הליכי מעצר – מעצר ימים

הליכי מעצר - מעצר ימים

 הליך מעצר ימים  – כיצד ניתן להשתחרר ממנו

הליך מעצר ימים הינו מעצר לצרכי חקירה – הסבר מפורט במאמר שלפניכם.

מעצר לצרכי חקירה – למה המשטרה עוצרת חשודים ?

כאשר אדם נעצר על ידי המשטרה, הוא מוגדר כחשוד במעשה עבירה.

בזמן החקירה של אותו חשוד המשטרה מתחילה לגבש ראיות המוכיחות את מעשה העבירה שביצע.

 כאשר קיימת הנחת מסוכנות מצד החשוד או כשיש חשש משיבוש הליכי החקירה בזמן איסוף החומרים, מעדיפה המשטרה להקטין את הסיכונים הללו.

סיכונים אלה מוקטנים לשיטת המשטרה באמצעות הליכי מעצר לצורכי חקירה.

במהלך זמן זה, יכולה המשטרה להגביר את הלחץ על החשוד הנתון באי ודאות וניתוק מהעולם החיצון.

במהלך תקופה זו קיים הסיכון המוגבר כי המשטרה תביא חשוד  לכדי הודאה ו/או לכדי הפללתו.

מעצר זמני לצרכי חקירה נקרא גם מעצר ימים. מכיוון שזהו מעצר המיועד לצורך חקירה ובירור נסיבות העבירה בלבד.

בשלב המעצר של החשוד, המשטרה מגבשת את המלצותיה עבור הרשות התובעת, כדי לסייע לה להחליט האם להגיש נגד החשוד כתב אישום או לשחררו.  

מדובר בשלב חשוב מאין כמותו שייקבע את עתידו של תיק החקירה, ומן הסתם גם את עתידו של החשוד.

על כן, התקשרות עם עורך דין פלילי מנוסה ומקצועי בשלב זה הינה חשובה ביותר !

כיצד מתנהל הליך המעצר?

מהלך המעצר של חשוד על ידי המשטרה מתבצע בכמה שלבים. 

המעצר הראשוני מוגבל לעשרים וארבע שעות בלבד.

כדי להאריך את משך המעצר לזמן ממושך יותר , המשטרה מגישה בקשה מסודרת לשופט בבית משפט השלום.

בבקשה המשטרה מציינת כי קיים צורך להמשיך ולהחזיק את החשוד במעצר, לצורך המשך הליך החקירה ואיסוף הראיות הנדרשות.

רק שופט יכול להחליט על מעצר ימים מעבר למעצר הראשוני של 24 שעות עליהם מחליט קצין משטרה.

את הפרוצדורה המגדירה את הסמכויות ניתן למצוא בחוק סדר הדין הפלילי.

ההחלטה על מעצר ימים, ומספר ימי המעצר תינתן בבית משפט השלום.

 החשוד מובא על ידי היחידה החוקרת בפני השופט במהלך 24 השעות מאז מעצרו הראשוני.

תקופת הזמן המרבית למעצר ימים הינה 30 ימים, שזהו הזמן בו המשטרה צריכה להגיע להחלטה האם לשחרר את החשוד או להגיש כתב אישום, בעודו מצוי במעצר ימים.

חשוב להבין כי שחרור חשוד ממעצר אין פירושו כי הוחלט שלא להגיש כתב אישום !.

מעבר למשך הזמן של  30 ימים, יש ליועמ"ש הסמכות להאריך על פי בקשה שמובאת בפניו את התקופה עד ל-75 ימי מעצר.

מעבר ל-75 ימים  לבית המשפט העליון הסמכות להאריך את מעצר הימים.

מהם התנאים לקיום מעצר ימים / מעצר לצרכי חקירה ?

ישנם מספר תנאים ששופט בית משפט השלום צריך לבחון לפני קביעת מעצר ימים של חשוד, כאשר העיקריים ביניהם הינם:

  • קיים חשד סביר כי החשוד ביצע עבירה פלילית. השופט סבור כי קיים חשד סביר שהאדם החשוד אכן ביצע את העבירה המיוחסת לו בגינה המשטרה מבקשת את מעצרו.
  • קיים חשד סביר בנוגע לשיבוש הליכי חקירה מצד החשוד. במידה והשופט סבור כי החשוד מסוגל לפגוע בראיות שנאספות נגדו, וכך לפגוע בתהליך החקירה של המשטרה וכי חלופת מעצר אינה מספקת על מנת שלא תגרם פגיעה פוטנציאלית כזאת לחקירה –  על החשוד להישאר במעצר ימים נוספים, עד לסיום החקירה המשטרתית.
  • במקרים בהם המשטרה זקוקה להמשך ניהול החקירה ללא הפרעה מצד החשוד. אם השופט סבור כי שחרורו של החשוד למעצר בית לדוגמה יפריע לחקירה של השוטרים, הוא יכול להחליט על מעצר ימים לצורך סיום הליך החקירה.
  • החשוד בעל מסוכנות גבוהה לעצמו או לציבור. במידה והשופט סבור כי החשוד מסוגל לפגוע בעצמו או באנשים אחרים אם לא יימצא במעצר, ולכן מחליט על מעצר ימים כדי להגן על שלומו של החשוד ועל שלום הציבור.

