עו"ד איילון בירנבוים

עו"ד איילון בירנבוים, בעל תואר במשפטים, יוצא יחידת מצ"ח בהצטיינות שימש במהלך שירותו הצבאי כחוקר ובעל ידע נרחב בתחום הפלילי.
עו"ד בירנבוים עוסק במסגרת תפקידיו במגוון רחב של תחומים במשפט הפלילי ובייצוג מגוון נרחב של חשודים ונאשמים בזכות ניסיון עשיר שרכש בארץ ובחו"ל. בנוסף, רכש נסיון ויכולות גם בתחומי המשפט האזרחי והמסחרי ובעל רשיון לייצוג בבתי הדין הצבאיים.

יצירת קשר

טלפון: 052-2700149 / דוא"ל: ayalon@ayalonlaw.co.il

עבירות מין במשפחה

סעיף 351 לחוק העונשין מונה ארבע עבירות מין – העבירות מסודרות על פי דרגת חומרתן מהכבד אל הקל כדלקמן:

עבירת אונס או מעשה סדום המבוצעות בקטין על ידי בן משפחה או עבירה זהה המתבצעת בחסר ישע כאשר המדובר בעבריין אשר אחראי על חסר הישע. העונש בגין ביצוע עבירה זו הינו 20 שנות מאסר עבירת בעילה שבוצעה בנער או נערה שמלאו לה 14 שנים וטרם מלאו לה 21 שנים, כאשר העבריין הינו בגדר בן משפחה או ביצוע מעשה סדום בנער או נערה שמלאו לה 14 שנים וטרם מלאו לה 21 שנים, בידי עבריין הנופל תחת הגדרת בן משפחה – העונש בגין ביצוע עבירה זו הינו 16 שנות מאסר.

עבירת מעשה מגונה בקטין בידי בן משפחה או במי שמוגדר כחסר ישע, על ידי אדם אשר אחראי לו, תביא לענישה כדלקמן:
א. כאשר הקטין או חסר הישע הסכים לכאורה למעשה אולם הסכמה זו הושגה במרמה, או במקרה בו הקטין או חסר הישע הסכים למעשה המגונה אך בנסיבות העניין טרם מלאו לו 14 שנים או לחילופין העבירה נעשתה במצב דברים בו נוצל חוסר הכרתו או לחילופין קורבן העבירה לוקה בשכלו – העונש בגין ביצוע עבירה זו הינו 10 שנות מאסר.

ב. כאשר נעשתה העבירה בקטין או חסר הישע בנסיבות בהן עדיין לא הגיע לגיל 16 שנים מבלי שהסכים לכך, או שהסכים לכך לאחר שרומה או בהיותו נטול הכרה או חולה נפש – העונש בגין ביצוע עבירה זו הינה 15 שנות מאסר.

ג. בכל מקרה בו בוצעה עבירה של מעשה מגונה בהן הנסיבות שונות (שלא מאוזכרות בסעיפים 1-2) – העונש בגין ביצוע עבירה זו הינו 5 שנות מאסר.

עבירה של מעשה מגונה המתבצעת בפני קטין שהוא בגדר בן משפחה של העבריין – העונש בגין ביצוע עבירה זו הינו 4 שנות מאסר.
כאשר עובר העבירה של עשיית מעשה מגונה בפומבי בפני חסר ישע המשמש גם כאחראי עליו – העונש בגין ביצוע עבירה זו הינו 2 שנות מאסר.
מבנה המשפחה, המושתת רבות על האמון בין חבריה ועל יחסי התלות הקיצוניים שיש בין ילדים צעירים בשנים להוריהם המופקדים על סיפוק צרכיהם בהרבה מקרים, קורבנות העבירה נוטים להאשים את עצמם ואף לחשוב שהם מפריזים בחומרת המעשים כאשר בפועל אין זה כך. המצב האמור מביא לכך שגם עדות לא שלמה של הקורבן אינה מביאה לזיכוי מהיר ולעיתים גרסת הקורבן מואמצת על ידי בית המשפט גם כאשר יש חוסרים מהותיים בזכרון שלו.

הטרדות מיניות יכולות להתרחש בין בני משפחה מכל הסוגים – גם בין בני דודים או בהתייחסות של דוד לאחיין. הטרדה מינית בתוך המשפחה יכולה לבוא לידי ביטוי בהתבטאות מילולית.

הענישה המחמירה הינה תוצאה של הפרה קשה של האוטונומיה של הקורבן על גופו תוך השפלה וביזוי שלו מה שבסופו של דבר הופך אותו לחסר בטחון המתהלך כצל בתוך העולם.

המדובר במציאות קשה עבור הקורבן שלא יכול מסיבות שונות להסגיר בן משפחה בייחוד כאשר העבריין בא מקרב המשפחה הגרעינית והסיבות לכך ברורות. לאור זאת, הגילוי של מקרים אלה הינו בעייתי ודורש טיפול מיוחד.

'בן משפחה' הפוגע העובר עבירת מין בקטין עשוי להיות אחד מאלו:

הורה – אם או אב ואין נפקא מינה למעמדם של ההורים בינם לבין עצמם

בן זוגו של הורה הפוגע מינית בילדיו של ההורה.

סב או סבתא – ואין הדבר משנה באשר למעמדם של ההורים או מעמדם של הסב או הסבתא –

אח או אחות – לרבות: אחים חורגים, דוד או דודה, גיס או גיסה – ובלבד, שהעבירות בוצעו על ידם כשמלאו להם 15 שנים. על פי הפסיקה בהגדרת 'בן משפחה' יבואו גם בני זוג של ה'דוד' או ה'דודה' וכן בני זוג של ה'גיס' או ה'גיסה'.

בכל הנוגע לעבירות מין במשפחה מסוג בעילה אסורה – בנסיבות לפיהן מלאו לקורבן העבירה 14 שנים וטרם מלאו לו 21 שנים או 'מעשה מגונה' – בנסיבות מיוחדות, לא יבואו בתוך מעגל 'קרובי המשפחה' דוד או דודה, גיס או גיסה.

התיישנות

לעניין התיישנות בעבירות מין במשפחה קבע המחוקק פרק זמן התיישנות ארוך וזאת לאור זמן "העיכול" הארוך הנדרש לקורבן בהרבה מקרים מסוג זה. משכך, עבריין מין בתוך המשפחה נותר חשוף להגשת כתב אישום בגין מעשים שביצע במשך זמן ארוך. בעבירות מין שבוצעו בקטין תחל תקופת ההתיישנות רק משעה שמלאו לקורבן העבירה 28 שנים. או אז תחל הספירה של 10 שנות התיישנות בעבירת פשע. כך לדוגמא עבירת אינוס שנעשתה במסגרת התא המשפחתי בקטינה, תתיישן רק כאשר תגיע הקורבן לגיל של 38 שנים.