הונאה בכרטיסי אשראי / כרטיסי חיוב

הונאה בכרטיסי אשראי

הונאה בכרטיס אשראי – המסגרת החקיקתית

"חוק כרטיסי החיוב התשמ"ו – 1986 במסגרת סעיפים 16-18 מובאים בפניכם להלן:

גניבת כרטיס חיוב

16

א) הנוטל או המחזיק כרטיס חיוב שלא בהסכמת לקוח, בכוונה להשתמש בו או לאפשר לאחר להשתמש בו, דינו – מאסר שלוש שנים.

ב) הנוטל או המחזיק כרטיס חיוב שלא בהסכמת הלקוח, חזקה שהוא מתכוון להשתמש בו או לאפשר לאחר להשתמש בו,

זולת אם הוכיח הצדק סביר לנטילה או להחזקה כאמור.

ג) בסעיף זה ", נטילה -" כמשמעותה בסעיף 383 ( 1)(ג) לחוק העונשין.

הונאה בכרטיסי אשראי / הונאה בכרטיס חיוב

17 המשתמש בכרטיס חיוב או במרכיב ממרכיביו, בכוונה להונות,

דינו – מאסר שלוש שנים,

ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו – חמש שנים .

החזקת ציוד לזיוף כרטיס חיוב (תיקון התשנ"ד

18 המחזיק בחומר או במכשיר המיועד לייצור כרטיס חיוב של מנפיק או להדפסה, למחיקה להוספת נתונים או לעריכת שינויים על גבי כרטיס חיוב של המנפיק, והכל ללא הסכמת אותו מנפיק,

דינו – מאסר שלוש שנים.

אם כן מהי עבירת הונאה בכרטיסי חיוב?

עבירת הונאה בכרטיסי חיוב, זכתה להגדרה של "הונאה" ולא בכדי,

המדובר בעבירה הנתפסת על ידי הרשויות כחמורה במיוחד וזאת משום הנזק הכלכלי המצטבר שגניבות אלה גורמות לבעלי עסקים, לחברות האשראי, למחזיקים בכרטיסים ולמשק בכללותו.

אדם שנתפס בביצוע של עבירת הונאה בכרטיסי חיוב נכנס לרשימה שחורה של המשטרה,

וכל אירוע עתידי המצביע על דמיון לנסיבות בהן נתפס אותו האדם בעבר, תביא לסימונו כיעד וכחשוד בביצוע העבירה ללא קשר באם קיימות ראיות הקושרות אותו ואם לאו,

וללא קשר באם שינה את דרכיו וחזר למוטב.

מדובר בעבירה הדורשת רמה כזאת או אחרת של תחכום ותעוזה,

הפעולות המתבצעות בכרטיס או בפרטי הכרטיס הגנובים לא מסתכמות במעשה גניבה או גזל אחד בדרך כלל, ולכן הסיכון להפסדים גדולים גבוה.

כבר עתה החל תהליך של הכנסת פרוצדורה בה יש צורך בהקלדת הקוד הסודי בחנויות בהן מתבצעות רכישות באמצעות כרטיס אשראי,

ובהמשך גם יונפקו כרטיסים חכמים שהשימוש בהם יצריך הקלדת קוד סודי גם באינטרנט.

כיצד עבירות הונאה בכרטיסי חיוב מתבצעות?

קיימות דרכים רבות ברמות תחכום שונות לביצוע הונאות בכרטיסי חיוב, להלן מספר דוגמאות:

1. העתקת נתוני הכרטיס במסגרת של חלון זמן קצר בו הכרטיס מצוי בידי העבריין באמצעות מכשיר הקרוי "שפתיים" שמעתיק את הנתונים מהכרטיס. 

העבריין משיב את הכרטיס לבעליו החוקי מבלי שזה יחשוד במשהו.

(לדוגמא הדבר ניתן לביצוע כאשר העבריין הינו מלצר שלוקח כרטיס אשראי לצורך תשלום החשבון ובזמן זה גם מעתיק את הנתונים).

מדובר בטכניקת הונאה שלוקח זמן לעלות על עצם התרחשותה,

וזאת כאמור מאחר ובעליו של הכרטיס קיבל אותו חזרה לידיו מבלי שאירע כל דבר העלול לעורר חשד או את תשומת לבו. 

רק בדיקת החיובים בזמן אמת תוכל להביא לגילוי ההונאה בזמן, ועד אז יוכל העבריין להמשיך ולבצע קניות ורכישות רבות באמצעות הפרטים שבידיו. 

כמובן שבהונאה המתבצעת באופן זה העבריין לא יכול לבצע רכישות באופן ישיר בחנות,

וזאת מאחר ומה שיש ברשותו הם פרטי כרטיס האשראי מבלי שיהיה בידו באופן פיזי.

 אם כן העבריין משתמש בפרטי כרטיס האשראי בעיקר באמצעות רכישות טלפוניות ובאינטרנט, שם לא נדרשת הצגת הכרטיס.

2. שיטה נוספת הינה גניבה פיזית או מציאת כרטיס שהלך לאיבוד, של כרטיס חיוב או אשראי ועשיית שימוש בו במסגרת חנויות וברכישות באינטרנט.

