"תעודת יושר" – החוקים החדשים

החוקים החדשים בקבלת "תעודת יושר" מהמשטרה

תעודת יושר ורישומים פליליים הינו עניין המעסיק אנשים רבים, הנושאים רישום פלילי או רישום משטרתי בגין חקירה שנסגרה לאחר שנחקרו תחת אזהרה בתחנת המשטרה.

תעודת יושר כבר מזמן אינו עניין של מה בכך. אנשים רבים נושאים ״כתמים פליליים״ למשך שנים רבות, הרבה פעמים בניגוד לתחושת הצדק הטבעית.

לאחרונה ובעקבות הכתם שהולך עם אדם במשך זמן ממושך מדי הוחלט לשנות בחקיקה את אופן חישוב התקופות באופן שייטיב עם מי שהסתבכו באופן מינורי עם החוק.

בנוסף, נושא תעודת היושר עומד לעבור שינוי חשוב נוסף הקשור לזכות העיון וקבלת תדפיס הרישום הפלילי בתחנת המשטרה.

מה החידושים ברפורמה הקשורה בתעודת יושר ורישומים פליליים שתכנס לתוקפה החל מחודש ינואר 2021?

מה מטרות הרפורמה?

כל מה שרציתם לדעת אודות הרפורמה החשובה שתכנס בתחילת שנת 2021 בקבלת "תעודת יושר" ואופן החישוב החדש של תקופות ההתיישנות והמחיקה של רישומים פליליים במאמר שבפניכם.

תעודת יושר וקבלתה – להלן סקירה תמציתית של השינויים שיכנסו לתוקף בכל הקשור לרישום פלילי החל מחודש ינואר 2021 ואשר ישפיעו על הנושא:

1. תעודת יושר – החל מחודש ינואר 2021 אזרחים לא יוכלו לקבל תדפיס רישום פלילי בתחנת המשטרה.

אזרח שיירצה לדעת את פרטי הרישום הפלילי שלו, יוכל להסתכל על גבי מסך המחשב בתחנת המשטרה מבלי שיקבל תדפיס שלו ומבלי שיורשה לו לצלם את המסך.

על כן רק גופים המנויים בחוק יוכלו לקבל "תעודת רישום פלילי" בהתאם לסמכות היקף העיון המוקנית להם. 

כל גוף המצוין בחוק ככזה הרשאי לקבל "תעודת רישום פלילי" באופן ישיר מהמשטרה, זכאי לכך בהיקף שונה ועל כן יש לדבר חשיבות רבה.

האפשרות שתעמוד עבור מי שיירצה להביא את פרטי הרישום לעורך דין שיסייע בבקשת חנינה, היא באמצעות העתקת פרטי הרישום הפלילי שלו בכתב יד,

או באמצעות הגעת עורך הדין עם יפוי כח על מנת שיוכל הוא להתרשם באופן ישיר מהרישום על גבי צג המחשב בתחנת המשטרה.

מטרת השינוי לעיל היא למנוע את היכולת של מעסיקים להפר את החוק ולבקש את תדפיס הרישום הפלילי ישירות ממועמד לתעסוקה.

ובנוסף, למנוע מצבים בהם מועמדים לתעסוקה מביאים באופן אישי את התדפיס המפורט שקיבלו ואשר מכיל פרטי רישום אליו המעסיק לא היה מתוודע אילולא קיבל את התדפיס באופן בלתי חוקי זה.

2. תעודת יושר – שינוי אופן חישוב תקופות ההתיישנות והמחיקה של הרשעות

תקופות ההתיישנות והמחיקה בגין הרשעות יחושב באופן שונה מהאופן בו נעשה הדבר כיום.

תקופות ההתיישנות והמחיקה יקוצרו באופן משמעותי עבור מי שהסתבך בפליליים באופן שולי במהלך חייו.

אופן החישוב החדש החל מכניסת הרפורמה לתוקף הינו כדלקמן:

גזר דין של "אי הרשעה" –

 0 שנות התיישנות ו- 5 שנות מחיקה.

הרשעה ללא רישום נוסף וללא מאסר – 

4 שנות התיישנות + 4 שנות מחיקה

החריג: 5 שנות התיישנות+7 שנות מחיקה בעבירות אלימות ומין, התעללות בחייל ועבירת סמים.

הרשעה ללא מאסר ואולם יש רישומים פליליים נוספים –

7 שנות התיישנות + 7 שנות מחיקה

הרשעה עם ענישה של מאסר עד חמש שנים –

7 שנות התיישנות+תקופת המאסר שהוטלה + 10 שנות מחיקה

הרשעה עם ענישה של מאסר מעל חמש שנים – 

10 שנות התיישנות + תקופת המאסר שהוטלה + 10 שנות מחיקה

3. הרפורמה תחייב גופי חקירה שאינם חלק אינטגרלי ממשטרת ישראל לדווח למחלקת המרשם הפלילי של המשטרה כבר בשלב פתיחת החקירה 

בכך תשית הרפורמה סטנדרט דיווח זהה לזה של המשטרה, המנהלת רישום כבר אחרי חקירה באזהרה של חשוד

(ולא רק לאחר תום ההליך כפי שקורה כיום בגופי החקירה החיצוניים למשטרה).

