ביטול הרשעה

אדם הורשע בהיזק בזדון ותקיפה הגורמת חבלה של ממש בעקבות נטילת פטריית הזייה ביקש שאגיש בשמו ערעור זאת לאחר שיוצג על ידי סנגור ידוע ומפורסם בערכאה הראשונה שלא מנע  את הרשעתו. 

המדובר באדם שנטל פטריית הזייה שגרמה לאפיזודה פסיכוטית כשהוא פועל ללא שליטה לאחר שגרם לנזק לרכבים ושבירת חלונות והביא לפציעה בפניהם של שתי נשים עוברות אורח. הגשתי ערעור בגין רכיב ההרשעה המהווה את ליבו של העניין שכן כל עוד אותו נאשם הינו בחזקת מורשע הרי שכל נתיב להתקדמות בחייו נחסם. 

חשיבות אי ההרשעה עבור הנאשם הפועל כמהנדס מחשבים תוך מתן שירות לחברות הדורשות סיווג בטחוני גבוה, הינה חשובה למהלך כל חייו, שכן היוותרות המצב על כנו כפי שנגזר עליו בבית משפט השלום, היה מביא לסוף העסקתו.

לאחר התעקשות מצידי על העובדה כי האדם שביצע את המעשה והאדם המערער כיום הינם שני אנשים שונים, הצלחתי בסופו של יום להביא לאחר התלבטויות רבות של הרכב השופטים של בית המשפט המחוזי בתל אביב ברשות הנשיאה, להביא לביטול ההרשעה.

נדגיש כי המדובר בהחלטה נדירה ובחבל הצלה עבור הלקוח, שיוכל להמשיך ולעסוק במקצוע בו השקיע את מיטב חייו מבלי שיאלץ לוותר עליו.

חייגו עכשיו