החזקת ופרסום חומר תועבה

החזקת ופרסום חומר תועבה

החזקה ופרסום חומר תועבה הינה עבירה מורכבת וחמורה.

כל מקרה של ביצוע עבירת החזקה ופרסום חומר תועבה נשקל באופן שונה על ידי בתי המשפט,

ועל כן מתחמי הענישה בעבירות אלה הינו מגוון.

במאמר שלפניכם סקירה לגבי העבירה, יסודותיה, פרשנות משפטית ואופן הוכחתה על ידי רשויות התביעה.

המסגרת החקיקתית

האיסור להחזיק חומרי תועבה קבוע בסעיף 214 לחוק העונשין האומר כדלקמן:

פרסום והצגת תועבה

  1. (א)  העושה אחת מאלה, דינו – מאסר שלוש שנים:

(1)   מפרסם פרסום תועבה או מכינו לצורכי פרסום;

(2)   מציג, מארגן או מפיק הצגת תועבה –

(א)   במקום ציבורי;

(ב)   במקום שאינו ציבורי – אלא אם כן הוא מקום המשמש למגורים או המשמש חבר בני אדם שהחברות בו היא למי שמלאו לו שמונה עשרה שנים ולתקופה רצופה.

          (ב)  המפרסם פרסום תועבה ובו דמותו של קטין, לרבות הדמיית קטין או ציור של קטין, דינו – מאסר חמש שנים.

          (ב1) המשתמש בגופו של קטין לעשיית פרסום תועבה, או המשתמש בקטין בהצגת תועבה, דינו – מאסר שבע שנים.

          (ב2) נעברה העבירה לפי סעיפים קטנים (ב) או (ב1) בידי האחראי על הקטין כהגדרתו בסעיף 368א, או בהסכמתו של אחראי כאמור, דינו של האחראי – מאסר עשר שנים.

          (ב3) המחזיק ברשותו פרסום תועבה ובו דמותו של קטין או הצורך פרסום כאמור אף בלי להחזיק בו, דינו – מאסר שנה; לענין סעיף קטן זה, "מחזיק" או "צורך" – למעט המחזיק או הצורך באקראי ובתום לב.

          (ג)   בית המשפט הדן בעבירה לפי סעיף זה שנעברה בידי בעל עסק במהלך עסקיו, רשאי להפעיל גם את הסמכויות לפי סעיפים 16 ו-17 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, ובלבד שלא ישתמש בית המשפט בסמכותו לפי סעיף 17 אלא אם כן השתכנע שיש ראיות לכאורה לביצוע העבירה ושהפעלת סמכותו דרושה לטובת הציבור.

          (ד)  לא יוגש כתב אישום –

(1)   לפי סעיף קטן (א) – אלא בתוך שנתיים מיום ביצוע העבירה, ובידי פרקליט מחוז או בהסכמתו בכתב;

(2)   לפי סעיפים קטנים (ב) עד (ב3) – אלא בידי פרקליט מחוז או בהסכמתו בכתב.

תכלית החוק

אם כן החוק אוסר על הימצאות של חומר תועבה ברשות אדם, בו מופיעה דמות של קטין.

התנאי הינו כי החומר מצוי אצל אותו חשוד שלא בתום לב. בגין ביצוע עבירה זו קבע המחוקק ענישה של עד שנת מאסר אחת.  

תכלית החוק היא לתת הגנה לקטין או קטינה ומניעת ניצול של אחרים.

בנוסף החוק מעוניין להביא לצמצום עד כמה שניתן של הפקות בזויות, ולהפוך את השיווק של חומרים אלה ללא כדאי. 

תועבה מוגדרת כמדיה שיש בה סרטים, תמונות-  של קטינים בעירום, ו/או קטין המעורב בביצוע של יחסי מין, עם קטינים ו/או בגירים.

הרצון הוא להביא כאמור לצמצום תופעות אלה, דבר העלול להשפיע באופן קשה ובלתי הפיך על נפשם של הקטינים,

שאינם מבינים את ההשלכות של שיתוף פעולה עם הפקות מזעזעות כאלה,

דבר המותיר צלקות בנפש לרבות בכל הנוגע לרקימת קשרים רומנטיים בריאים בעתיד.