 במקרה זה המדובר בחלון זמן קצר יותר לביצוע ההונאה,

מאחר ובעל הכרטיס יגלה זאת בפרק זמן מהיר, עת יגלה כי אינו נושא עמו את הכרטיס שבבעלותו ויתקשר לחברת האשראי כדי לחסום את הכרטיס.

על כן רכישות במסגרת של הונאה במקרה זה מתבצעות במהירות.

ככל שיותר בתי עסק יידרשו לבקש מהרוכש להקליד קוד סודי לצורך ביצוע הרכישה,

כך גם ייפחת הסיכוי להונאה זו מאחר וברשות העבריין לא יהיה בדרך כלל את הקוד הסודי הידוע רק לבעליו החוקיים של הכרטיס.

3. לעיתים מתבצעות פעולות "פישינג" כאשר העבריינים מתקשרים ובידיהם פרטים חלקיים של פרטי הכרטיס אותו השיגו באמצעות האינטרנט ומאגרי מידע.

הם מציגים עצמם כנציגים של מוסד רשמי מייצרים רושם כאילו הם יודעים את כל הפרטים באמצעות מסירת חלקי המידע הידועים להם,

כדי למשוך את יתר האינפורמציה מקורבן העבירה,

ותוך כדי השיחה מוציאים את הפרטים החסרים מבעליו התמים של כרטיס החיוב, באמתלה של ביצוע חיוב או בירור.

לאחר מכן, ומשהשיגו את כל הפרטים הם מבצעים את הרכישות האסורות באמצעות הכרטיס ומבלי שבעל הכרטיס יוכל לדעת את זהות העבריינים. 

עבירת הונאה בכרטיסי אשראי – החובה להיות זהיר וערני

מדובר בעניין הדורש עירנות ותשומת לב מצד נפגע העבירה,

לא למסור פרטי כרטיס מבלי שהוא יודע בוודאות את זהות נציג המוסד עמו הוא משוחח ומוודא את נכונות הדבר, 

וגם אז יש לנהוג בזהירות המתבקשת, ובוודאי לסרב למסירת מידע באמצעות הטלפון,

ובייחוד כשהשיחה מגיעה ממספר חסום, או מספר שלא ניתן לחזור אליו לאחר מכן להתקשרות חוזרת.

קיימות שיטות רבות נוספות לביצוע הונאה בכרטיסי אשראי,

רמות התחכום הולכות ועולות ככל שגם שיטות ההגנה והנסיונות למנוע הונאות כאלה הולכות ומתהדקות. 

כך אתר קניות באינטרנט תמים למראה המציג את מרכולתו בתמונות מפתות עלול להתברר כדרך לביצוע של הונאה וקבלת פרטי כרטיסי אשראי, על מנת ולגזול כספים באמצעותו.

קיימים עבריינים מאוד יצירתיים בתחום, שמבצעים הונאות בדרכים חדשות בכל יום,

ואין דרך אחת סופית ויחידה לבצע עבירה זו שמקבלת צורות וכיוונים חדשים ובעיקר על רקע הפיכת העולם לכפר גלובאלי קטן,

המבצע רכישות רבות באינטרנט ברמה הבינלאומית, והסחר הרב בסחורות בין גורמים שונים, המגיע בעקבות שינוי דרמטי זה.

 הותרת פרטי כרטיס אשראי באתרי קניות מסוגים שונים חושפות את הצרכנים להאקרים,

המנסים למצוא דרכים לפרוץ למאגרי המידע ולקבל את המידע הרגיש לרשותם לצורך ביצוע הונאות.

לעיתים אף נדמה שהיכולת של המערכת המשפטית להתמודד עם תיקי חקירה בהונאות מתוחכמות מצויה בחסר,

וזאת מאחר והטכנולוגיה כיום מתקדמת במהירות הרבה יותר גבוהה מההתאמות להן נדרשת מערכת המשפט בעקבות שינויים אלה.

בנוסף, המשטרה נדרשת לחקירות מתוחכמות יותר ושימוש בכח אדם שמבין כיצד ההונאות הללו מתבצעות,

ובשיתוף פעולה הדוק עם כוחות משטרה ואכיפה במדינות רבות, דבר שלעיתים תכופות לא מתבצע באופן יעיל.

חשיבות השימוש בעורך דין בקיא

באמצעות טיפול של עורך דין בקיא ניתן להתמודד עם חשדות מסוג זה ורצוי עוד טרם החקירה, והכל על מנת שניתן יהיה לגבש אסטרטגיית הגנה מיטבית. 

בניהול נכון, ובהפעלת טקטיקה הגנתית טובה אפשר להגיע במקרים מתאימים ולא מעטים,

לענישה מקלה ולעיתים גם להביא לסגירת התיק ללא הרשעה.

אם יש לך שאלות נוספות בנושא זה, ומעוניין להתייעץ עמי טלפונית,  אשמח לעמוד לרשותך.

סמנו לייק בדף הפייסבוק של עורך דין פלילי איילון בירנבוים והישארו מעודכנים

עורך דין פלילי זה א.ב

כתיבת תגובה

חייגו עכשיו