עבירת השוד

עבירת השוד

על יסודות עבירת השוד, המסגרת החקיקתית סעיפי העבירה ופרשנות משפטית במאמר זה שלפניכם.

 המסגרת החקיקתית

עבירת השוד קבועה במסגרת  סעיף 402 לחוק העונשין כמובא להלן:

שוד

  1. (א)  הגונב דבר, ובשעת מעשה או בתכוף לפניו או לאחריו מבצע או מאיים לבצע מעשה אלימות באדם או בנכס כדי להשיג את הדבר הנגנב או לעכבו אצלו או כדי למנוע התנגדות לגניבת הדבר או להתגבר עליה, הרי זה שוד, ודינו של השודד – מאסר ארבע-עשרה שנים.

          (ב)  היה השודד מזויין בנשק או במכשיר שיש בהם כדי לסכן או לפגוע, או שהיה בחבורה, או שבשעת השוד או בתכוף לפניו או לאחריו הוא פצע אדם, הכהו או השתמש באלימות אחרת כלפי גופו, דינו – מאסר עשרים שנים.

יסודות העבירה

הלכה למעשה שוד הינו מעשה גניבה (סעיף 383 לחוק העונשין) המתבצע בנסיבות מחמירות הכולל שימוש באלימות.

האלמנט האלים שכולל גם איום, צריך שיתבצע לצורך השגת הרכוש הגנוב – צריכה להתקיים זיקה בין האלימות למטרה לשלול רכוש מקורבן העבירה.

מדובר באחת העבירות החמורות בחוק וזאת משום שהיא פוגעת בו זמנית בשני ערכים חשובים: הזכות הקניינית על רכוש והזכות לשמירה על הגוף והחירות של האדם.

לכן חשוב כי ניתן יהיה להוכיח שאילולא האלימות שהופעלה לא ניתן היה להגיע לכלל הפגיעה הקניינית ברכוש של נפגע העבירה.

אין צורך בהוכחת סימולטניות בין המעשה האלים ומעשה שלילת הזכות הקניינית, ומספיק כי קיימת זיקה בין האלימות לכך שהתאפשר לשלול את הרכוש שנגנב.

אותו שילוב של אלמנטים וערכים עליהם ביקש המחוקק לשמור, הביא לקביעת ענישה מחמירה במיוחד הנעה בין 14 ל-20 שנות מאסר.

האם המעשה ייחשב למעשה אלים ואם לאו– 

הדבר הינו תלוי נסיבות. 

המבחן שנקבע הינו מבחן האדם הסביר, כך שאם קורבן עבירה רגיש במיוחד היה סבור כי ננקטה כנגדו אלימות כשבפועל "האדם הסביר" לא היה בהכרח חושב כך, הרי שהדבר לא ייחשב למעשה אלים.

המחוקק גם ייחד סעיף לעבירת שוד בנסיבות מחמירות וקבע עונש מחמיר במיוחד בגין ביצוע עבירה זו היכולה להגיע עד לכדי 20 שנות מאסר.

מה ייחשב לנסיבות מחמירות בעבירת שוד ?

כמובא בסעיף החוק לעיל, מדובר בנסיבות בהן השודד מחזיק בכלי נשק מסוכן במהלך העבירה, 

ביצוע עבירת שוד במסגרת של חבורה, 

כשמישהו נפצע תוך כדי ביצוע העבירה,

 או כשנעשה שימוש באלימות פיזית ברורה כלפיו.

נסיון שוד – סעיף 403 לחוק העונשין קובע כדלקמן:

נסיון שוד

  1. התוקף אדם לשם שוד, דינו – מאסר שבע שנים; ואם נעברה העבירה בנסיבות כאמור בסעיף 402(ב), דינו – מאסר עשרים שנים.

בנוסף לסעיף השוד יוחד סעיף מיוחד גם לעבירת נסיון השוד – 

על פיו נקבע כי מעשה שוד שלא צלח יכול להביא עד לכדי 7 שנות מאסר, מחצית התקופה וזאת בשל האלמנט האלים שננקט בו, 

גם אם בסופו של דבר לא נשללה הזכות הקניינית ברכוש.

