עבירות תעבורה – שיטת הניקוד ופסילה מנהלית

פסילה מנהלית / שיטת הניקוד – עבירות תעבורה

פסילה מנהלית של רשיון הנהיגה / שיטת הניקוד בגין עבירות תנועה

פסילה מנהלית / שיטת הניקוד – דרך נוספת להפעיל סנקציות מנהליות על נהגים

כולנו חיכינו בכיליון עיניים לרגע בו נגיע לגיל המתאים כדי להוציא רישיון נהיגה, ולהיות סוף סוף עצמאיים וחופשיים לנסוע לאן שרק נרצה. הכביש הוא בין המקומות העמוסים ביותר בארץ, וכתוצאה מעלייה במספר הרכבים שנמצאים על הכביש בשנים האחרונות – מתרחשות בהתאם גם עבירות תנועה רבות יותר.

עבירות תעבורה הן עבירות על חוקי התנועה הקבועים בחוק שמבוצעות על ידי נהגים בכבישים, תוך שימוש והפעלה של כלי רכב מסוגים שונים. כדי שנהג בישראל יוכל לעלות על רכב ולנהוג בכבישי הארץ, עליו לעבור מבחן נהיגה הכולל מבחן בכתב וגם מבחן מעשי כדי לקבל את רישיון הנהיגה.

במהלך הנהיגה על כל נהג לציית לחוקי התנועה, ולציית בהתאם גם לתמרורים השונים הניצבים בדרכו כפי שלמד על המשמעות שלהם במבחני קבלת הרישיון. 

נהג שעבר עבירת תנועה ונתפס, עלול למצוא עצמו ללא רישיון ובפני הגשת כתב אישום. אך לפני שנבין את דרכי הענישה הנהוגות בארץ, יש לסווג את עבירות התעבורה בהתאם לדרגות החומרה שלהן.

סוגי עבירות תעבורה

  • עבירות תעבורה קלות – עבירות אלו מתייחסות אל מקרים כמו נסיעה ללא הפעלת אורות רכב, נסיעה ללא חגורה של הנהג או נוסע אחר ברכב, הסעת נגרר בצורה לא בטיחותית, עיכוב של התנועה ועוד.
  • עבירות תעבורה בינוניות – עבירות אלו מיוחסות למצבים של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה של נהג חדש ללא מלווה, הסעת מספר נוסעים הגבוה מהמותר על פי חוק בהתאם לרכב וסוג הנהג.
  • עבירות תעבורה חמורות – עבירות אלו מוגדרות כחמורות בגלל התוצאה שעלולה להיגרם כתוצאה מהן כמו עקיפה בקו הפרדה רצוף, נהיגה תחת השפעת סמים, אי ציות לרמזור אדום, תאונת פגע וברח וסוגים נוספים של עבירות תנועה קשות.

פסילה מנהלית / שיטת הניקוד – ענישה 

מלבד כל קנס במסגרת דו"ח, המוטל על מי שנתפס בביצוע של עבירת תנועה, ומלבד העונשים האפשריים שיושתו עליו במסגרת הליך שיינקט כנגדו בבית המשפט לתעבורה כמו שלילת רשיון, קנס, מאסר, עבודות שירות ושירות לטובת הציבור, קיימות סנקציות נוספות אליהן לא כולם מודעים. קיימות דרכים אפקטיביות להתמודד גם איתן, ומאחר והמדובר בענישה שאינה ידועה הנלווית לענישה המוכרת, הם מובאים לפניכם בקצרה. 

שיטת הניקוד 

הניקוד הינה ענישה נלווית לעבירה, הכוללת השתת ניקוד מצטבר מנהלית הנספר על ידי משרד התחבורה.  התוספת השישית לתקנות התעבורה, קובעת שיטת צבירה של נקודות שליליות לנהג, על פי סוג העבירה בה הורשע או שהודה בה מעצם תשלום הקנס. המדובר ב"מחירון" על פיו לכל עבירה יש מחיר בנקודות. צבירה ברף מקסימלי של נקודות יעמיד את הנהג בפני שלילת רישיון הנהיגה למשך תקופת זמן ארוכה, והתמודדות עם מצב כזה תוך צמצום נזקים מחייבת הפעלה של עורך דין בקיא בדיני תעבורה. ברמות צבירה של נקודות פחותות יותר, יזדקק הנהג לקחת קורסים בנהיגה מונעת ולעיתים גם יחויב במבחן על מנת שיוכל להמשיך לנהוג. תשלום קנס בדו"ח של המשטרה מהווה הודיה מצדכם בעצם ביצוע העבירה ולכן גם תופעל נגדכם סנקציית הניקוד. בטרם את/ה משלמים קנס בגין דו"ח שקיבלתם כדאי לברר מהו הניקוד שנצבר לחובתכם בטרם תשלמו, במצבים מסוימים כדאי להפעיל עורך דין על מנת למנוע צבירה של ניקוד שיכולה להביא להתליית הרישיון ומעבר מבחנים ובדיקות רפואיות.