דרגות החומרה בביצוע העבירה

החזקה לחוד ופרסום לחוד – כל אחד משתי העבירות נתפסת כבעלת דרגת חומרה שונה:

מי שיימצא מפרסם חומר תועבה עלול לספוג ענישה שיכולה להגיע עד ל- 5 שנות מאסר

ככל ואותו מפרסם של החומר הוא מי שגם משתמש בגוף הקטין עונשו יכול להגיע עד לכדי 7 שנות מאסר

כאשר מדובר במי שביצע את עבירת הפרסום והשימוש בגוף הקטין והוא מי שאחראי על  הקטין או שעשה את הדברים בהסכמתו – עונשו יכול להגיע עד לכדי 10 שנות מאסר.

המחוקק העדיף את החשיבות בהגנה על קטינים על פני חופש הפרט להחזיק חומרי תועבה

ההגנה על הקטין אינה מסתכמת אם כן רק באיסור להפיק תכנים ולפרסמם כי אם גם עצם החזקתם מעמידה את האדם בפני סיכון להגשת כתב אישום נגדו.

חופש הפרט של מחזיק החומר, אינו יכול לבוא על חשבון חשיבות ההגנה על שלומם של קטינים המנוצלים,

לעיתים תוך שימוש באלימות באופן שהדעת אינה סובלת, ועל כן קבע המחוקק כפי שקבע.

מה צריכה התביעה להוכיח כדי להרשיע בעבירת החזקת חומר תועבה?

כדי להרשיע על התביעה להראות כי החומר שנתפס אוחסן ברשות הנאשם.

הדבר ניתן להוכחה באמצעות כך שהרשות התובעת מראה שחומר התועבה הוחזק לדוגמא על גבי המחשב האישי שלו, או על גבי הטלפון הנייד שברשותו. 

חשוב להדגיש כי החוק אינו  מכיל איסור על צפייה בחומר כזה כי אם רק על החזקה.

על כן צפייה בסרטון באתר אינטרנט שלא נשמר על גבי המחשב לא ייחשב לעבירה פלילית על החוק. 

עצם הימצאות החומר על המחשב מהווה חזקה השוללת את דבר תום הלב בהחזקה. 

מה צריכה התביעה להוכיח כדי להרשיע בעבירת פרסום של חומר תועבה?

סעיף 34כד, לחוק העונשין מגדיר פרסום באופן הבא:

פרסום” – כתב, דבר דפוס, חומר מחשב, או כל מוצג חזותי אחר וכן כל אמצעי שמיעתי העשויים להעלות מלים או רעיונות, בין לבדם ובין בעזרת אמצעי כלשהו;

״פרסם״: “(2) בפרסום שאינו דברים שבעל פה או להפיצו לציבור באמצעות מחשב בדרך הזמינה לציבור, או להציעו לציבור באמצעות מחשב;”

״ציבור״ כולל בחובו את כל מי שיכול להיפגע מפרסום פרסומי התועבה המדובר בכל חלק מציבור בני האדם, שעלול להיפגע.

בתי המשפט רואים עבירות אלה, באופן מחמיר הדורש תשומת לב.

ההבדל בענישה הינו תלוי מקרה, בהתאם למידת חומרת הנסיבות הספציפיות, תלוי כמות והאופי של התכנים שנתפסו. 

בנוסף גם עבר פלילי ומעורבות קודמת בעבירות מין הינם נתונים שחשוב לקחת בחשבון בגזירת הדין, זאת בנוסף לנסיבות אישיות ובאם נעשה שימוש בעורך דין בקיא.

סיכום – החזקה ופרסום חומר תועבה

עבירת החזקה ופרסום חומר תועבה הינה כזו שהענישה בה יכול לנוע בטווחים שונים (מאסר על תנאי, עבודות שירות ומאסר בפועל) והכל בהתאם לאופן הצגת התיק והיכולת לנהל אותו באופן מושכל כך שנזקיו של נאשם יצומצמו. 

לצורך כך, יש צורך ברור ומובהק בשימוש בשירותיו של עורך דין בקיא שיוכל למצוא את הנקודות החשובות בתיק,

אשר יתרמו לניהול נכון ולמיקסום התוצאה עבור החשוד ו/או הנאשם ויסייע בתכנית שיקומית על פי הנדרש שתקל בעונש. 

בתיקים מסוג זה קיימת חשיבות ברורה לקיום התייעצות עם עורך דין פלילי כבר בשלב החקירה על מנת ולגבש אסטרטגיה מתאימה ונכונה לתיק.

ככל ויש לכם שאלות נוספות אשמח לייעץ לכם באופן ראשוני טלפונית.

סמנו לייק בדף הפייסבוק של עורך דין פלילי איילון בירנבוים והישארו מעודכנים.

עורך דין פלילי זה א.ב

כתיבת תגובה

חייגו עכשיו