ביטול כתב אישום

הוגש כתב אישום כנגד לקוח לבית משפט השלום.כתב האישום, מייחס לנאשם חשדות של שליחת מסרונים לבת זוג לשעבר, על רקע רצונה בפרידה כדי להפחיד אותה ולהטריד אותה, ליצור.בנוסף, על פי כתב האישום המבקש דחף את בת הזוג במקום העבודה שלה,סירב לעזוב את המקום ואיים עליה בפגיעה בגוף.

הגשתי בקשה מפורטת ומנומקת מדוע יש לבטל בנסיבות העניין את כתב האישום שהוגש.

במסגרת הייצוג עמדתי על העובדה כי בנסיבות העניין, אין טעם בהעמדה לדין על אף קיומו של עבר פלילי וכן נטענו טיעונים כאלה הקשורים בנסיבות המשפטיות.

לאחר הליך בירור לא פשוט מעיקרו הצלחתי, בסופו של יום להביא לביטול כתב האישום של לקוח המשרד.

חייגו עכשיו