תעודת יושר: כיצד החוק החדש צפוי להשפיע על האפשרות לקבלה מהמשטרה

"החל מינואר 2021 המשטרה לא תנפיק יותר תדפיס רישום פלילי,

המכונה גם תעודת יושר וזאת במטרה למנוע ממעסיקים גישה למידע.

כיצד יתאפשר לממש את זכות העיון במידע לאחר כניסת השינוי לתוקף?"

עורך דין פלילי זה א.ב

כתיבת תגובה

חייגו עכשיו