מסדר זיהוי

מסדרי זיהוי
אמצעי חקירה - מסדר זיהוי
מסדרי זיהוי ואופן עריכתם
Background vector created by dgim-studio – www.freepik.com
Designed by dgim-studio / Freepik

מסדר הזיהוי כיצד יש לבצע אותו מהם הכללים שחשוב להקפיד עליהם והחשיבות שלו ככלי חקירתי.

מהו מסדר זיהוי ?

מסדר זיהוי הינו כלי חקירתי חשוב המסייע למשטרה לעלות על זהותו של עבריין החשוד בביצוע של עבירה על ידי גילוי זהותו.

מדובר באמצעי בו יכולים החוקרים לעשות שימוש, במקרים בהם קיים עד ראייה שנכח במקום האירוע הפלילי שהבחין ויכול לזהות את מי שביצע את אותה עבירה בזמן אמת.

המדובר באותם מקרים בהם אין היכרות מוקדמת בין מי שחשוד בביצוע העבירה לעד הראייה.

ככל וקיימת היכרות מוקדמת כזאת, אין צורך לזהות את החשוד והעד יכול באופן קל וברור פשוט לציין את שמו וזהותו ועל כן במקרים כאלה השימוש במסדר זיהוי מתייתר.

מסדר הזיהוי ה"קלאסי" אותו כולנו מכירים מסרטים וסדרות טלויזיה הוא כזה שבו עומדים מספר אנשים בשורה,

כשהעד עומד מבעד לזכוכית אטומה בניסיון לזהות את האדם שראה בזירת העבירה.

ואולם, מסדרי זיהוי אינם מוגבלים רק לגרסה זו של זיהוי חי, וניתן לקיימם גם באמצעות תמונות וכן באופן "ספונטאני" או מאולתר. להלן יובא פירוט באשר לסוגים השונים של מסדרי זיהוי.

סוגים שונים של מסדר זיהוי ואופן קיומם

מסדר זיהוי חי

כפי שציינתי זהו הסגנון הקלאסי שבו מנוהל מסדר זיהוי ואשר נחשב גם לאמין ביותר.

בגרסה זו של ניהול מסדר זיהוי עומד העד שראה את החשוד בזירת העבירה או בסמוך לה,

אל מול מספר אנשים כשאחד מהם הוא החשוד שהמשטרה תפסה.

למסדר זיהוי מסוג זה קיימים כללים לאופן ניהולו, ואשר אי עמידה בכללים אלה תוריד באופן מהותי ממשקל הזיהוי.

אחד הכללים הבסיסיים והחשובים הינו כי לאנשים שעומדים עם החשוד במסדר צריך להיות דמיון לחשוד –

זאת כשלכל הפחות מצויים באותו מסדר 8 אנשים וזאת במטרה לצמצמם את האפשרות לזיהוי מוטעה.

בנוסף, מסדר הזיהוי צריך להיות כזה שמעמיד בתוכו אנשים היכולים לענות פחות או יותר לתיאור שמסר העד המזהה בעדות שלו במשטרה.

כך, ככל שזה תיאר אדם בלונדיני כחשוד בעבירה, יהיה זה טוב כי האנשים במסדר יעמדו בקריטריון  ולא יובאו אנשים בעלי גוון שיער שחום.

המטרה היא לאפשר לאותו עד מזהה את היכולת לראות ולחוות את מה שנחרט במוחו,

כך וככל והאדם שזיהה בזירת העבירה אכן מצוי בתוך אותו מסדר הרי שיגברו הסיכויים שהעד יוכל לזהותו ללא טעות.

מסדרי זיהוי באמצעות תמונות

מסדר זיהוי באמצעות תמונות נחשב לפחות אמין ממסדר הנעשה בגרסתו החיה.

שימוש במסדר זיהוי מסוג זה נעשה בעיקר כאשר יש חשש של העד מפגישה עם החשוד,

או שהוא מביע הסתייגות ו/או חוסר רצון להתעמת עם הסיטואציה הקשה של זיהוי כשעומדים מולו קבוצה של אנשים זרים.

לעיתים החשוד במעשה הספיק לשנות את מראהו החיצוני ועל כן יש חשיבות בהצגת תמונות בטרם בוצע השינוי –

כך שהעד המזהה יוכל להסתכל בתמונה עם פניו של החשוד המייצגים נאמנה את מראהו במועד בו ראה אותו החשוד בזירה.

במסדר עם תמונות קיימת חשיבות מעטה יותר למבנה הגוף וניתן יותר להתמקד בפנים של האנשים המוצגים באמצעות תמונה,

לעומת זאת בגרסה של מסדר חי קיימת חשיבות גם ביחס להעמדת אנשים דומים במבנה הגוף,

דבר המהווה עבור החוקרים אתגר לוגיסטי גדול יותר ואולם זיהוי כזה כאמור ייחשב לאמין יותר.

בנוסף לצורות אלה של מסדר זיהוי קיימות שיטות נוספות שבהן נעשה שימוש פחות תכוף:

זיהוי ספונטאני וזיהוי מאולתר

אלו הן שתי שיטות נוספות כשהראשונה מתייחסת למצב בו העד המזהה פוגש או רואה את החשוד באופן מקרי לחלוטין פעם נוספת אם בזירה ואם במשטרה –

המדובר במה שיכול להתרחש ואולם הסיכוי הינו מזערי ללא תכנון מוקדם של המשטרה.

