עבירת תקיפה

עבירת תקיפה

עבירת התקיפה – מבוא

עבירת תקיפה הינה אחת העבירות הנפוצות ביותר שניתן למצוא מבחינת מספר התיקים הפלילים המתנהלים בבתי המשפט ומוגש בגינן כתבי אישום. 

הגדרת העבירה מצויה בסעיף 378 לחוק העונשין והיא מכסה מגוון רחב של התנהגויות אלימות:

  • מכות,
  • נגיעות אלימות כנגד הרצון של הצד השני,
  • דחיפות,
  • הפעלת כח (לרבות אך לא מוגבל להפעלה של כח באמצעות חום, נוזל, גז, ריח, חשמול ואמצעים אחרים).

כך לדוגמא פעולה של שפיכת מים  לעברו של אדם אחר, יכולה להיחשב למעשה של תקיפה.

על אותה התנהגות לגרום לאי נוחות או נזק לאותו אדם מותקף, כאשר מבחינת הפסיקה והאופן בו פורש החוק על ידי בתי המשפט,

כל דחיפה קלה המתבצעת בנסיבות המצביעות על תקיפה או בניגוד לרצון, מוגדרת כמעשה שגורם לחוסר נוחות.

עבירת תקיפה / עבירות תקיפה – סוגי עבירות 

תקיפה סתם (סעיף 379 לחוק העונשין)

זוהי עבירת התקיפה המצויה ברף הנמוך ביותר מבין עבירות תקיפה, מבחינת החומרה, המדובר בתקיפה שבה לא נגרם כל נזק כתוצאה מאותו מעשה אלים אסור של התוקף כלפי המותקף.

על כן הוגדר המעשה כעבירה מסוג עוון בלבד שעל פי החוק העונש בגין המעשה יכול להגיע עד לכדי 2 שנות מאסר בלבד.

בפועל מדובר בעבירה שבטיפול נכון ניתן גם להפנות לסגירה בהסדר מותנה בהינתן תנאים וקריטריונים מסוימים

(ראה מאמר בנושא הסדר מותנה באתר בנפרד).

תקיפה הגורמת חבלה ממש (סעיף 380 לחוק העונשין)

שמה של העבירה כן היא, תקיפה שכתוצאה ממנה נגרם למותקף נזק פיזי כשהכוונה לרוב היא פציעה.

לעיתים ובנסיבות נדירות גם נזק נפשי ייחשב לחבלה של ממש .

הרשויות ופסיקת בית המשפט רואות בעבירה זו כעבירה חמורה לאין ערוך מעבירת "תקיפת סתם", וזאת מעצם התפיסה שככל ונגרם נזק הרי שנשקפת מסוכנות רבה יותר מהמתקיף.

לכן במקרי גבול, סנגור טוב יילחם על מנת שהאישום או החשד בביצוע העבירה יישארו בתחומי סעיף 379 –  "תקיפה סתם".

העונש בגין ביצוע עבירה של תקיפה הגורמת חבלה ממש הינו עד 3 שנות מאסר, כאשר לחומרת הנזק יש משמעות.

תקיפות בנסיבות או במהלך אירוע אלים הינן בעלות השלכות חמורות יותר מהרגיל (סעיף 382 לחוק העונשין)

המדובר בנסיבות בהן אירעה תקיפה במהלך אירוע אלים אחר, שמביא להשלכות שיכבידו עוד יותר על התוקף, להלן הפירוט:

תקיפה במהלך ביצוע פשע –

אם התוקף מבצע תקיפה כאשר הוא מבצע עבירה אחרת שהיא פשע –

לדוגמא, במהלך פריצה למקום כלשהו לצורך ביצוע גניבה,  הפורץ תוקף אדם שנמצא במקום באקראי, כדי להשלים את מעשה הפריצה. 

אדם שתוקף אדם אחר כדי לגנוב מרשותו דבר –

כשהעבריין נכנס לחנות ותוקף את המוכר, כדי לקחת סחורה מהמקום (במקרים שלא עולים לכדי מעשה שוד).

תקיפה תוך כדי התנגדות למעצר

המדובר גם במקרים בהם אדם תוקף כדי לסייע לאדם אחר להתנגד למעצר ולא בהכרח רק בתקיפה על מנת להתנגד למעצר שלו.

מדובר במעשים של תקיפה שכשהן מבוצעות בנסיבות כאלה הן נחשבות לחמורות יותר,

והעונש על פי החוק יכול להגיע במקרים אלה להגיע עד לכדי 3 שנות מאסר כשהן מבוצעות לבד, ועד לכדי 5 שנים כשמדובר בביצוע בצוותא.

כל עבירה של תקיפה אם תקיפה סתם ואם תקיפה הגורמת חבלה של ממש, שמבוצעת בצוותא נחשבת לעבירה של תקיפה שנעשתה בנסיבות מחמירות.

לכן החוק מחמיר יותר ומכפיל במקרים אלה של עבירות תקיפה את הענישה.

(כך לדוגמא תקיפה הגורמת חבלה של ממש בנסיבות מחמירות יכולה להגיע עד לכדי 6 שנות מאסר).

