סעיף 62 לפקודת התעבורה – נהיגה בקלות ראש / נהיגה רשלנית

נהיגה בקלות ראש – המסגרת החקיקתית

נהיגה בקלות ראש או נהיגה רשלנית הינו נושא מאמר זה המובא בפניכם:

סעיף 62 לפקודת התעבורה הינו סעיף ה"עבירות" ואשר בו קבועות מספר הפרות חוק שהסנקציה עליהן מאסר שנתיים ולחילופין קנס כפי הקבוע בחוק העונשין.

נוסח הסעיף מובא בפניכם באופן חלקי להלן:

העובר אחת העבירות האלה, דינו – מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין)

ואם העבירה היא עבירת קנס שדן בה בית המשפט – קנס פי 1.25 מהקנס האמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

(1)   מפיר הוראה מהוראות פקודה זו;

(2)   נוהג רכב בדרך קלות ראש, או ברשלנות, או במהירות שיש בה בנסיבות המקרה סכנה לציבור, אף אם היא פחותה מן המהירות המקסימלית שנקבעה;

(3)   הוא שיכור בהיותו נוהג רכב, או בהיותו ממונה על הרכב, בדרך או במקום ציבורי; לענין זה, "שיכור" ו"ממונה על הרכב" – כהגדרתם בסעיף 64ב;

נהיגה רשלנית / נהיגה בקלות ראש – סעיף 62(2)

בדרך כלל במקרים של תאונת דרכים (וגם ללא תאונה), מוגש כתב אישום לפי סעיף  62 (2) שעניינו נהיגה "בקלות ראש" או בשמו הנוסף "נהיגה רשלנית".

המדובר בסעיף חמור על פיו קיימת חובת פסילת מינימום של רשיון הנהיגה למשך 3 חודשים. הסנקציה העונשית כאמור, יכולה להגיע עד לכדי 2 שנות מאסר בפועל ולחילופין קנס בהתאם לסעיף 61א'3 לחוק העונשין.

מדובר בסעיף ברירת המחדל על פיו מגישה התביעה כתבי אישום במקרים כאלה, כאשר רק באופן נדיר ביותר, תגיש את כתב האישום לפי הסעיף המקל יותר של נהיגה בחוסר זהירות, על פי תקנה 21ג' לתקנות התעבורה.

על מנת ולהיחלץ ממלתעות הסעיף המחמיר (62 (2)) על עורך הדין המייצג לפעול לקבלת חומר החקירה, למצוא בו כשלים ולעשות כל שניתן על מנת להמיר אותו לסעיף הפחות חמור כמובא, על מנת ולהימנע מחובת הפסילה למשך חודשים ארוכים כך שניתן יהיה להגיע להסדר מקל יותר, שיוכל במקרים מתאימים לכלול קנס ופסילה על תנאי בלבד.

לצורך מציאת נקודות ההגנה שיאפשרו את ההסדר המקל, הרי שיש לשכור לצורך כך עורך דין בקיא ובעל נסיון בניהול תיקים מסוג זה, שיוכל להביא את הנאשם לחוף מבטחים כאמור.

בתיקים בהם גם נגרמו נזקים, לא מן הנמנע כי לסעיף זה יתלווה בכתב האישום גם אישום ב"התנהגות הגורמת נזק" – עבירה לפי תקנה 21(ב)(2) לתקנות התעבורה, המצריכה טיפול אף היא במסגרת ניהול התיק.

סעיף 62(3) נהיגה בשכרות

סעיף 39א בפקודת התעבורה מחייב עונש מינימום למי שמורשע על פיו – "נהיגה בשכרות", של שלילת רשיון למשך שנתיים !. אם מדובר בהרשעה חוזרת באותה עבירה במהלך השנה שקדמה לביצוע העבירה, שלילת הרשיון לא תפחת מארבע שנים !.