ככל ואכן מתבצע זיהוי ספונטאני אמיתי, הרי שמדובר בזיהוי בעל ערך גבוה וזאת משום העדר התכנון שבו.

לעומת זאת זיהוי מאולתר הינו מצב שבו המשטרה נאלצת לייצר סיטואציה שבה החשוד במעשה מצוי בחברת אנשים נוספים הדומים לו "באופן "מקרי" מבלי שהחשוד מודע לכך,

וזאת מאחר והחשוד במעשה אינו משתף פעולה ואינו מסכים לעריכת מסדר.

במקרה כזה, עד הראייה נמצא במקום מחבוא ואשר ממנו הוא מתצפת ומנסה לראות באם הוא מצליח לזהות את מבצע העבירה בו הבחין בזירה.

כשהמצב ממש קשה ולמשטרה אין קצה חוט היא מזמינה את העד המזהה לבצע –  "הצבעה באלבום עבריינים"

מדובר בשיטה של ביצוע נסיון זיהוי כשהעד מדפדף בתמונות של אנשים בעלי עבר פלילי מכביד המוכרים למשטרה ואשר החוקרים סבורים כי יש סיכוי שיש להם קשר לאירוע הנחקר.

בנוסף וכחלק מהתנאים לביצועו של מסדר זיהוי תקין –  קיימת חובה שהמסדר יערך בנוכחות עורך דין פלילי מטעם החשוד !!

שעורך הדין יוכל לבחון ולהקפיד על אופן ביצוע המסדר וכי הכללים נשמרים.

לעורך הדין מטעם החשוד יש את הזכות לתחקר במספר שאלות את העד המזהה וזאת מתוך כוונה לבדוק את רמת הזיהוי והטיב שלו.

עורך דין טוב יוודא באם קיימת היכרות מוקדמת כלשהי בין החשוד לעד שכן מסדר זיהוי מחייב היעדרה של היכרות כזו.

חשוב שעורך דין בקיא מהתחום הפלילי ייבדוק במהלך עריכת מסדר זיהוי כי נקודת ההתבוננות הייתה מספקת לצורך זיהוי החשוד,

יש לוודא כי היכולת להסתכל בחשוד בזירה הייתה מספיק ארוכה ומספקת לצורך זיהוי,

עורך הדין אמור לבדוק האם העד נחשף לחשוד עוד קודם לעריכת המסדר כך שהחוקרים "זיהמו" את ערכו של המסדר ועוד.

למסדר שנערך נרשם פרוטוקול המתעד את מהלכו וזאת כדי להבטיח את היכולת להביא את הממצאים , גם לדרגים השיפוטיים ככל ויוגש כתב אישום.

מדובר במבחן זכרונו של העד והמסדר בא לחזק את העדות שמסר בדבר זיהוי העבריין בזירת העבירה.

חשוב לדעת כי טעות בזיהוי אינו מביא לביטול החשד וכן אינו מביא לביטול הגרסה של העד באשר לזיהוי שמסר ואולם ככל ואין בתיק ראיות נוספות מלבד אותו זיהוי בעדות,

הרי שהסיכוי להרשעה קטן באופן ממשי ועל כן פחותים הסיכויים כי יוגש כתב אישום בנסיבות אלה.

חשוב להשתמש בשירותיו של עורך דין פלילי בקיא ומנוסה במהלך ביצוע מסדרי זיהוי –

חשוב שזה יידע להקפיד על הכללים ואף להכתיב במידה נכונה את אופן הצבת הניצבים במסדר הזיהוי,

ההבדל בין נוכחות כזאת להיעדר של עורך דין הוא ההבדל שבין בחינת זכרון אמיתית לעד המזהה לבין זיהוי מוטעה.

עורך דין בקיא לא יאפשר את הימצאות החשוד בקרבת העד המזהה עוד טרם עריכת המסדר,

ויאפשר את תחילת המסדר רק אחרי שיוודא את ניטרול הגורמים השונים שיכולים להביא לזיהוי שגוי.

גם במסדר זיהוי תמונות עורך הדין בוחר מהאלבום המשטרתי את התמונות וקובע את הסדר בו יוצגו לעד המזהה וכל זאת תוך פיקוח על ניהול הפרוטוקול.

מוח האדם הינו דבר מתעתע ולעיתים משוכנעות בזיהוי מובילה להבנה בדיעבד כי המדובר בזיהוי שגוי, דבר שאף הוכח במחקר מעמיק שנערך בארצות הברית בנושא זה.

על כן, רק נוכחות של עורך דין בקיא יאפשר רמת בטחון גבוהה כי הזיהוי אינו מבוסס על עיוות בתפיסה של העד וכי הזיהוי הנו אמיתי.

ככל ויש לכם שאלות נוספות בנושא מסדר הזיהוי או בכל עניין אחר אתם מוזמנים ליצור עמי קשר ליעוץ ראשוני.

סמנו לייק בדף הפייסבוק והישארו מעודכנים.

עורך דין פלילי זה א.ב

חייגו עכשיו