שיטת הניקוד – להלן הסנקציות המופעלות בהתאם למספר הנקודות הנצבר:

  • נהג שצובר פחות מ-12 נקודות – יזדקק לחלוף תקופת זמן של שנתיים על מנת לאפס את ה"מונה" על מנת להשיב את ספירת הנקודות חזרה לאפס (החל ממועד ביצוע העבירה האחרונה).
  • נהג שצובר בין 12-22 נקודות – יזדקק לקורס נהיגה מונעת וכן לחלוף זמן של שנתיים על מנת לאפס את ה"מונה" על מנת להשיב את ספירת הנקודות חזרה לאפס (החל ממועד ביצוע העבירה האחרונה).
  • נהג שצובר בין 24-34 נקודות – יזקק לקורס בסיסי ומתקדם בנהיגה נכונה במשרד התחבורה וכן לחלוף זמן של ארבע שנים על מנת לאפס את ה"מונה" ולהשיב את ספירת הנקודות חזרה לאפס (החל ממועד ביצוע העבירה האחרונה).
  • נהג שצובר יותר מ 36 נקודות – יזדקק לביצוע קורסי הנהיגה הנכונה, מבחן תיאוריה מחדש, רישיונו יותלה (המדובר בשלילה) למשך 3 חודשים על ידי משרד התחבורה, וכן לחלוף זמן של ארבע שנים על מנת לאפס את ה"מונה" ולהשיב את ספירת הנקודות חזרה לאפס (החל ממועד ביצוע העבירה האחרונה).
  • נהג שצובר 72 ויותר נקודות ולחילופין המדובר במי שלאחר חידוש הרישיון (אחרי התלית הרישיון למשך 3 חודשים, בגין 36 הנקודות) ובמהלך 6 שנים מיום ביצוע עבירת התנועה האחרונה, הגיעה לצבירה של 36 נקודות בנוסף לאלה שצבר קודם (72 נקודות ויותר) – יזדקק לביצוע קורס נהיגה, ביצוע מבחן תיאוריה ומבחן מעשי (טסט) מחדש, התליית רישיון (שלילה) למשך 9 חודשים !, וכן יחויב בבדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. 4 שנים צריכות לחלוף ממועד ביצוע העבירה האחרונה על מנת לאפס את ספירת הנקודות.

יש דרכים יעילות להפחתת נקודות ! אסור לומר נואש, עליכם להשתמש בעורך דין תעבורה בקיא כדי להביא להורדת נקודות כך שתוכלו לרדת מהרף שמסבך אתכם. שיטת הניקוד מאפשרת לכם לבצע פעולות שיוכלו לרכך ולשפר את מצבכם באופן ניכר.

כמובא לעיל, "מחירון" הניקוד המלא נמצא בתוספת השישית לתקנות התעבורה, עיקרי הדברים ומספר דוגמאות מובאות בפניכם להלן:

2 נקודות

תקנות התעבורה        תיאור העבירה

38 (א)                       נהיגה על מדרכה 

83ב (א)                    נוסע (שאינו הנהג) שאינו חגור 

90 (ו)                       גרירת רכב באופן לא בטיחותי

97 (א)(ב) (ג)            נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש

4 נקודות

תקנות התעבורה        תיאור העבירה

21 (ב)(3)                 הפרעה או עיכוב לתנועה

(א)22 64 (ד)            אי ציות לתמרור ב-37 , אי עצירה בלבד

22א' –                      אי ציות לתמרור ב-48 , אי מעבר מצדו הימני של התמרור

                              או אי מתן זכות קדימה לתנועה החוצה את הדרך

                              במעגל התנועה

28ב'                        נהיגה תוך כדי שימוש בטלפון שלא באמצעות מיקרופון

36ה'                        כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מבנתיב הימני

