חיפוש בטלפון נייד – המותר והאסור

חיפוש בנייד על ידי המשטרה – פעולה שלא תמיד מותרת –

חיפוש בטלפון נייד – האם מותר למשטרה לעשות זאת ?

חיפוש בנייד
חיפוש בנייד

המצב החקיקתי 

חיפוש בטלפון נייד מוסדר בין היתר בסעיף 23 לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי עיון בחומרי מחשב והפקת פלט כחלק מעיון זה הינו הלכה למעשה מעשה של חיפוש – דבר שיש לעשותו על ידי אדם מיומן.

הטלפון הנייד הינו בגדר מכשיר מחשב ומשכך ובהתאם לסעיף, חיפוש כזה יכול להיעשות בהתאם לצו שיפוטי בלבד.

צו כזה צריך שיהיה מפורט ומתואר בו היקף ההיתר בחיפוש,

מטרות החיפוש והכל על מנת למנוע פגיעה מעבר לדרוש בכל הקשור לפרטיות חייו של החשוד.

חיפוש בנייד ללא צו –  בחקירה או שלא בזמן חקירה – האם אפשרי ואימתי ?

חיפוש בטלפון נייד ללא צו שיפוטי אפשרי כאשר החשוד נותן הסכמתו מדעת בהתאם למבחני הלכת ״בן חיים״ שנקבעה בבית המשפט העליון.

הסכמה מדעת על פי הלכה זו הינה הסכמה שניתנה לאחר שהוסבר לחשוד שיש לו את הזכות לסרב לחיפוש בנייד.

ממצאים שהושגו ללא צו שיפוטי וללא הסכמה מדעת עלולים להיחשב לראיות לא קבילות ועל כן יכולות להיפסל בבית המשפט.

חיפוש בטלפון הנייד יתאפשר לשוטר ללא צו, גם כאשר החשד שבגינו הוא מבקש לעשות סריקה של הסלולארי הינו חשד לביצוע עבירה מסוג פשע.

פשע הינה עבירה שהעונש הקבוע בצידה בסעיף המגדיר אותה עומד על יותר מ-3 שנות מאסר.

חשוב לדעת כי פגיעה בפרטיות של אדם ונקיטת פעולה בניגוד לחוק על ידי איש שמייצג את רשויות החוק צריכה לגרור הגשת תלונה מצד האדם שנפגע,

על מנת שיתבצע הליך של מיצוי הדין עם מי שהפר את החוק.

לא ניתן לקבל בהשלמה פעולות של שוטרים המנוגדות לחוק ומפרים את זכויות האזרח.

יתרה מכך, הדבר חמור שבעתיים כשהמדובר באיסוף של ראיות המשמשות להגשת כתב אישום כנגד אותו אדם שזכויותיו הופרו.

נקודות נוספות לגבי חיפוש בנייד

נושא ביצוע חיפושים בטלפון הנייד הגיע לכותרות במספר הזדמנויות.

אחת המפורסמות שבהן הינו דיון שנערך בבית משפט השלום בתל אביב בנושא חיפוש שנערך בטלפון הנייד של יועצי ראש הממשלה.

כבוד השופט עלא מסארווה ביקר את התנהלות המשטרה וקבע שם כי חיפוש ותפיסה של מכשיר נייד מבלי שקדמה לפעולה זו בקשה לקבלת צו שיפוטי הינו פגם חזק ומשמעותי.

בנוסף קבע כב׳ השופט מסארווה כי בהעדר צו על החוקרים היה לקבל הסכמה מדעת במובנה המשפטי כפי שנקבע בהלכת ״בן חיים״ – דבר שלא נעשה מאחר ולא הוסבר בדבר הזכות שלא להסכים לחיפוש וכי התנגדות לא יכולה לשמש כראייה נגדם.

חשוב כי כל אדם יהיה מודע לזכויותיו המשפטיות,

ואולם בד בבד חשוב להבין בדבר העובדה כי מדובר במכשיר שאוגר נתונים רבים אודותינו

לרבות לגבי המיקום שלנו בכל רגע ורגע, התקשרויות שלנו עם צדדי ג׳, מסלולי נסיעה, תחומי התעניינות ופרטי חיפוש ברשת האינטרנט ועוד.

סיכום

מדובר במכשיר ששינה את חיינו והגדיל באופן משמעותי את היכולת של הרשויות להתחקות אחרי פעולות שאנו מבצעים.

המתח שבין הצורך של המשטרה לחדור לפרטיות שלנו על מנת להביא ראיות המסייעות לה,

לבין הצורך בשמירת הפרטיות שלנו, ממשיך לתת אותותיו ועל כן נדרשת זהירות גם כאשר הזכויות שלנו ידועות וברורות.

אם יש לכם שאלות נוספות אתם מוזמנים ליצור עמי קשר ואשמח לעמוד לרשותכם.

סמנו לייק בדף הפייסבוק והישארו מעודכנים.

מאמרים נוספים

עורך דין פלילי זה א.ב

כתיבת תגובה

חייגו עכשיו