הטרדה באמצעות מתקן בזק / הטרדה טלפונית

הטרדה טלפונית

הטרדה באמצעות מתקן בזק

 המסגרת החקיקתית 

המסגרת הנורמטיבית של הסעיף

סעיף 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב- 1982, "הטרדה באמצעות מתקן בזק" קובע את המסגרת הנורמטיבית של העבירה,

ואשר על פיה הטרדה טלפונית הינה שימוש במתקן תקשורת כלשהו העלול להפחיד, לפגוע, להטריד, להרגיז שלא כדין או ליצור חרדה אצל מקבל ההתקשרויות –

הענישה על פי החוק יכולה להגיע עד כדי 3 שנות מאסר בפועל.

מהי המחשבה הפלילית הדרושה להוכחת ביצוע העבירה ?

המחשבה הפלילית הנדרשת הינה כוונה לפגוע, להפחיד או להטריד שלא כדין.

הוכחת הכוונה מתקבלת מהנסיבות, תוכן ותדירות ההטרדה, בזמן ביצוע ההתקשרות עם המוטרד.

מתי התנהלות תחשב להטרדה באמצעות מתקן בזק ?

דוגמאות – 

דוגמה אחת –

 התקשרות חוזרת ונשנית בשעות לא מקובלות ו/או תוכן מטריד המועבר במהלך ההתקשרות.

דוגמא שנייה –

התקשרות בתדירות גבוה תחשב לעבירה על החוק, גם אם הדברים נעשים במהלך שעות "נורמליות" במהלך היום, ולאו דווקא בשעות לא שגרתיות.

נתונים אלה נבחנים על פי הפרשנות לדברים בכל מקרה לגופו.

בית המשפט שוקל שיקולים של איזון בין חופש הביטוי, לבין אמירה של דברים בעלי תוכן מטריד אשר לא ראוי שאדם יאלץ להתעמת ולהתמודד עמם במהלך הרגיל של חייו, ובטח שלא בתדירות גבוהה.

ככל ותוכן ההתקשרויות מכיל גם איומים לכל דבר ועניין, הרי שפתוחה הדרך בפני רשויות התביעה בנוסף לסעיף ההטרדה באמצעות מתקן בזק להגיש כתב אישום גם בגין עבירה על סעיף האיומים – סעיף 192 לחוק העונשין

(ראה מאמר נפרד בנושא עבירת ה"איומים" באתר זה).

הטרדה טלפונית – האם היא חייבת להיות ממתקן של חברת בזק ?

סעיף ההטרדה באמצעות מתקן בזק, עוסק במונח "מתקן בזק".

נציין כי, "מתקן בזק" ייחשב בהקשר להטרדה – כל טלפון סלולרי ומחשב.

המונח אינו מוגבל אך ורק למשמעות המילולית שלו, ההגדרה הורחבה כאמור גם לאמצעים אחרים ומגוונים,

וזאת מתוך ההבנה שהתכלית שלשמו סעיף זה חוקק היא רחבה,

ובאה לכסות כל מעשה של הטרדה באמצעות אמצעי אלקטרוני, שמטרתה למנוע פגיעה בשקט ובשלווה של משתמשי מכשירי התקשורת למיניהם.

סעיף 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982,

חוקק כשעוד לא היו חלופות לחברת בזק בישראל,

כיום ניתן למצוא מגוון גדול של אמצעים דיגיטליים לרבות טלפונים סלולריים, מחשבים ומכשירים נוספים המחוברים לתקשורת אינטרנטית.

לאור זאת הגדרת החוק הינה רחבה, וכוללת התקשרויות שאינן באמצעות חברת בזק הלכה למעשה.

מה התכלית של סעיף 30 לחוק התקשורת ?

