הטרדה מינית

הטרדה מיניתהמסגרת החקיקתית נורמטיבית של עבירה זו קבועה בחוק למניעת הטרדה מינית שמגדיר מהי הטרדה מינית,

  קובע את הזכויות הנובעות כתוצאה מההטרדה עבור המוטרדת,

ומגדיר חבות מוגברת בכל הנוגע למעסיקים, על מנת שאלה יקבעו מנגנונים במקום העבודה,  למנוע הטרדות במרחב התעסוקתי.

הטרדה מינית יכולה להתרחש במגוון סיטואציות שהמשותף להן הינה הפגיעה בחירות או בכבוד האדם, וכן בזכות לפרטיות והזכות לשוויון.

הטרדה מינית בצבא זוכה אף היא להתייחסות רצינית כיום וזאת בין היתר על רקע העובדה כי הטרדה בצבא היא תדירה יותר על רקע היחסים ההיררכיים בין מפקדים ופקודות המגיעות לשירות צבאי.

סעיף 3 לחוק למניעת הטרדה מינית קובע כי הטרדה מינית ייחשב לכל אחד מאלה:

סחיטות מלוות באיומים עם גוון מיני,

מעשים בעלי אופי מגונה,

הצעות חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני,

התייחסויות שחוזרות על עצמן כלפי המוטרד שהן בעלות אופי מיני,

אמירות בעלות אופי מבזה ומשפיל שהן בעלות אופי מיני,

פרסומים של צילומים או הקלטות של אשה או אדם כלשהו שמתמקדת בפן מיני מבלי שניתנה הסכמה, כאשר יש בכך כדי לבזות או להשפיל,

ניצול של יחסי מרות עם היבט מיני,

והתנכלות על רקע מיני.

החוק קובע הן נתיב משפטי בעל אופי פלילי והן נתיב לתביעה אזרחית- כספית.

בנתיב הפלילי

למוטרדת או הנפגעת מהמעשה הזכות לגשת למשטרה ולהגיש תלונה על הטרדה מינית.

החוקרים יערכו בירור במסגרת חקירה שבמהלכה יאספו ראיות וככל והפרקליטות או התביעה תחליט על הגשת כתב אישום,

ייתכן ובסוף ההליך, ירשיע בית המשפט את המטריד שיהיה צפוי לעונש או סנקציה פלילית,

הכל בהתאם לחומרת המעשה, לרבות מאסר בפועל.

חשוב לציין כי לנפגעת העבירה הזכות לבקש כי עדותה תיגבה בפני חוקרת ממין נקבה,

ובכל מקרה באפשרותה לקבוע את מין החוקר והכל על מנת שתחוש בנוח לספר אודות מעשי המטריד.

 מגישת התלונה מקבלת מעמד של נפגעת עבירה, המעניק לה זכויות מסוימות בכל הקשור לעידכונים אודות התפתחות החקירה וההחלטות שמתקבלות על ידי התובע או הפרקליט בתיק.

ככל וההחלטה המתקבלת אומרת כי אין מקום להעמיד לדין את המטריד, לנפגעת העבירה הזכות להגיש ערר על החלטה זו.

פנייה  בערר על סגירת תיק, טוב וחשוב כי יעשה באמצעות עורך דין פלילי הבקיא באופן הגשת עררים מסוג זה.

המעביד במקום תעסוקה

למעביד קיימות חובות לדאוג ולנקוט אמצעים לצרכי מניעת מקרי הטרדה במרחב התעסוקתי הקבועות בחוק וכן בתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד). 

על המעביד החובה לקבוע תקנון שיפורסם, וכן מנגנון שיאפשר לנפגעת עבירה לגשת באופן בטוח על מנת להתלונן בפני אחראי שממונה על תחום ההטרדות המיניות, במסגרת מקום העבודה.

בנוסף החוק קובע כיצד על המעביד לנהוג ואופן הטיפול לכשמתקבלת תלונה של עובדת ביחס להטרדה מינית.

מעסיק שאינו עומד בקריטריונים הקבועים בחוק חשוף לסנקציות פליליות ואזרחיות.

בנתיב האזרחי

לנפגעת העבירה האפשרות להגיש תביעה אזרחית כתוצאה מהטרדה במקום העבודה ובגין הטרדה שאינה במקום העבודה. 

הטרדה במקום העבודה

כאשר מדובר בהטרדה במקום העבודה, למוטרדת הזכות להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה.

לאחר הבירור רשאי בית הדין לקבוע פיצוי בגין נזקי הנפגעת, ולחילופין הנפגעת יכולה לקבל פיצוי ללא הוכחת נזק וזאת עד לסכום של מאה ועשרים אלף ₪.

על פסק הדין ניתן לערער לבית הדין הארצי לעבודה.

חשוב כי ייצוג במסגרת תביעה כזאת תעשה על ידי עורך דין המתמצא בתחום ההטרדות המיניות ומשפט העבודה הישראלי. 

הטרדה שלא במקום העבודה

כאשר ההטרדה אינה מתבצעת במקום העבודה, למוטרדת הזכות להגיש תביעה לבית משפט השלום שגם בו ניתן לקבל פיצוי ללא הוכחת נזק עד לסכום של מאה עשרים אלף ₪.

