חקירה באזהרה

חקירה באזהרה

המאמר שבפניכם מסביר מהי חקירה באזהרה או חקירה תחת אזהרה. להבדיל מעד רגיל חקירה תחת אזהרה מחייבת שימוש בעורך דין פלילי בטרם הגעה לחקירה במתקן המשטרה.

על כך ועוד עניינים המסבירים נושא זה של חקירה באזהרה המכונה בשפה המקצועית גם אמרת חשוד להלן:

מהי חקירה תחת אזהרה או חקירה באזהרה?

חקירה תחת אזהרה או חקירה באזהרה מתבצעת כנגד אדם החשוד בביצוע  עבירה.מה שימסור בחקירתו ייקרא אמרת חשוד.

בדומה להקראת הזכויות המוכרת לנו מסרטים רבים, מדובר בהליך בו מסבירים לאדם במה הוא חשוד מזהירים אותו שהוא נחקר בחשד לביצוע של אותה עבירה, ומיידעים אותו מה הם הזכויות שלו במסגרת החקירה.

במסגרת ההסבר על הזכויות, החוקר מביא בפני הנחקר את דבר ההשלכות המשפטיות שיש לדברים שהוא יאמר מתוקף החוק.

נוסח האזהרה בטרם חקירה באזהרה הינו בשינויים מינוריים כאלה ואחרים כדלקמן:

איש משטרה (פירוט השם של החוקר) מודיע לך כי הינך חשוד ב: (כאן יבוא פירוט בכל הקשור לתוכן החשדות). יש לך את הזכות להיוועץ בעורך דין בטרם החקירה. אין אתה חייב לומר דבר, כל שתאמר עשוי לשמש ראיה נגדך, הימנעות מלהשיב לשאלות עשויה לחזק את הראיות נגדך.

לחשוד יש את הזכות החשובה עוד בטרם תחילת החקירה – להתייעץ עם עורך דין וזאת לפני שהוא נשאל שאלה אחת על ידי החוקר !. לאחר שימסור גרסה תהפוך זו לגדר אמרת חשוד, ומרגע שנמסרה לא ניתן למחוק אותה.

זכות השתיקה הניתנת בעת חקירה באזהרה, שהיא זכות חשובה אף היא שמוסברת לחשוד אודותיה, יש לעשות או לא לעשות בה שימוש רק אחרי הייעוץ שיקבל החשוד על ידי עורך הדין, וההחלטה באם היא משרתת את האינטרסים של הנחקר במסגרת החקירה הספציפית ואם לאו (ראה מאמרים שכתבתי בנושא יעוץ לפני חקירה בנפרד).

החקירה תחת אזהרה היא שונה באופן מהותי מחקירה של מי שנקרא לתת עדות אודות דבר שהוא יודע שמע או ראה,

שכן העד הרגיל אינו מצוי תחת איום ההגשה של כתב אישום ואסור לו לשתוק בחקירה,

בעוד מי שחשוד בביצוע עבירה ונחקר תחת אזהרה רשאי להשתמש בזכות השתיקה, ונשאל שאלות כשחרב הסנקציות הפליליות מונפת מעל צווארו.

על כן, מי שנחקר כחשוד, לא מן הנמנע כי יהיה נתון לתרגילים ותחבולות שיופעלו כלפיו (ראה מאמר נפרד בנושא תחבולות חקירה) על מנת שימסור את מה שחוקריו סבורים שהוא יודע כשלא בהכרח זהו המצב בפועל.

באם נקראת לחקירה באזהרה עמוד על זכויותיך!

שמור על זכות השתיקה אם כך ייעץ לך עורך הדין שלך,

בייחוד במקרים בהם מתן העדות יכולה להפליל אותך ואין לך שום הסבר סביר לשאלות,

או כשיש נסיון ברור לבלבל את דעתך ולהוציא ממך אמירות מפלילות שיסבכו אותך באופן שאינו תואם את האמת.

זכור כי לצדך עמודת זכות ההיוועצות בעורך דין מהתחום הפלילי, ושהשימוש בה עניינה דיני נפשות ממש.

החוקר חייב לעכב ולהפסיק את החקירה עד שתקבל את הייעוץ.

ככל ואתה חושב לוותר על זכותך, קיימת החובה שהויתור שלך לא ייתבצע על רקע של שכנועים מצד החוקרים לעשות זאת, תוך הצגת עורך הדין כגורם שמפריע לך.

מדובר בתרגיל חקירתי אסור, שתכליתו למנוע ממך את הזכות החשובה שעומדת לצידך בשעתך הקשה.

ויתור על הזכות לא תביא לכך שתרוויח נקודות זכות אצל החוקרים בזמן שאתה מפליל את עצמך, ולכל היותר רק תקל עליהם לעשות זאת.

הויתור שלך על זכות ההיוועצות עם עורך דין ייחשב כויתור רק אם עשית זאת באופן מפורש וברור, ומבלי שהופעל עליך לחץ לעשות זאת. 

חשוב מאוד שתעמוד על הזכות לבקש כי החקירה תתועד בהקלטה או לרשום את הדברים שנמסרו במהלך החקירה.

בנוסף, ככל והשפה העברית אינה השפה שלך בקש להיחקר בשפת האם שלך,

כך תוכל להבין את תוכן הדברים באופן מדויק האמרות יירשמו באופן שמשקף את גרסתך.

אסור שתחתום על גרסה שנרשמה מבלי להבין את תוכנה המדויק והנכון, זוהי זכותך על פי חוק.

זומנת לחקירה תחת אזהרה? צור עמי קשר בהקדם האפשרי על מנת שאוכל לסייע ולייעץ לך באופן דיסקרטי והמיטבי ביותר. 

סמנו לייק בדף הפייסבוק של עורך דין פלילי איילון בירנבוים והישארו מעודכנים

עורך דין פלילי זה א.ב

כתיבת תגובה

חייגו עכשיו