מה זה משפט זוטא?

מה זה משפט זוטא?

משפט זוטא – מה זה ?

משפט זוטא

זכויותיו של הנאשם בהליך הפלילי נגזרות, רובן ככולן, מהזכות הבסיסית לחירות.

ההליך הפלילי נועד להבטיח כי הפגיעה בחירויות האדם תעשה, באופן מדוד, ורק באותם מקרים שבהם הפגיעה בכבוד הינה מידתית, בהתאם לדרישות פיסקת ההגבלה שבחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

זוטא בשפה הארמית משמעו קטן, משפט זוטא הינו משפט קטן בתוך ה"משפט הגדול" שהינו ההליך העיקרי המברר אשמתו של נאשם בפלילים.

כאשר יש בחומר החקירה המוגש לבית המשפט, הודאה בדבר ביצוע העבירה שנמסרה במשטרה על ידי הנאשם, הרי שאמרה כזו של הנאשם מוגשת בבית המשפט באמצעות השוטר-חוקר שגבה אותה.

החוקר מאשר את נכונות ההודאה ומוסר פרטים לגבי האופן בו נמסרה.

משמעות העובדה כי בחומר יש הודאה של הנאשם עצמו המפלילה אותו הינה מכרעת, שכן המדובר בראייה הנחשבת ל"מלכת הראיות",

כאשר כל שנדרש בנוסף לכך לצורך הרשעת נאשם במצב דברים כזה, הינה תוספת ראייתית ברמה הנמוכה ביותר של "דבר מה נוסף".

במצב כזה וכשיש לכך טעם, על הסנגור המייצג להעלות טענות בדבר חוסר קבילות ההודאה שניתנה על ידי הנאשם במשטרה,

והכל על מנת ולבטל את הראייה המוליכה להרשעה.

הסנגור מגיש בקשה לבית המשפט לדון בנושא קבילות ההודאה שנמסרה ובכפוף להחלטת השופט נעצר המשפט הגדול בבירור האשמה.

נפתח הליך של משפט זוטא לבירור קבילות אימרות הנאשם במשטרה –

כשהשאלה המרכזית הנבחנת במסגרתו הינה באם אימרת הנאשם המאשרת את דבר ביצוע העבירה נמסרה מרצון חופשי ואם לאו.

משפט זוטא – אופן ביצוע ההליך

הדיון אם כן במסגרת משפט הזוטא מתמקד בנושא הקבילות של ההודאה באשמה.

הסנגור מביא טענות ראיות ונימוקים בגינם צודק וראוי לפסול את הודאת הנאשם:

אם בגלל אלימות שהופעלה כלפיו על ידי חוקריו,

אם בגין לחצים או תרגילי חקירה לא חוקיים,

אמצעי פיתוי לא הוגן,

התעללות נמשכת ומניעת שינה אוכל או שתייה,

ו/או כל אלמנטים שפוגעים בקבילות ההודאה כאמור שהפכו את הנאשם הנחקר ל"חומר ביד היוצר", כך שלא יכול היה למסור דברים מרצון טוב וחופשי.

התביעה לעומת זאת, מציגה טיעונים על מנת להגן על אמינות האימרה,

להראות כי הליך החקירה היה כשר, והדברים כולם ניתנו ונאמרו מרצונו הטוב והחופשי של הנאשם, בהתאם ולפי מבחני סעיף 12 לפקודת הראיות.

במסגרת פרשת ההגנה, מובאת גם גרסת הנאשם כאשר החקירה מצומצמת לאופן ביצוע החקירה והאופן בו נגבתה ההודאה שלו.

חל איסור לשאול את הנאשם בשלב זה שאלות לגבי עצם שאלת אשמתו.

בית המשפט ייבחן את רמת החומרה של אי החוקיות שהייתה כרוכה בהשגת הראיה ככל וכזאת בנמצא,

ההשפעה של אמצעי החקירה הפסול על הראיה שהושגה, הנזק מול התועלת החברתיים הכרוכים בפסילת הראיה ועוד.

בית המשפט יפסול הודאה באופן מוחלט במקרים לא רבים, ויעדיף  לפנות לבחינת משקלה של ההודאה להבדיל מפסילה גורפת שלה.

ייתכנו מקרים בהם ההודאה לא תיפסל במסגרת משפט הזוטא,  אולם משקלה יהא אפסי על אף הכשרתה של הראייה.

בהמשך ההליך, לאחר שכל צד מביא את ראיותיו לפסילה או הכשרת ההודאה מסכמים הצדדים את טענותיהם,

ובית המשפט מחליט לגבי שאלת הקבילות, באם לקבלה או לדחותה והכל בהתאם לעוצמת הפגמים שנחשפו ביחס לחקירת הנאשם. 

לאחר מכן, ממשיך בית המשפט בבירור ההליך העיקרי במסגרת "המשפט הגדול".

במקרים בהם הראיות נשענות רובן ככולן על אותה הודאה ובמקרים בהם היא נפסלת במסגרת משפט הזוטא,

הרי שיש בכך להביא לזיכוי הנאשם שכן אין בחומר ראיות ישירות או נסיבתיות אחרות שיכולות להביא להרשעה.

 סיכום

"משפט זוטא" הוא אם כן הליך משני בתוך ההליך העיקרי שמשמעותו נכבדה מאוד.

ההליך מוגבל לשאלת קבילות ההודאה שמסר הנאשם בחקירתו במשטרה בלבד, כשהמוקד בבירור הנו בשאלה באם ההודיה ניתנה מרצון טוב וחופשי.

המדובר בקרב משפטי לא פשוט ושעל מנת להביא לקבלתו נזקק הסנגור המייצג לכל פרט ולכל עניין הדורש בירור, על מנת ולמקסם את הסיכויים של הלקוח שלו כך שהטענה תתקבל.

ההפרה צריכה להיות רצינית, ועל כן חשוב מאוד שהעלאת הטענה וייצוג במשפט פלילי ככלל יעשה על ידי עורך דין מיומן, בעל נסיון ויכולת לעמוד על זכויות הנאשם אותו הוא מייצג.

אם יש לך שאלות נוספות בנושא זה או בכל נושא פלילי אחר אתם מזומנים ליצור עמי קשר ואשמח לעמוד לרשותכם. 

לצפייה בסרטוני הסבר של עורך דין פלילי איילון בירנבוים

סמנו לייק בפייסבוק של עורך דין פלילי איילון בירנבוים והשארו מעודכנים

עורך דין פלילי זה א.ב

 

כתיבת תגובה

חייגו עכשיו