חשוב מאוד לזכור כי לכל אדם ללא קשר למינו, קיימת הזכות לתבוע ולהתלונן על הטרדה מינית –

גם גבר יכול להיות מוטרד מינית ! 

תקופת ההתיישנות להגשת תביעה אזרחית בגין הטרדה מינית הן במסגרת בית הדין לעבודה והן בבית משפט השלום הינה 7 שנים. 

בתי המשפט עסקו ועוסקים רבות בכל הקשור לנסיון לקבוע את גבולות הגזרה של מעשים שייחשבו להטרדה מינית.

כך בין היתר קבע עד היום בית המשפט במסגרת הפסיקה הקיימת בנושא כי:

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני במהלך אירוע אחד ייחשב להטרדה,

נשיקה אחת בצוואר תחשב להטרדה,

מערכת יחסים בהסכמה בין ממונה לעובדת אינה נחשבת להטרדה אם כי בנסיבות מסוימות וכשאין הסכמה כן תחשב להטרדה,

אוירה עוינת במסגרת מקום העבודה כמוה כהטרדה מינית,

עובדת שהתפטרה ממקום העבודה בשל הטרדה מינית תהיה זכאית לפיצויי פיטורין.

בתי המשפט משתדלים לקבוע את הקו הדק שבין חיזור לגיטימי והטרדה

 הקו המנחה בסופו של בירור הינו, באם יש במעשה כדי ניצול של יחסי מרות או יחסי תלות או האם המעשה הוא תוצאה שבסיסה אוטונמיית הרצון החופשי של הצדדים.

כאשר יש במהלך האינטראקציה הבעה של סירוב ברור מצד המוטרד אזי ההתנהגות החיזורית הופכת לעבירה.

לא די בתחושה סובייקטיבית של חוסר רצון מצד הנפגעת כי אם עליה גם להביע אותה ולהביא אותה לידיעת הצד השני.

יחד עם זאת, כאשר המחזר הוא מי שבא לכדי אינטראקציות בעלות גוון מיני עם נשים רבות, אזי ברור כי העניין שלו הוא לא לחזר במובן הרומנטי של המילה, כי אם רואה באובייקט צורך בסיפוק צרכיו המיניים ואז במקרים כאלה עלול להיחשב כמטריד, גם ללא סירוב מפורש מצד מי שרואה עצמה נפגעת מהתנהגותו.

בית המשפט קבע כדרך לבדוק באם מתקיימת עבירה ואם לאו את מבחן "האדם הסביר", אמירות כגון "את לא צריכה דיאטה, את יכולה להיות דוגמנית" לא הוכרו כאמירות מטרידות.

כפי שניתן להבין, המדובר בתחום סבוך ואשר ה"שטח האפור" שבו הוא רב מאוד.

על כן ועל מנת שחשוד בביצוע עבירה זו יקבל את הייצוג המיטבי הוא חייב להשתמש בעורך דין המתמצא בתחום ההטרדות המיניות והכל על מנת שיוכל למקסם את התוצאה אליה ניתן לחתור במקרה קונקרטי. 

הטרדה מינית בצבא זוכה לטיפול ומצב משפטי דומה לזה הקיים בערכאות האזרחיות.

על אף העובדה כי הצבא נתפס כמקום גברי שאינו מפגין סבלנות וסובלנות לתלונות של נשים בהקשר להטרדות מיניות,

יש לציין כי כיום קיים שיפור משמעותי בטיפול בתלונות מסוג זה. הטרדה מינית בצבא זוכה לטיפול רציני וטוב במקרים רבים.

אם גם את/ה מתמודד עם חשדות בתחום הטרדה מינית או הטרדה מינית בצבא ו/או עבירות המין, אני מזמין אותך להתקשר עמי בהקדם על מנת שאוכל לתת לך יעוץ דיסקרטי ראשוני ולסייע לך בהתמודדות לא פשוטה זו, הטומנת בחובה משמעויות רבות הן פליליות, הן אזרחיות והן כאלה הקשורות בהיבטים משמעתיים בעבודה, לרבות עתידך התעסוקתי. 

משרדנו מייצג גם נפגעות עבירה בתחום המין, וככל ואת/ה רואה עצמך כמי שזקוקה ליעוץ וייצוג הן בנתיב הפלילי והן בנתיב האזרחי כמי שהוטרד/ה או הושפל/ה כתוצאה מהתנהלות מינית אסורה או מטרידה של צד אחר,

אני מזמין אותך ליצור עמי קשר על מנת שאוכל לסייע לך בפנייה לגורמי סיוע מתאימים, בהגשת תלונות למשטרה ותביעות כספיות לבתי המשפט בגין הנזקים שנגרמו לך, וכן בייצוג אל מול גורמי התביעה והאכיפה.

סמנו לייק בדף הפייסבוק של עורך דין פלילי איילון בירנבוים והישארו מעודכנים

עורך דין פלילי זה א.ב

כתיבת תגובה

חייגו עכשיו