במהלך מעצר הימים לעצור וסנגורו אין זכות לעיין בחומרי חקירה, כאשר דיון הארכת המעצר מתבצע מבלי שיוכל לראות את הראיות.

הסנגור טוען ומבקש שחרור על ידי הבנת המצב מתוך שיחה עם החשוד וגורמים נוספים בלבד.

תשאול הטוען המשטרתי בשלב זה נעשה "על עיוור". 

בית המשפט הוא שמסתכל ובודק את תיק החקירה, ואמון על בדיקת טענות ההגנה, מבלי שכאמור ניתנת לה הזכות לעיין בחומר.

זכויותיו של העצור

למרות שעל פי חוק המשטרה רשאית להחליט על מעצר של חשוד לצרכי חקירה, עצם המעצר מהווה פגיעה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. 

ישנם כללים מוסדרים בנוגע להליך המעצר ושמירה על כבודו וזכויותיו של החשוד העצור.

במהלך מעצר, החשוד זכאי לתא מעצר הולם עם שירותים שיספקו את צרכיו הבסיסיים, כולל מתן שירותים רפואיים במידת הצורך.

נוסף על כך, זכותו של חשוד הנמצא במעצר ימים  יכול ורשאי להיפגש עם עורך דין פלילי מטעמו, לצורך קבלת סיוע והגנה משפטית.

למה חשוב להשתמש בעורך דין פלילי במסגרת הליך מעצר ?

עורך דין פלילי, יוכל לשמור על זכויותיו של העצור, ולהוביל לשחרור.

החשיבות בקבלת ייצוג משפטי מקצועי בשלב מעצר הימים הינה צומת חשובה וקריטית, היכולה להשפיע על מהלכה של חקירה שלמה.

לייצוג שייתקבל השלכות חשובות לעצם ההחלטה באם יוגש כתב אישום.

 ככל והחשוד לא משוחרר במעצר הימים ומוגש כתב אישום, הוא צפוי לעמוד בפני שופט במסגרת של בקשה מצד התביעה למעצר עד תום ההליכים.

מעצר עד תום ההליכים (ראה מאמר נפרד) הנו הליך בו נשקלים שיקולים אחרים מאלה שרלבנטים למעצר ימים.

במקרים חמורים בהם לא ניתן להביא לשחרור מיידי, חשוב לבקש ליווי של עורך דין פלילי בקיא.

כך ניתן יהיה במסגרת דיוני המעצר, להביא לפיקוח יעיל של בית המשפט על התפתחות החקירה.

סנגור בקיא יוכל לעקוב אחר הפעולות הדרושות על מנת להביא לסיומה של חקירה, ולחסוך מהחשוד שהייה במעצר ימים שלא לצורך. 

ימי המעצר הם תקופה חולפת, מדובר בימים מלאים בחוסר וודאות עבור החשוד וקרוביו.

ואולם, המדובר בנקודת זמן בה יש לבחון את התמונה הכוללת ולא להסתפק ולהתמקד באופן בלעדי רק בצורך המיידי להביא לשחרור. 

בידי סנגור מנוסה ומקצועי היכולת לבצע הערכה זו במבט ציפור, תוך הבנת המצב המשפטי והחקירתי.

החוסן האישי במהלך זמן זה, אל מול תרגילי חקירה והתשה מצד החוקרים היא חשובה ועלולה להשפיע רבות על ההליך המשפטי כולו.

לכן חשוב כי העצור יקבל ליווי משפטי מחזק והדוק, אנושי ומקצועי על מנת להביא לבסוף לשחרור ולמנוע כתב אישום מיותר.

לסיכום:

כל מעצר וכל סיפור הוא מצב הדורש טיפול כירורגי תוך לקיחת הניואנסים הספציפיים שלו בחשבון.

לכן, מדובר במצב עדין בצומת חשובה מאוד.

סנגור בקיא, יוכל להביא את מלוא הנתונים הרלוונטיים לשחרור בפני בית המשפט, ולעיתים עוד בתחנת המשטרה בטרם המעצר הראשוני. 

ברשותי הצלחות רבות בשחרור חשודים בשלב מעצר הימים.

אם  קרוב משפחה או חבר שלכם עצור במעצר ימים, אני מזמין אתכם  להתקשר עמי בהקדם  האפשרי להתייעצות.

לקריאת מידע נוסף בנושא זה להלן מאמר שכתבתי עבור מעריב –

https://www.maariv.co.il/news/law/Article-771477

סמנו לייק בפייסבוק של עורך דין פלילי איילון בירנבוים והשארו מעודכנים –

https://www.facebook.com/ayalonlaw.co.il/

עורך דין פלילי זה א.ב

 

כתיבת תגובה

חייגו עכשיו