בהינתן כשלים ופגמים בתיק, אותם אוסף עורך דין בקיא לענייני תעבורה המייצג אותך תוכל/י להמיר סעיף העבירה המחמיר הנ"ל בסעיף מקל יותר של "נהיגה תחת השפעה" על פיו חובת פסילת המינימום הינה למשך 3 חודשים בלבד. ככל ועורך הדין ששכרת מצליח להמיר את העבירה לסעיף המקל יותר, תוכל לקבל את רישיון הנהיגה שלך חזרה לאחר ריצוי עונש פסילה אם כן שהוא קצר יותר מהותית משנתיים,  הכל בהתאם לנסיבות וחומרת השכרות. ככל וקיימים בתיק, כשלים ראייתיים אמיתיים, ניתן יהיה על ידי כך להמיר את הסעיף ולהקל בעונש, ובכל מקרה אני מזמין אותך לקרוא בפירוט רב יותר מאמר נפרד שכתבתי בנושא זה אותו ניתן למצוא באתר.

סעיף 62 מכיל עוד תתי סעיפים שונים ומגוונים, בגינם חשוב מאוד להתייעץ ולקבל ייצוג מתאים וזאת בשל חומרת הסנקציות האפשריות ואשר ניתן להקל ולעיתים אף להימנע מהן.

מלבד נהיגה רשלנית  –

עבירות נוספות הקבועות במסגרת סעיף 62 לפקודת התעבורה

62(4) – עבירה של סירוב מסירת פרטים או פרטים כוזבים לאיש האכיפה.

62(5) – עבירה של סירוב ליתן פרטים מזהים שיכולים להביא לתפיסה של נהג מעורב בתאונה.

62(6) – סירוב להציג רשיון על פי דרישת שוטר.

62(7) – אי עצירה והגשת עזרה לאחר גרימת תאונה.

62(8) – הפרת תמרור שבדרך או אות הניתן על ידי שוטר במדים.

62(9) – זיוף או מרמה של סימנים לזיהוי רכב או מניח לאחר להשתמש בהם.

62(10) – שינוי שלא כדין, רישום של טכנוגרף.

62(11) – שיבוש פעולת מתקן מגביל מהירות שהותקן ברכב.

62(12)(א) – חסימת רכב אחר בחנייה לרבות אינו מאפשר לנכה להיכנס לרכבו במקום חניה לנכים.

יש להדגיש כי קיימים מקרים בהם שווה וחשוב לנהל את התיק !. אין לקבל טענות התביעה לנהיגה בקלות ראש או טענה לסעיף עבירה אחר, כהנחה שאין ממנה מוצא, כאמת אחת שאין בלתה, שכן לעיתים במקרים מתאימים חשוב להוכיח את גרסת הנאשם, על פיה לא פעל באופן רשלני ו/או לא צרך אלכוהול, ומשכך יש חובה בניהול התיק בבית המשפט עד לזיכוי המיוחל.

גם כאשר אין סיכוי לזיכוי, חשוב לקבל ייצוג על מנת שניתן יהיה לבחון את האפשרות להגיע להסדר טיעון מקל שיכול במקרים רבים להציל את רשיון הנהיגה. הייצוג יהווה את ההבדל הדק שבין פסילת רשיון, מאסר וסנקציות כבדות נוספות, לבין האפשרות להמשיך בחיים ללא נזק כבד.

אתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים רישוי נהיגה – טלפונים ומידע

חשיבות שכירת שירותיו של עורך דין בקיא בנושא חוקי התעבורה

חשוב מאוד לעשות שימוש בעורך דין תעבורה בקיא, שייטען את טיעונייך לא לפני שסקר ובדק את הראיות בתיק.

הדברים אף מקבלים משנה תוקף כאשר מדובר בתאונה עם חבלות של ממש שנגרמו למעורבים, אז תגיש התביעה את כתב האישום בסעיף 62 המחמיר יותר באופן ודאי, והסנקציה החמורה במקרה של הרשעה מצדיקה ומצריכה שימוש בעורך דין הבקיא בחוקי התעבורה.

אל תעמוד ותטען מול השופט, מבלי להבין את החומר ואת האופן בו מתנהל משפט תעבורה !. התקשר עמי ליעוץ טלפוני ראשוני ללא עלות, לפני שתחליט על דרך הפעולה בה תבחר, רק כך תוכל להימנע מסנקציות קשות, אני כאן לרשותך.

סמנו לייק בדף הפייסבוק של עורך דין פלילי איילון בירנבוים והישארו מעודכנים

תעבורה זה א.ב

 

 

כתיבת תגובה

חייגו עכשיו