45                           נסיעה אחורנית תוך סיכון או פגיעה

67(א)                       לא איפשר להולך רגל להשלים את החצייה בבטחה

85(א)(3)                  הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח

85(א)(2)(ב)             הובלת מטען המגביל שדה ראיה

6 נקודות

פקודת התעבורה        תיאור העבירה

2                              נהיגה בלא רשיון רכב החייב ברישום וברישוי

62(2)                        נהיגה בקלות ראש

תקנות התעבורה

21(ג)                        נהיגה ללא זהירות

22(א)                       אי ציות לתמרורים

22(א) 36(ד)              נסיעה בכיוונים שלא על פי תמרורים

23(א)(1)(2)              אי ציות להוראות או איתות של שוטר או פקח

26(4) 27(ג)              נהיגה תוך חוסר שליטה על רכב

36(ג)                       חציית קו הפרדה רצוף

37                           נהיגה בכיוון ההפוך בכביש חד סטרי

83(ב)א                    נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות

155                        הפרשת חומרים הפוגעים בבטיחות

8 נקודות

פקודת התעבורה        תיאור העבירה

10(א)                       רשיון לא תקף לסוג הרכב

38(3) לפקודה ו 21(ב)(2) לתקנות | תאונת דרכים עם חבלות

תקנות התעבורה

27(א)                       נהיגה ברכב שבמצבו עלול לסכן עוברי אורח

44(א)                       פניית פרסה תוך סיכון עוברי אורח בנסיבות מחמירות

54(א) 22(2)             מהירות מעל בין 20-30 קמ"ש בדרך עירונית

54(א) 22(א)             מהירות מעל 25 עד 40 קמ"ש בדרך לא עירונית או מהירה

10 נקודות

סעיף 304 לחוק העונשין – גרימת מוות ברשלנות

64(א) לפקודת התעבורה –הפקרה אחרי פגיעה

62(3) לפקודה או 26(2) ו169(ב) לתקנות – נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים

67 לפקודת התעבורה – נהיגת רכב בזמן פסילה

תקנות התעבורה

22(א) 54(א)            מהירות מעל 30 קמ"ש מהמותר בדרך עירונית

                              ומהירות מעל 40 קמ"ש מעל המותר בדרך שאינה עירונית

                             או בדרך מהירה

47(ד)+(ה)5            עקיפת רכב כשהדרך לא פנויה על קו הפרדה רצוף

64(ד) 22(א)           נסיעה ברמזור אדום

67(א)                    לא איפשר להולך רגל להשלים חצייה בבטחה בנסיבות מחמירות

פסילה מנהלית – פסילת רישיון נהיגה מנהלית והשבתת רכב

אז מה זה בעצם פסילה מנהלית ? – ענישה נוספת הנהוגה כלפי עברייני תנועה המבצעים עבירות תעבורה בינוניות ועד חמורות, היא החרמת הרכב ופסילה מנהלית של רשיון הנהיגה, כך ששוטר המוסמך לכך שתופס נהג המבצע עבירה כמו נהיגה בשכרות או תחת השפעת סמים, נהיגה ללא רישיון תקף או נהיגה על כלי תחבורה ללא רישיון מתאים לכך – יכול להוריד את הנהג מהרכב בו במקום, לפסול מנהלית את הרישיון כשהדבר רלוונטי, תקופת הפסילה יכולה להיות למשך 30 יום בעבירות המנויות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה, 60 יום במקרה של מעורבות בתאונת דרכים ו-90 יום בתאונה בה נהרג אדם.

לא רק פסילה מנהלית – גם השבתת רכב

בנוסף ניתן להחרים את  הרכב המעורב, והכל בטענה למסוכנות, כדי למנוע את מסוכנותו של הנהג כלפי עצמו וכלפי נהגים אחרים בכביש. טרם ביצוע הפסילה המנהלית, מתבצע הליך שימוע בפני קצין ממשטרת התנועה בדרך כלל בתחנת המשטרה, ההתנהלות והטיעון בפני הקצין היא קריטית עבור מי שמבקש להציל את רשיון הנהיגה שלו בטווח הקצר עד לבירור המשפטי, לצורך כך מומלץ מאוד להשתמש בשירותיו של עורך דין תעבורה בקיא שיוכל לטעון באופן מיטבי עבור הלקוח.