בנוסף, כל עבירה של תקיפה במסגרת המשפחתית אם כלפי בן או בת זוג ואם כלפי ילד (חסר ישע) תחשב לעבירה של תקיפה בנסיבות מחמירות.

סעיף 382 לחוק העונשין קובע שכל תקיפה כזאת גורר עונש מוכפל לעבירה כשהיא מתבצעת בתוך המסגרת האינטימית של המשפחה, ולא בכדי בחר המחוקק לראות בעבירות אלה כבעלות היבט שיש להחמיר בו בענישה. 

תקיפת שוטר, עובדי ציבור וצוותים רפואיים

כשהתוקף מבצע את העבירה או  כנגד שוטר, מדובר לראות המחוקק במי שמבצע מעשה אלים כנגד סמל של המדינה, ומי שמייצג את אכיפת החוק.

בנסיבות כאלה ראה המחוקק לנכון להחמיר וקבע עונש של עד 3 שנות מאסר.

כאשר עבירה זו מתבצעת בנסיבות מחמירות שכללו נשק או כשמדובר בתקיפה בצוותא שכללה יותר מאדם אחד,

או כשמדובר במעשה הבא להכשיל שוטר בעת מילוי תפקידו, אזי המדובר בתקיפה בנסיבות מחמירות, והמחוקק ראה לנכון בנסיבות אלה לקבוע רף ענישה שמגיע עד לכדי 5 שנות מאסר. 

בדומה לכך, גם כשמדובר בעובד ציבור ראה לנכון המחוקק להחמיר בענישה מאותן סיבות ממש,

וקבע עונש של עד 3 שנות מאסר למי שתוקף עובד ציבור במסגרת מילוי תפקידו, ו 5 שנות מאסר בנסיבות מחמירות.

כשמדובר בצוות רפואי שבא לתת סיוע רפואי אשר מותקף במהלך מילוי תפקידו,

קבע המחוקק עונש שיכול להגיע עד 5 שנות מאסר וזאת משום עקרון "קדושת החיים" –

הפרעה לצוות רפואי  בעת הצלת חיים מהווה מעשה בעל חומרה יתרה. 

עבירת תקיפה – כיצד מתנהלת החקירה

בשל הרב גוניות והתרחישים הרבים הן מבחינת אופן הביצוע והן מבחינת התוצאה של עבירה זו הכלל הבסיסי חל גם כאן –

עליכם לפעול על מנת לקבל יעוץ מעורך דין בקיא בהקדם האפשרי וזאת בטרם החקירה.

יעוץ כזה יכול להיות ההבדל שבין הגשת כתב אישום לסגירת התיק, בין הליך פלילי מלא להליך של הסדר מותנה, בין רישום פלילי שייפגע בעתידכם לעומת היכולת להמשיך בחייכם ללא פגיעה ונזק. 

ככל ואתם מעורבים בתיק תקיפה, הקפידו לתעד בצילומים בהקדם האפשרי נזקים גופניים שנגרמו לכם.

ככל והותקפתם ונפצעתם במהלך האירוע ו/או נלקחתם לחקירה בחשד לתקיפה, הקפידו להתעקש שייקחו אתכם להיבדק במסגרת רפואית בהקדם האפשרי, כדי שמצבכם יתועד ברשומות רפואיות לרבות הנזקים שנגרמו לכם לפני שהסימנים והפצעים יעלמו ולא ניתן יהיה להוכיח את קיומם בעתיד. 

מעבר לכך, הקפידו לדרוש שהפציעות שלכם יתועדו על ידי החוקר גם במסגרת צילומים וגם במסגרת הדוחות שהוא ממלא, כמו גם העדויות שהוא גובה מכם.

ככל והותקפתם על ידי שוטרים, הקפידו לדרוש להעביר את החומר למחלקה לחקירות שוטרים, שמרו על גרסה אחידה נכונה שאינה ניתנת לסתירה על ידי ממצאים אחרים. 

דיבקו בגרסה אחת עקבית, ושוב לא לפני שהתייעצתם עם עורך דין כדי למזער נזקים ולהביא לתוצאה הטובה ביותר עבורכם.

בעזרת עורך הדין תוכלו לוודא שהחקירה מתנהלת באופן כזה שייחקרו עדים שביקשתם, שהבדיקה תהיה אמיתית ומלאה ולא חלקית, ושגרסתכם תשמע כך שניתן יהיה לסגור לבסוף את התיק במקרים מתאימים ללא העמדה לדין, ולמזער נזקים במקרים חמורים.  

למשרדי נסיון רב וטוב בהתמודדות עם חשדות וכתבי אישום בגין עבירת התקיפה.

אם יש לכם שאלות נוספות בנושא עבירת התקיפה, תקיפה סתם וכד' או עבירות אחרות, אתם מוזמנים ליצור עמי קשר בהקדם ליעוץ ראשוני. 

סמנו לייק בדף הפייסבוק של עורך דין פלילי איילון בירנבוים והישארו מעודכנים

עורך דין פלילי זה א.ב

כתיבת תגובה

חייגו עכשיו