הצלחה בייצוג עובדת סוציאלית

למשרדי הגיעה לקוחה, עובדת סוציאלית שהוגשה נגדה שתי קובלנות בשני עניינים שונים לועדת המשמעת של משרד הרווחה.

אספתי בדקדקנות את הפרטים הנוגעים לשתי התלונות, לאחר שהעמקתי בחומרים שנאספו הצלחתי ביום הדיון להביא לביטול קובלנה בעניין הראשון שנגעה לתלונה בגין אירוע שהתרחש כך על פי החשד כ 5 שנים טרם מועד הבירור.

במהלך הדיון טענתי טענות משפטיות והן כאלה הנוגעות לשיהוי בבירור התלונה כמו גם העובדה כי בעבר הנושא קיבל את הבירור הדרוש.

טענותיי הביאו לתוצאה המיוחלת והקובלנה בנושא זה כאמור בוטלה.

בגין הקובלנה השנייה הוחשדה הלקוחה כי כתבה מסמך עקרוני במסגרת עבודתה תוך שהיא מצויה בניגוד עניינים חריף, מבלי שהיא יכולה ומוכשרת לכתוב מסמך זה שתוצאותיו הינן משמעותיות בהינתן מעמדה והיכרותה עם הנפשות הפועלות.

במהלך הדיון הצלחתי להקטין את הנזק ואת המשמעויות הפליליות של אופן פעולת הלקוחה בצורה מהותית של ממש ולאחר דין ודברים עם אנשי התביעה הצלחתי להביא לכדי הסתפקות בעונש של שלילת רשיון העובדת הסוציאלית על תנאי בלבד ומבלי שיינתן לזהות הלקוחה כל פירסום במסגרת הפירסומים אודות הליכים משמעתיים הננקטים כלפי עובדים סוציאלים בגין עבירות שונות.

לקוחת המשרד יצאה מרוצה באופן יוצא דופן מהצורה בה התגלגלו הדברים כמובא לעיל שכן נמנע ממנה עונש מכביד בהקשר זה.

אני מזמין אתכם ליצור עמי קשר ככל והוגשה נגדכם קובלנה במסגרת משמעתית אם על רקע עבודתכם ו/או במוסד לימודי על מנת שאוכל לייעץ לכם נאמנה במקרה הקונקרטי הנוגע אליכם ולאפשר עבורכם את התוצאה המיטבית בנסיבות העניין.

לקריאת מאמר אודות ועדות המשמעת לעובדים סוציאלים לחץ כאן

חייגו עכשיו