אי התייצבות תביא לפסילה מבלי שיישמעו טענות הנהג.  ניתן להגיש בקשה לביטול הפסילה המנהלית המהווה הליך של ערעור על החלטת קצין המשטרה, לבית המשפט לענייני תעבורה, דבר המצריך מיומנות ושימוש בשירותיו של עורך דין תעבורה מנוסה ובקיא. על החלטת בית המשפט לענייני תעבורה ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי.

במקרים מסוימים לאחר או לפני תום הפסילה המנהלית יכולה לבקש התביעה לפסול את הרשיון באופן מנהלי עד לתום ההליכים המשפטיים. הדיון בבקשה לפסילה זו נערכת בפני שופט בית המשפט לתעבורה, השוקל שיקולי מסוכנות ולוקח בחשבון נסיבות אישיות וכל נימוק המובא בפניו. טיעון משפטי מקצועי  מצריך שכירת שירותיו של עורך דין בקיא במשפט התעבורה שיוכל לייצג אתכם נאמנה בהליך כמו גם בהליך העיקרי בו תתברר אשמתכם.

פסילה מנהלית / שיטת הניקוד – מתי כדאי להתייעץ עם עורך דין תעבורה ?

לרוב עבירות תעבורה חמורות נידונות בבית המשפט לתעבורה. ההליך מתחיל בחקירה משטרתית המבוצעת על ידי שוטרי משטרת התנועה.

תוך כדי איסוף הראיות בהליך החקירה השוטר מתעד בין היתר גם את כל דברי החשוד, גובה עדויות מעדים נוספים, נרשמים דוחות זכרון דברים משוטרים שנכחו במקום, נאספות ראיות מהזירה, וכן ראיות נוספות כמו צילומים ובדיקות רלבנטיות, ובסופה מחליטה מחלקת תביעות התעבורה, האם קיים בסיס להגשת כתב אישום ובאיזה סעיפים.

חשוב להבין כי כבר בשלב החקירה מה שיאמר על ידי החשוד ישמש לאחר מכן כראייה במסגרת ההליך המשפטי בבית המשפט לתעבורה.

משום כך, רצוי לפנות לייעוץ משפטי של עו"ד תעבורה בקיא ומקצועי בהקדם האפשרי, לקבלת ייצוג מתאים כך שיוכל להביא להסדר טיעון מקל,

בהחלפת סעיפי האישום המקוריים והמחמירים בסעיפים פחותים, כך שהענישה לא תהווה הכבדה משמעותית על חייו של הנהג הנאשם,

ולבחון את הכשלים בהתנהלות המשטרה כך שניתן יהיה גם לזכות במקרים מתאימים.

משפט התעבורה הוא ענף משפטי סבוך,

מאמר זה והאמור לעיל בא לתת סקירה ראשונית ולגעת בנושא באופן כללי מאוד, כמבוא בלבד.

הסיטואציות המגוונות וכתבי האישום הרבים והשונים המוגשים לבית המשפט לתעבורה, כמו גם אופן ההתמודדות המשפטית, הוא מורכב ודורש מומחיות וניסיון.

ככל ויש לך שאלה ספציפית הקשורה במקרה אישי של פסילה מנהלית או שיטת הניקוד,

אני מזמין אותך ליצור עמי קשר טלפוני לייעוץ ראשוני ולשטוח בפני את ההתמודדות שלך מול גורמי האכיפה והתביעה,

כך שאוכל לסייע לך לגבש הגנה משפטית יעילה במקרה הקונקרטי שלך.

ברשות משרדי הצלחות מוכחות בביטול פסילה מנהלית,

בהפחתה של נקודות בהתאם ל שיטת הניקוד,

בהגעה להסדרי טיעון מקלים במיוחד ובידע בכל הקשור לייצוג עברייני תנועה.

הצלחות אלה סייעו רבות ללקוחות המשרד, להמשיך לנהוג בכבישי ישראל,

אחרי הסתבכות בעבירות תנועה מסוגים שונים לרבות עבירות חמורות. 

צרו קשר לשיחה ראשונית

סמנו לייק בדף הפייסבוק של עורך דין תעבורה איילון בירנבוים והישארו מעודכנים

תעבורה זה א.ב

כתיבת תגובה

חייגו עכשיו