עבירות על פי סעיף 30 לחוק התקשורת, קרי הטרדה באמצעות מתקן בזק, באות למנוע הטרדות,

לתת מענה חשוב על אותן סיטואציות בהן אדם אחוז באובססיה כלפי אדם אחר,

כפי שניתן למצוא למכביר ביחסים שבינו לבינה או על רקע רומנטי כזה או אחר,

וכן במקרים בהם אדם שם לו למטרה למרר חייו של אחר באמצעות אחד מאותם אמצעים אלקטרונים.

סוגי ההטרדה אינם מוגבלים, והמדובר בכל אינטראקציה מפרת שלווה או תחושת בטחון,

ו/או הטחת איומים ו/או אמרות אחרות בעלות משמעות מטרידה.

 מתי מעשה ההתקשרות יחשב להטרדה טלפונית

הטרדה טלפונית או הטרדה באמצעות מתקן בזק אינו רלבנטי, בעניינים ודברים הנאמרים במסגרת שיחה אישית בפגישה פרונטלית (כשלא מדובר בשימוש באמצעי אלקטרוני כגון הטרדה באינטרנט).

אלה אינם יכולים להוות עבירה על פי סעיף זה, שכן נדרש שהתקשורת תעשה באמצעי אלקטרוני. על כן גם הטרדה בהתכתבויות אם ברשת חברתית כמו פייסבוק או הטרדה בווטסאפ או בסמסים רבים גם ייחשבו בגדרי סעיף זה.

כמו כן, שיחות רבות לשירות לקוחות של חברה מסוימת אינן נחשבות להטרדה, בייחוד ככל והלקוח סבור כי הבעיה שלו לא באה על פתרונה והוא זקוק לשירות נוסף, למעט מקרים נדירים ביותר.

(לכך יש להוסיף את העובדה כי התקשרויות כאלה מוצאות מענה אצל נציגי שירות שונים ולא אצל אותו אדם כל פעם).

נחזור ונציין כי לא כל אמירה הינה הטרדה על פי הסעיף, והדברים נבחנים בהסתכלות רחבה.

כך, אדם שלא משלים עם פרידה מבת זוג ומתקשר אליה עשרות ומאות פעמים או מבצע הטרדה בווטסאפ או בסמס, גם אם לא אמר דברים בעלי אופי מאיים, עלול בהסתברות גבוהה למצוא עצמו עם כתב אישום בגין הטרדה טלפונית.

(ראו לדוגמה בהקשר זה בין היתר את גזר הדין  בבית משפט השלום ברמלה, ת"פ 50248-10-15 בפני כבוד השופט עמי קובו).

מנסיוני הטוב והנכבד בתיקים מסוג זה, הרבה פעמים אין כוונה למטריד לייצר את האפקט המאיים והדברים נכונים בייחוד כשהמדובר ביחסים רומנטיים שעלו על שרטון.

למה אנשים מטרידים בטלפון ?

לא פעם עולה כי מדובר במצב נפשי נקודתי, כי המטריד כלל לא היה מודע לעובדה שההתקשרות שלו מטרידה את הצד השני, שהדברים  נעשו כתוצאה מתחושות של חוסר שליטה, ורצון לקבל את הקשבת הצד השני.

על כן, קיימת חשיבות עליונה בקבלת יעוץ משפטי והבנת המקרה האישי בכל סיטואציה, גם אם ההטרדה בוצעה באמצעי התקשרות אלקטרוני ואם הטרדה ברשת וכד'.

קיימות נסיבות ייחודיות שראוי יהיה להכניסן לשקלול,

הכל על מנת ולצמצם את הנזקים והאפשרות להרשעה פלילית בשל חולשה במצב משברי ברגע נתון

.מי עלול להסתבך בביצוע עבירה של הטרדה באמצעות מתקן בזק ?

