הרפורמה בעבירות המתה

הרפורמה בעבירות המתה

עבירות המתה – במהלך שנת 2019 ולאחר דיונים שנערכו במשך שנים רבות בראשות פרופסור מרדכי קרמניצר, נכנסה לתוקף רפורמה חשובה בתחום הענישה בעבירות המתה. זוהי הרפורמה בעבירות המתה.

בוצעה חלוקה מחדש וקביעת עבירות חדשות לרבות הענישה שבצידן.

אודות נושא רפורמה בעבירות המתה במאמר שלפניכם.

עבירות המתה – המצב המשפטי טרם הרפורמה

עד לכניסת הרפורמה לתוקף ניתן היה למצוא 3 סעיפים בסיווג עבירות המתה. מהפחות חמור אל החמור ביותר:

להמשך קריאה

צו למניעת הטרדה מאיימת

צו למניעת הטרדה מאיימת

צו למניעת הטרדה מאיימת

צו למניעת הטרדה מאיימת או צו נגד הטרדה, ניתן מכח החוק למניעת הטרדה מאיימת שנחקק במהלך שנת 2001,

כחלק ממערך של צווי הגנה העומדים לרשות האזרח וזאת על מנת ולהגן מפני איומים והטרדות הפוגעות בגוף, בפרטיות ובאורח החיים התקין,

להמשך קריאה

איומים

איומים

איומים

איומים הינה עבירה על פניו פשוטה וברורה. הלכה למעשה איומים הינה עבירה חמורה הפוגעת במי שהורשע בה באופן חמור ולעיתים ללא פרופורציה לחומרת המקרה. ייצוג על ידי סנגור היא חובה של ממש.

עבירת האיומים – המסגרת החקיקתית

עבירת האיומים קבועה בסעיף 192 לחוק העונשין:

איומים – "המאיים על אדם בכל דרך שהיא, בפגיעה בגופו, בחירותו, בשמו הטוב, או בפרנסתו של אדם אחר, הן במטרה להפחיד, להזיק או להקניט – דינו מאסר 3 שנים."

להמשך קריאה

החזקת סכין או אגרופן שלא כדין

החזקת סכין או אגרופן שלא כדין

החזקת סכין או אגרופן שלא כדין

החזקת סכין או אגרופן שלא כדין – סעיף העבירה והמצב המשפטי לרבות דרכים להתמודדות עם אישום זה במאמר שלפניכם.

החזקת סכין שלא כדין – המסגרת החקיקתית

עבירת "החזקת סכין או אגרופן שלא כדין" קבועה בסעיף 186 לחוק העונשין.

על פי הסעיף, אסור להחזיק סכין מחוץ לבית.

להמשך קריאה

מעשה מגונה

מעשה מגונה

מעשה מגונה – עבירה פלילית

מעשה מגונה

התנהלות מינית אסורה

מעשה מגונה או מעשים מגונים: העבירה, המסגרת הנורמטיבית, דרגות החומרה ועוד עניינים הקשורים במצב המשפטי, במאמר שלפניכם.

מעשה מגונה, המסגרת הנורמטיבית חקיקתית  קבועה בסעיף 348 לחוק העונשין,

 במסגרת הגדרת העבירה של מעשה מגונה, נקבע כי המדובר במעשה שנעשה לצורך גירוי ביזוי או סיפוק מיני.

להמשך קריאה

עבירת תקיפה

עבירת תקיפה

עבירת תקיפה

עבירת התקיפה – מבוא

עבירת תקיפה הינה אחת העבירות הנפוצות ביותר שניתן למצוא מבחינת מספר התיקים הפלילים המתנהלים בבתי המשפט ומוגש בגינן כתבי אישום. 

הגדרת העבירה מצויה בסעיף 378 לחוק העונשין והיא מכסה מגוון רחב של התנהגויות אלימות:

להמשך קריאה

הטרדה באמצעות מתקן בזק / הטרדה טלפונית

הטרדה טלפונית

הטרדה טלפונית

הטרדה באמצעות מתקן בזק

 המסגרת החקיקתית 

המסגרת הנורמטיבית של הסעיף

סעיף 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב- 1982, "הטרדה באמצעות מתקן בזק" קובע את המסגרת הנורמטיבית של העבירה,

ואשר על פיה הטרדה טלפונית הינה שימוש במתקן תקשורת כלשהו העלול להפחיד, לפגוע, להטריד, להרגיז שלא כדין או ליצור חרדה אצל מקבל ההתקשרויות –

הענישה על פי החוק יכולה להגיע עד כדי 3 שנות מאסר בפועל.

להמשך קריאה

הרפורמה של הקנאביס – אי הפללה

הרפורמה של הקנאביס - מדיניות אי הפללה שימוש עצמי

הרפורמה של הקנאביס שימוש עצמי – שימוש בקנאביס – מאמר אודות השינוי באכיפה וחקיקה כחלק מתהליך ליגליזציה

קנאביס אי הפללה - ליגליזציה - שימוש עצמי
ליגליזציה – אי הפללה – שימוש עצמי

הרפורמה של הקנאביס – מאמר הסוקר את השינוי בחקיקה ואופן האכיפה החדש של העבירה כחלק מתהליך של ליגליזציה בהקשר של שימוש בקנאביס.

הקנאביס הינו צמח ששימש מאז ומעולם למטרות רפואיות שונות, זאת הודות למרכיבים כימיים המצויים בו המשמשים להקלה של כאבים כרוניים, הקלה בתסמיני השפעת טיפולי הכימותרפיה וגם הקלה במצבים פסיכולוגיים כמו פוסט טראומה כיוון שהוא משרה תחושת רגיעה על המוח.

להמשך קריאה

מכירת אלכוהול לקטינים ושימוש בסוכן קטין לצרכי אכיפה

מכירת אלכוהול לקטינים

מכירת אלכוהול לקטין – מאמר אודות הנושא המצב המשפטי והשימוש בסוכן קטין לצרכי אכיפה

מכירת אלכוהול לקטינים

מכירת אלכוהול לקטין – המסגרת החקיקתית

חוק העונשין התשל"ז-1977, סעיף 193 א', נקבע כחלק מרצון המחוקק להביא לצמצום צריכת אלכוהול על ידי מי שמוגדר כקטין,

תוך מתן התייחסות לכל מקום ובית מסחר המוכר אלכוהול לקטינים, כולל פיצוציות, סופר מרקט, ברים וכדומה.

להמשך קריאה

חייגו עכשיו