת, ראוי לציין את השינוי המבורך באופן חישוב התקופות של ההתיישנות והמחיקה,

דבר שיסייע רבות לשיקום של אנשים נורמטיבים שהסתבכו עם החוק באופן שולי, הנושאים שלא בצדק רישום פלילי במשך שנים ארוכות מדי. 

לאחר העברת החוק בתחילת שנת 2019 מסר יו"ר ועדת חוקה ח"כ ניסן סלומינסקי: "ההצעה הזו היא מהפכה שאנחנו עושים לטובת האזרחים. המטרה היא לשקם את אותם אנשים שנפלו פעם ולאפשר להם לחזור לחיים נורמטיביים.

ההצעה מחליפה את חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים הקיים בחוק חדש שעורך איזון נכון יותר בין השמירה על האינטרס הציבורי של הגנה על הציבור לבין תקנת השבים והאינטרס החשוב של שיקום ושילוב מי שמעד חזרה בחברה.

הצעת החוק נסמכת על המלצות ועדה בראשותה של פרופ' קנאי שהייתה שותפה פעילה בדיוני הוועדה".

לא מן הנמנע כי בעקבות הרפורמה תתקבל אצל המבקש תעודת יושר נקייה מרישומים מהר מהצפוי עד כה.

על כן, גם הגשה של בקשות חנינה לקיצור תקופות התיישנות ומחיקה ייפחת באופן דרמטי כתוצאה משינוי זה. 

אם יש לכם שאלות נוספות אשמח לעמוד לרשותכם.

למאמר בנושא זה במעריב – https://www.maariv.co.il/news/law/Article-752886

עשו לייק בדף הפייסבוק של עורך דין פלילי איילון בירנבוים והישארו מעודכנים

 

תעודת יושר ובדיקת רישום פלילי

תעודת יושר ורישום פלילי

בדיקת רישום פלילי

 

מהי תעודת יושר ?

תעודת יושר אינה תעודה שקיימת במציאות,  המדובר במונח שהמשמעות הנכונה שלו הינה תדפיס הרישום הפלילי.

תדפיס הרישום הפלילי או תעודת מידע פלילי -תעודת יושר הינו גיליון בו מצוינים ההרשעות הפליליות של אדם בעקבות העמדתו לדין, תיקים הממתינים לבירור דין (מב"ד) ובנוסף בחלק נפרד, מצוינים שם הפעמים בהם נחקר אותו אדם במשטרה, בתיקים שנסגרו מבלי שעמד על כך לדין.

להמשך קריאה

מחיקת רישום משטרתי

מחיקת רישום משטרתי

מחיקת רישום משטרתי

מחיקת רישום משטרתי, להבדיל מהרצון למחוק רישום פלילי – רישומים משטרתיים הינם תיקים סגורים שבגינם לא הועמדתם לדין. רישום פלילי כולל תיקים בהם הועמדתם לדין והורשעתם להבדיל מרישום משטרתי בו הוחלט להסתפק בחקירה וסגירת התיק לאחריה.

ככל והתיק נסגר שלא בעילה של  ״חוסר אשמה״ הרי שיוותר רישום וכתם בתעודת היושר. המאמר שלפניכם סוקר את נושא מחיקת רישום משטרתי.

על הדרכים למחוק סוג זה של רישום, ועוד פרטים הקשורים בכך מובאים להלן:

מתי  מבינים שצריך למחוק רישום משטרתי ?

לאחר המתנה של כמה שנים, סוף סוף פנו אליך ממשרת החלומות שתמיד רצית וזומנת לראיון עבודה.

לאחר הסינון הראשוני בשלבי הבחינה למשרה הנכספת, ביקשו ממך להציג תעודת יושר מהמשטרה. 

להמשך קריאה

תוספת חקיקה חדשה בבקשות חנינה על החלטות של וועדות משמעת לעניינים מקצועיים

תוספת חקיקה לסמכות החנינה

בקשות חנינה על החלטות של וועדות משמעת לעניינים מקצועיים

הגשת בקשת חנינה על החלטת ועדת משמעת מקצועית והחלטות המתקבלות במסגרתה כחלק ממוסד החנינה מנשיא המדינה (לרבות השעייה) הייתה עד כה בלתי אפשרית.

תוספת חקיקה בבקשות חנינה על ועדת משמעת הינו נושא מאמר זה,

חידוש מבורך וחשוב שנכנס לתוקף לא מכבר ומאפשר הענקת חנינה גם במקרים אלה ואשר רלבנטים בעיקר בהשעיות או שלילת רשיון מקצועי לתקופות ארוכות ואף לצמיתות.

בטרם יוסבר הנושא ומהי בעצם חנינה על החלטת ועדת משמעת  חשוב להבין תחילה מהי חנינה.

מהי חנינה ?

חנינה הינה סמכות של עשיית חסד הנתונה לנשיא המדינה להמתיק עונש או לבטלו, של מי שנאשם או הורשע בהליך פלילי.

יש מקרים בהם מוענקת אותה המתקה ו/או הקלה בעונש באמצעות ביטול העבירה דרך קיצור תקופת ההתיישנות והמחיקה בגליון הרישום הפלילי.

להמשך קריאה

חייגו עכשיו