עבירת אונס – אינוס

מהי עבירת אונס, יסודות העבירה וכיצד מתנהל משפט באישום חמור זה, במאמר שלפניכם.

המסגרת החקיקתית

עבירת האינוס

העבירה קבועה במסגרת סעיף 345 לחוק העונשין:

עבירת אונס מוגדרת לפי החוק כך:

345. (א)  הבועל אשה

(1)   שלא בהסכמתה החופשית;

(2)   בהסכמת האשה, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה;

(3)   כשהאשה היא קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתה; או

(4)   תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האשה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית;

(5)   תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא היתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית;

הרי הוא אונס ודינו – מאסר שש עשרה שנים.

(ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), דין האונס – מאסר עשרים שנים אם האינוס נעשה באחת מנסיבות אלה:

(1)   בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים ובנסיבות האמורות בסעיף קטן
(א)(1), (2), (4) או (5);

(2)   באיום בנשק חם או קר;

(3)   תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון;

(4)   תוך התעללות באשה, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו;

(5)   בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם.

(ג)   בסימן זה –

"בועל" – המחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה;

"קטין" – (נמחקה).

אם כן העניין הראשון הבולט מתוך סעיף האינוס הינה העובדה כי הסעיף חל רק ביחס למעשים הנעשים כלפי אשה, ועל כן לגבי גבר חל סעיף אחר (מעשה סדום) ואין אופציה כי הוא יהווה קורבן עבירה בנסיבות הסעיף.

יסודות עבירת האונס

ההתנהגות הדרושה על פי הסעיף להוכחת ביצוע של עבירת אונס הינה “בעילה” “שלא בהסכמתה החופשית”.

ההגדרה של בועל הינו אדם (גבר או אישה) –  “מחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה”.

היעדר ההסכמה יכול לכדי ביטוי במגוון דרכים כאשר אין המדובר רק בסירוב מפורש ומובהק, לא פעם נפסק כי מספיק שיש גילוי של חוסר שיתוף פעולה או גילויים של התנהגות פסיבית מצידה של קורבן העבירה על מנת שהדבר ייחשב לאונס.

כמובא לעיל וכקבוע בחוק, העונש לעובר עבירת אונס או אינוס יכול להגיע עד כדי 16 שנות מאסר ובנסיבות בהן מדובר באונס המבוצע בנסיבות מחמירות נקבע שהעונש יכול להגיע עד כדי 20 שנות מאסר ובכל מקרה לא ייפחת מרבע מן העונש המרבי הקבוע בחוק.

אם כן היסודות הינן –

  1. "בעילה" – מבחן אובייקטיבי ואופרטיבי, האם הייתה חדירה לאיבר המין של האשה או הילדה בפועל? אין הכרח שהחדירה תתבצע באמצעות איבר המין של העבריין ומספיק שבוצעה חדירה באמצעות חפץ או איבר אחר.
  2. "שלא בהסכמה" או "היעדר הסכמה" – כמובא לעיל גם גילוי של התנהלות פאסיבית עלולה להתפרש כחוסר הסכמה, קל וחומר ככל ויש היעדר הסכמה מפורש מצד הנאנסת וזו אינה נענית באופן חיובי.

יתרה מכך, בעבירת אונס גם הסכמה מפורשת עלולה אף היא להתפרש כהיעדר הסכמה וזאת כאשר ההסכמה מתקבלת במרמה (סעיף 345 (א) (2) גם מקרה בו אדם משקר בעניינים חשובים בעיני האשה, ונוכח כך היא מסכימה לקיים יחסים, זאת מאחר וההסכמה התבססה על רמייה, ולכן אינה מהווה הסכמה חופשית – ייחשב לאונס). במקרים בהם הבעילה נעשתה בהסכמה אולם גילה של הנערה הינו קטן מ-14 (ייחשב לאונס), כשההסכמה נעשית באופן נעדר הכרה מלאה כשמדובר בניצול של מצב נפשי או תחת השפעה של סמים.

חובת הזהירות המוטלת על הצד השני היא רבה וסטנדרט הזהירות הוא גבוה. לקורבן העבירה אין צורך להוכיח כי הופעל נגדה כח לא סביר או כי נאלצה להתנגד בייחוד כשמדובר בזוג נשוי או כזה המצוי ביחסים זוגיים, גם אז יחסי מין המקוימים שלא בהסכמה ייחשבו לאינוס.

מקרים שייחשבו לעבירת אונס בנסיבות מחמירות שהענישה לגביהם מוחמרת עד לכדי 20 שנות מאסר במקסימום הינם בין היתר:

  1. קטינה הקטנה מ- 16 שנים מבלי שניתנה הסכמה או בהסכמה שהושגה במרמה, או כשהבעילה בוצעה בו קיים מצב של חוסר הכרה או כל דבר שמונע ממנה להסכים באופן חופשי, או כשהאקט בוצע תוך ניצול מחלת נפש או ליקוי שכלי.
  2. כשהמעשה מבוצע תוך כדי איום בנשק חם או קר.
  3. כשהמעשה מתבצע תוך גרימה של חבלה.
  4. כשהמעשה נעשה תוך התעללות, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו.
  5. בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם.

ככל שקיימות יותר אינדיקציות לחוסר רצון ואי שיתוף פעולה מצד קורבן העבירה לביצוע היחסים המיניים, הרי שככה ניתן יהיה להוכיח באופן ברור יותר את דבר המודעות של הנאשם לכך שהוא מבצע אונס.

כשיש חשד לביצוע העבירה חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין בקיא בתחום הפלילי החל משלב החקירה!

בעבירות מין בכלל ובעבירת אונס בפרט, חשוד כמעט תמיד חייב להביא גרסה מסודרת וברורה לאירועים. שמירה על זכות השתיקה במקרים כאלה, כמעט תמיד אינה משרתת את החשוד, ועל כן התייעצות עם עורך דין לעיתים היא שתעשה את ההבדל בין סגירת התיק להגשת כתב אישום. הניואנסים והמחשבה הפלילית כפי שהיא ניתנת להוכחה ובהתאם לנסיבות המקרה הם שיכריעו את הכף.

על כן, ככל והסתבכת בחשדות או קיבלת כתב אישום בעבירה זו, או בעבירות מין בכלל עלייך ליצור קשר ולהשתמש בשירותיו של עורך דין מיומן באופן מיידי.

זכויות נפגעי עבירה – עבירת אונס

גם אם את קורבן עבירה, בעבירה זו ובעבירות מין בכלל, וברצונך כי זכויותייך יישמרו באופן מלא, עלייך לדאוג לייצוג במסגרת ההליך הפלילי ועל מנת שצדק יעשה ותוכלי לשים את הדברים מאחורייך. דאגה לנפגעת עבירה אינו מסתכם רק בשלב החקירה, כי אם גם בשלבי המשפט לרבות הבעת דעתה ככל ומתגבשת עסקת טיעון, והן למקרים בהם מוגשת בקשת חנינה על ידי מי שהורשע, כך שהיא תוכל להביע עמדתה גם בנושא זה באמצעות עורך דין בקיא שיידאג לזכויות המוקנות לה על פי חוק נפגעי עבירה (ראה מאמר בנפרד באתר זה).

ככל ויש לכם שאלות נוספות אשמח לעמוד לרשותכם.

סמנו לייק בדף הפייסבוק של עורך דין פלילי איילון בירנבוים והישארו מעודכנים

עורך דין פלילי זה א.ב

כתיבת תגובה

חייגו עכשיו