קובלנה פלילית בגין לשון הרע

קובלנה פלילית בלשון הרע הינה קובלנה המוגשת יותר ויותר וזאת בין היתר על רקע האפשרות להפיץ אמרות ודברים הנאמרים על ידי פלוני אודות אלמוני ביתר קלות מכפי שהיה ניתן בעבר.

קובלנה פלילית בלשון הרע הינו נושא התופס תאוצה באולמות המשפט.

הרשתות החברתיות כמו גם זמינות רשת האינטרנט לצורך הפצת תכנים מסוגים שונים הביאה לכדי הצורך לעשות שימוש גובר בכלי הקובלנה הפלילית בגין אמירת לשון הרע,

זאת גם בשל אזלת היד בטיפול המשטרה בתלונות המתקבלות בנושא זה,

ואשר רק לעיתים נדירות אם בכלל מטופלות במישור הפלילי וזוכות להגשה של כתב אישום.

על מנת להבין את מהות קובלנה פלילית בלשון הרע יש צורך בהבנה מהי קובלנה פלילית באופן כללי בטרם העיסוק בקובלנה ספציפית זו –

ההבדל בין הליך פלילי "רגיל" וקובלנה פלילית

אז מה ההבדל בין קובלנה פלילית להליך פלילי ?

ההליך הפלילי ברובם המכריע של המקרים מנוהל ומתקיים כאשר הגורם המאשים או התובע מגיע מטעם המדינה.

גוף תובע מטעם המדינה יכול  להיות הפרקליטות, התביעה המשטרתית, תובע מטעם עירייה, תביעות תעבורה ועוד.

יחד עם זאת קיימים מקרים בהם החוק מאפשר לאזרח פרטי לנהל הליך פלילי  כנגד אדם אחר,

הליך זה נקרא קובלנה פלילית.

סעיף 68 לחוק סדר הדין הפלילי מאפשר להגיש קובלנה פלילית ברשימה של עבירות הנחשבות לפליליות ואשר מצויות בתוספת השנייה לחוק (הכוללת את עבירת לשון הרע).

קובלנה פלילית מוגבלת לעבירות מסוימות הנחשבות לחמורות פחות.

לקריאה מפורטת אודות הליך זה בו האזרח הפרטי הוא שמשמש בתור המאשים

ניתן לקרוא במאמר אחר במסגרת אתר זה הקרוי הקובלנה הפלילית.

במסגרת המובא כאן, אתמקד במקרה פרטני של הגשת קובלנה פלילית פרטית על ידי אזרח בגין פרסום של לשון הרע,

ומה ההבדלים בין תביעה אזרחית בגין הפרת איסור לשון הרע וקובלנה פלילית באותו נושא.

קובלנה פלילית – מה ההשלכות של הרשעה בסוף ההליך ?

ההשלכות של הרשעה בקובלנה פלילית זהות  להשלכות שיש להליך פלילי המנוהל על ידי גוף מטעם המדינה,

הן לעניין העונש והן בנושא הרישום הפלילי הנלווה להרשעה.

מאחר והמחוקק נותן כח כה רב עוצמה גם בידי האזרח הבודד,

החוק קובע גם את מגבלות הכח ואינו מאפשר בין היתר להגיש קובלנה בעבירות חמורות.

עבירת איסור לשון הרע אינה נחשבת לעבירה מהחמורות הקיימות ויחד עם זאת פוטנציאל הפגיעה שלה לטעמי הינו אחד הגבוהים,

כזה העלול להפוך את עולמו של אדם  ובמקרים מסוימים עלול להביאו לכלל מעשים קיצוניים.

לא בכדי ידוע על מקרים רבים בהם בני אדם לא יכלו  לעמוד בלחץ והבושה הכרוכים בפרסומים בעלי אופי מתנכל ונקמני, דבר שגרם להם במקרי קיצון אף להתאבד.

העונש המקסימלי בהיבט הפלילי בגין פרסום בניגוד לחוק איסור לשון הרע עומד על שנת מאסר אחת בלבד.

קובלנה פלילית בלשון הרע – כיצד מוכיחים אשמה ?

על מנת ולעמוד בנטל הראייתי הנדרש בפן הפלילי, יש להוכיח ברף גבוה יותר מזה הקיים בפן האזרחי כי הפרסום נועד לפגוע במושא הפרסום, באמצעות השפלה או ביזוי, ובקיצור נדרשת הוכחה של כוונת זדון ורצון  ליצור נזק.

המדובר ברף גבוה ואשר בגינו קובלנות רבות אינן צולחות את המבחן הראייתי,

שכן במקרים רבים לא ניתן ללמוד מהחומר שמובא בפני בית המשפט ומכלל הנסיבות את הכוונה לפגוע כאמור.

לעומת התביעה האזרחית בה מספיק שהאמירה או הפרסום הגיעו לאדם נוסף אחד בלבד מלבד הצדדים, במסגרת של קובלנה פלילית הרף המינימלי הינו שני אנשים נוספים לפחות מלבד הצדדים.

הרף הגבוה יותר נובע מעצם ההשלכה של הרשעה פלילית ואף האפשרות לריצוי עונש מאסר בנוסף לפיצוי שייפסק,

דבר הנתפס כסנקציה חמורה ואשר ראוי כי תיושם רק כשהדבר מוצדק באמת.

קובלנה פלילית ותביעה אזרחית – מדוע חשוב להגיש קובלנה או תביעה אזרחית בגין איסור לשון הרע באמצעות עורך דין ?

חשוב מאוד להשתמש בשירותיו של עורך דין מנוסה בניהול הליכים על חוק איסור לשון הרע, וזאת בשל מורכבות הנושא.

בנוסף, מדובר בחוק המגן על המפרסם במקרים מסוימים וזאת כשיש "אמת בפרסום" או "תום לב" ועוד.

עורך דין בקיא יסייע ללקוח שלו להביא בפני בית המשפט את הראיות המתאימות,

על מנת ולהוכיח את הכוונה הנדרשת בקובלנה פלילית ולעמוד ברף הדרוש לקבלת פיצוי בהליך אזרחי.

עורך דין בעל רקע בייצוג משפטי בתביעות לשון הרע יגדיל באופן משמעותי את סיכויי ההצלחה במשפט אם כמייצג התובע ואם כמייצג הנתבע.

למשרדי נסיון רב הן בייצוג תובעים והן בהגנה על נתבעים בהליכי קובלנה פלילית והן במסגרת של תביעה אזרחית בגין איסור לשון הרע.

ככל ויש לך שאלות נוספות בנושא זה אשמח לענות לך באופן פרטני ואישי.

סמנו לייק בדף הפייסבוק של עורך דין פלילי איילון בירנבוים והישארו מעודכנים –

https://www.facebook.com/ayalonlaw.co.il/

עורך דין פלילי זה א.ב

 

כתיבת תגובה

חייגו עכשיו