נהיגה ללא רישיון נהיגה / נהיגה בפסילה

<a href='https://www.freepik.com/vectors/background'>Background vector created by macrovector - www.freepik.com</a>

המסגרת החקיקתית

נהיגה בפסילה – סעיף 10 לפקודת התעבורה משמש כמסגרת החקיתית לעבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה:

(א) לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רשיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, שניתן על פי פקודה זו, ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרשיון זולת אם פוטר מחובת רישיון נהיגה ובמידה שפוטר.

(ב) בעל רכב ומי שהשליטה על הרכב בידו לא ירשה לנהוג ברכב למי שאינו רשאי לפי סעיף קטן (א) לנהוג בו, ובלבד שלא יהיה בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידו, אחראי בעד נהיגתו על ידי אדם שאינו רשאי לנהוג בו, אם הוכיח שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב.

נהיגה ללא רישיון נהיגה  – במקרים כאלה יש לעשות הבחנה בין נהיגה ללא רישיון של מי שאינו מורשה לחלוטין או ברישיון נהיגה שפקע.

כשמדובר בנהיגה ללא רישיון של מי שמעולם לא החזיק ברישיון לנהיגה ברכב או בעבירת נהיגה בפסילה לאחר שבית משפט או המשטרה פסלו אותו, ההתייחסות לעבירות אלה על ידי ערכאות השיפוט היא בחומרה הגבוהה ביותר.

ענישה בגין נהיגה ללא רשיון נהיגה

בהקשר זה של נהיגה ללא רישיון של מי שאינו מורשה ומעולם לא היה מורשה,

בתי המשפט בפסיקה ענפה הטיל פעמים רבות גם עונש של מאסר מאחורי סורג ובריח.

במקרים בהם מדובר באדם נורמטיבי שטעה ניתן גם להסתפק בעונש של עבודות שירות.

להלן פירוט של ענישה נוהגת בהתאם לנסיבות:

רישיון נהיגה שפג עד 6 חודשים – קנס (ברירת משפט)

 רישיון נהיגה שפג מעל 6 חודשים- זימון לבית הדין לתעבורה

 רישיון נהיגה שפג מעל שנה –  משרד הרישוי יכול לדרוש מעבר תיאוריה ומבחן מעשי.

 רישיון נהיגה שפג מעל לשנתיים- הנהג יהיה חייב לעבור תיאוריה ומבחן מעשי.

 רישיון נהיגה ללא רישיון מורשה –

מדובר בעבירה חמורה שהענישה בגינה יהיה קנס, פסילת רישיון המצוי בתוקף, ומאסר או עבודות שירות

ובעיקר במקרים בהם קיימות עבירות תעבורה קודמות.

 אי חידוש רישיון נהיגה – סיבות טכניות

במידה ומדובר באי חידוש רשיון נהיגה בשל תקלה שהינה טכנית בעיקרה, ולא משום סיבה מהותית כגון אי הוצאת רישיון או נהיגה בפסילה,

יש לחדשו בטרם הדיון בבית הדין לתעבורה, מה שיוכל להביא בהסתברות גבוהה לענישה מקלה.

העבירה אינה חמורה כמו מי שמעולם לא החזיק ברישיון, שכן עסקינן במי שהוכשר לנהוג ברכב בעבר, ועמד בדרישות של משרד הרישוי.

בית הדין לתעבורה ייבדוק כל מקרה לגוף העניין, ומתייחס בין השאר לפרק הזמן שחלף מיום פקיעת הרישיון.

נהיגה ללא רישיון הנלווית לתאונת דרכים

 הבעייתיות במצב זה  גדולה יותר עבור החשוד בעבירה וזאת כאשר לעבירת הנהיגה ללא רישיון מתלווה גם אירוע של תאונת דרכים שכן, במקרה כזה שבו אין רישיון נהיגה לא חל הביטוח,

על כן במקרים כאלה קם הצורך לנהל את המשפט לרבות בירור נסיבות התאונה באופן יסודי,

וזאת על מנת ולקיים את הסיכוי להוכיח העדר אשמתו של הנהג נעדר הרישיון בקרות התאונה.

במקרה כזה יש חובה לקיים ולנהל את ההליך באמצעות עורך דין תעבורה בקיא שיוכל ללוות את הנאשם בכל ההליך,

לרבות חידוש או הוצאה של רישיון נהיגה או רישיון הרכב עוד בטרם סיום ההליך המשפטי,

וזאת לצורך הצגה של שיקולי שיקום שירככו את הענישה במקרה בו קיים אשם.

התרה לאדם ללא רישיון לנהוג ברכב

כשאדם מתיר לאחר לנהוג ברכבו, האחריות לוודא כי אותו אדם נושא רישיון ויכול לנהוג ברכב מוטלת על כתפיו של מתיר הרשות.

כשחובה זו מופרת המדובר בעבירה בדרגת חומרה גבוהה לראות בית הדין לתעבורה.

הענישה במקרים מסוימים יכולה אף להגיע לעונשי של מאסר מאחורי סורג ובריח במקרים חמורים במיוחד,

בייחוד כשהמדובר במתן רשות לקטין לנהוג.

אי החזקה פיזית ברישיון בר תוקף

כשמדובר במצב בו הנהג נתפס כאשר הרישיון אינו מצוי באופן פיזי בחזקתו, יוכל הנהג להגיע לתחנת משטרה בפרק זמן של חמישה ימים על מנת להציג את הרישיון.

ככל וישכיל לעשות זאת בפרק הזמן שניתן לו, וככל ואכן מדובר ברישיון בתוקף – הדבר לא ייחשב לו לעבירה.

קטינים ללא רשיון – 

חשוב לדעת שמקרים בהם קטין לא הוציא מעולם רישיון, מדובר במה שיתברר במסגרת בית משפט פלילי לנוער ולא בבית הדין לתעבורה, וזאת משום החומרה הרבה בה נתפסת ביצוע עבירה כזאת.

חשיבות השימוש בעורך דין תעבורה בקיא – 

ככל והסתבכת בחשד לנהיגה ללא רישיון אל תצפה לרחמים מהתביעה,

עורך דין בקיא בדיני התעבורה יוכל להתמודד עבורך עם רוע הגזרה, פעמים רבות גם כשהמצב נראה אבוד ונטול מוצא.

הנטל הראייתי בהוכחת האשמה מוטל על כתפי התביעה,

בעזרת עורך דין בקיא תוכל לקבל ייצוג שיעמוד על כל הפרטים הקטנים על מנת לעורר את אותו ספק הדרוש לצורך זיכוי ולכל הפחות על מנת לייצר את התנאים לעסקת טיעון מקלה.

ככל ויש לכם שאלות נוספות אתם מוזמנים ליצור עמי קשר להתייעצות ראשונית.

סמנו לייק בדף הפייסבוק והישארו מעודכנים

עורך דין לענייני תעבורה זה א.ב

 

כתיבת תגובה

חייגו עכשיו