"דרישת נכס באיומים" ואשר מצוי בסעיף 404 לחוק העונשין קובע כדלקמן:

דרישת נכס באיומים

  1. הדורש מאדם דבר ערך בכוונה לגנבו, תוך שימוש באיומים או בכוח, דינו – מאסר חמש שנים; נעברה העבירה כשהעבריין נושא נשק חם או קר, דינו – מאסר עשר שנים.

סעיף 404 הינו מחמיר פחות עם העבריין מעבירת השוד. 

ההבדל בין עבירת השוד לעבירת "דרישת נכס באיומים" נעוץ  בהתמקדות באלמנט האיום במסגרת דרישת הנכס באיומים, כדי  לגרום לבעליו נזק מכל סוג שהוא, הן נזק גופני והן נזק לרכוש, 

ובלבד שיש בכך כדי לגרום לאדם סביר להיכנע לאיום, כשלא בהכרח נעשתה שלילה של זכות קניינית ברכוש. 

זאת בעוד בעבירת השוד בוצעה שלילה או גניבה של רכוש הלכה למעשה תוך שימוש באלימות.

כמובא, עבירת השוד מחייבת קיומן של ביצוע שתי עבירות השזורות זו בזו – גניבה המבוצעת תוך כדי פעולה אלימה. 

בעבירה של דרישת נכס באיומים אין תנאי סף של מעשה גניבה כתנאי לבסס אותה. 

חוק העונשין קובע סנקציה עונשית בת 10 שנות מאסר למבצע עבירת דרישת נכס באיומים בנסיבות מחמירות כאשר העבריין נושא נשק.

ב'ניסיון שוד' להבדיל יש צורך באלמנט של תקיפה למטרת ביצוע השוד – גם אם לבסוף הדבר לא הגיע לכדי השלמת המעשה. 

מהי "חזקה תכופה" בעבירת שוד?

רבים סבורים באופן שגוי כי היעדר עדים שראו את המעשה מדללת את יכולת בתי המשפט להרשיע ללא ראייה ישירה, 

ואולם חשוב לדעת כי לרשות המערכת המשפטית עומדים אמצעים ודרכים להגיע בעבירת השוד, להרשעה גם ללא ראיות כאלה.

לרשות התביעה עומדת ה"חזקה התכופה" ואשר  הינה חזקה משפטית היוצרת מצב שבעובדה, הקובע כי הימצאות חפץ, שאותר זמן קצר לאחר מעשה הגניבה, ברשות החשוד, מורה על זיקה בין החשוד לבין הגניבה או מעשה השוד.

המדובר בכלי השם את התביעה כשידה על העליונה במקרים רבים, 

שכן בהפעלת החזקה התכופה התביעה פטורה מהבאת ראיות ישירות לרבות עדים, בעבירות גניבה ו/או שוד, והדבר משמש את רשויות התביעה באופן יעיל במיוחד.

סיכום

קיימת חשיבות עליונה לשכירת שירותים של עורך דין פלילי בקיא שיוכל לבחון את המצב המשפטי והראייתי על מנת ולבדוק כיצד ניתן לצמצמם נזקיו של מי שחשוד בביצוע מעשה שוד. 

קיימים סעיפי חוק מקלים יותר, וחשוב לבחון את הנושא מכל צדדיו בטרם ביצוע מהלך משפטי כזה או אחר. 

מאחר ומדובר באחת מהעבירות החמורות הקיימות, לא ניתן להפריז בחשיבות של ייצוג לוחמני במקרים מסוג זה,

על מנת ולהביא לתוצאה הטובה ביותר, להבין את הדברים לאשורם ולפעול בהתאם.

אם יש לכם שאלות נוספות אשמח לעמוד לרשותכם במסגרת התייעצות טלפונית ראשונית.

סמנו לייק בדף הפייסבוק של עורך דין פלילי איילון בירנבוים והישארו מעודכנים

עורך דין פלילי זה א.ב

 

כתיבת תגובה

חייגו עכשיו