מדובר בעבירה שדווקא הביצוע שלה מתרחש לעתים יותר תכופות בקרב אוכלוסיות של אנשים נורמטיביים לחלוטין, שכאמור נתפסו ברגע פחות מוצלח בחייהם,

לאחר שנתקפו חרדה או פחד מנטישה או כשחשו אובדן של שליטה על חייהם וחיפשו אוזן קשבת כמובא. הדבר בא לכדי ביטוי גם בשליחת הודעות רבות בסמס או הטרדה בווטסאפ הטרדה ברשת האינטרנט וכד'.

העבירה אינה נבחנת רק על פי תוכן הדברים שנאמרו בשיחות כי אם גם על פי כמות ההתקשרויות,

כשאלה יכולים להוות אינדיקציה מספקת להרשעה של אדם מן היישוב בעבירה פלילית לרבות הופעה של רישום פלילי בגיליון שלו,

דבר שיכול להיחסך בהתנהלות נכונה בעזרת עורך דין פלילי.

עורך דין פלילי מנוסה יוכל לאחר שמיעת גרסת הנאשם, להבין לעומק את משמעות הדברים שנאמרו בקונטקסט המשפטי,

לצמצמם את הנזק, ולעתים למנוע הגשת כתב אישום הגורר הרשעה.

חשוב מאוד! אם קיבלת כתב אישום או זימון לחקירה בגין הטרדה טלפונית (הטרדה בהתקשרויות או הטרדה בווטסאפ וכד'), עלייך להימנע בכל מחיר מהתקשרות נוספת עם המתלונן או המתלוננת,לא ליצור קשר שכן גם התקשרות באמצעי אחר כגון רשת חברתית ייחשב הטרדה באינטרנט.

הטרדה ברשת / הטרדה באינטרנט – זה רק יסבך אותך יותר!

במקום לעשות טעות חמורה שכזאת, התקשר אלי מיד כדי שאוכל לייעץ לך לגבי המהלכים הבאים בניהול המצב, כדי שתוכל לצאת מהסתבכות זו ללא נזקים מיותרים.

קח בחשבון, שהסתבכות פלילית בעבירה זו הינה מקפצה מצוינת עבור המתלונן או המתלוננת להגשת תביעה נזיקית – כספית שעלולה להכאיב לך בכיס. הסכומים בתביעה כזו יכולים להכביד באופן ממשי על הנתבע והדברים נבחנים לגוף העניין ללא קשר באם ההטרדה נעשתה באמצעות טלפון או הטרדה ברשת, או באמצעי אחר.

לכן, ניהול המשבר באמצעות עורך דין פלילי באופן חכם, תחסוך לך בסופו של יום כסף ומפח נפש.

חשיבות השימוש בעורך דין פלילי בחשד לביצוע עבירת הטרדה טלפונית

לאור מורכבות העבירה, חשוב ומומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין פלילי אשר מתמצא בחוק ובאופן בו ניתן להגן על נאשם אשר מתמודד עם אישום על פי סעיף זה,

לרבות האפשרות לניתוב הטיפול למסגרת של הסדר מותנה.

העובדה שבוצעה התקשרות בעלת תוכן המביע רצון או רעיון אשר נתפס אצל האדם בצד השני כמטריד, אינה בהכרח הופכת את מבצע השיחה לעבריין באופן גורף ואוטומטי.

ככל ואתם מתמודדים עם חשדות או אישומים מסוג זה לרבות ככל והמדובר במעשה של הטרדה באינטרנט או באמצעי אחר, אני מזמין אתכם ליצור עמי קשר,

ולעשות שימוש בנסיון הרב שצברתי בייצוג חשודים ונאשמים בגין הטרדות ללא קשר באם המדובר בהטרדה טלפונית, הטרדה באינטרנט, הטרדה בווטסאפ או באמצעי אחר, על מנת שנוכל יחד לגבש  אסטרטגיה משפטית מנצחת. 

סמנו לייק בדף הפייסבוק של עורך דין פלילי איילון בירנבוים והישארו מעודכנים

עורך דין פלילי זה א.ב

 

כתיבת תגובה

חייגו עכשיו