גופים הזכאים לקבל "תעודת רישום פלילי" מהמרשם יהיו מחויבים להתייחס ל"אמות מידה" ולא לפסול באופן אוטומטי בשל קיומו של רישום פלילי. 

זאת אומרת כי גם כשקיים רישום פלילי על גוף הבוחן מועמדות לתעסוקה או לקבלת רישיון מקצועי, יש חובה לבחון את האדם המועמד בהתאם לקריטריונים המובאים להלן מבלי לפסול אותו באופן גורף או אוטומטי רק בשל קיומו של רישום פלילי:

  • מהות העבירה – מה בעצם אירע ואשר בגינו ניתנה ההרשעה.
  • האינטרס הציבורי – עד כמה האינטרס הגיע לכדי מיצוי.
  • סוג העבירה והחומרה שלה – ובייחוד הרלבנטיות של העבירה ביחס לרישיון ולתעסוקה המבוקשת.
  • רמת האחריות הנדרשת עם המשרה או הרישיון –  אמות המידה עבור נהג מונית פוטנציאלי, שונה מאמות המידה הנבחנות בעניינו של עורך דין פוטנציאלי.
  • משך הזמן שחלף – חלוף הזמן כשיקול המכהה את המסוכנות והצורך בהרתעה.
  • עד כמה קיים חשש לפגיעה בבטחון הציבור – ככל שחשש כזה יותר מוחשי כך יפחתו סיכוייו של המועמד.
  • גילו של האדם בעת ביצוע העבירה – מי שביצע עבירה כקטין או בהיותו צעיר מאוד ההסתכלות לגביו אמורה להיות מקלה יותר.
  • נסיבות אישיות ושיקום – מי שמראה כי עבר הליך שיקומי של ממש וכי קיימות בחייו נסיבות אישיות המצדיקות התחשבות, כך ניתן יהיה יותר להתחשב בו בשקלול הגורמים.
  • מספר הרישומים שיש למועמד  – ככל שמספר הרישומים הפליליים של מועמד לתעסוקה או לקבלת רישיון מקצועי רב יותר כך הנטייה להיות סלחן כלפיו תהיה פחותה.

הרפורמה לא תאפשר מסירת מידע לגבי עבירות שנעברו על ידי קטין בהיותו מתחת לגיל 12.

תיקי עיכוב הליכים לא יכללו יותר ברישום ויבוטלו.

תעודת יושר והחקיקה החדשה – סיכום

השינויים שייכנסו לתוקף בכל הקשור לנושא קבלת ״תעודת יושר״ בעוד מספר חודשים הם חשובים ומהותיים. 

 לסקירה באשר למצב הנוכחי טרם כניסת הרפורמה לתוקף לחץ כאן

מדובר בחלק מנסיון להטיל חסמים על היכולת של גופים להפר את החוק ולעיין במידע רגיש שאינם זכאים לראותו. 

יחד עם זאת חשוב לציין כי בעידן האינטרנטי, קיימים מאגרי מידע פרוצים לכל דיכפין. 

גוף שיחפוץ בכך, יוכל להשיג מידע בכל מיני צורות ולעקוף גם את ההגבלות שהרפורמה מנסה לייצר.

יחד עם זאת, ראוי לציין את השינוי המבורך באופן חישוב התקופות של ההתיישנות והמחיקה,

דבר שיסייע רבות לשיקום של אנשים נורמטיבים שהסתבכו עם החוק באופן שולי, הנושאים שלא בצדק רישום פלילי במשך שנים ארוכות מדי. 

לאחר העברת החוק בתחילת שנת 2019 מסר יו"ר ועדת חוקה ח"כ ניסן סלומינסקי: "ההצעה הזו היא מהפכה שאנחנו עושים לטובת האזרחים. המטרה היא לשקם את אותם אנשים שנפלו פעם ולאפשר להם לחזור לחיים נורמטיביים.

ההצעה מחליפה את חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים הקיים בחוק חדש שעורך איזון נכון יותר בין השמירה על האינטרס הציבורי של הגנה על הציבור לבין תקנת השבים והאינטרס החשוב של שיקום ושילוב מי שמעד חזרה בחברה.

הצעת החוק נסמכת על המלצות ועדה בראשותה של פרופ' קנאי שהייתה שותפה פעילה בדיוני הוועדה".

לא מן הנמנע כי בעקבות הרפורמה תתקבל אצל המבקש תעודת יושר נקייה מרישומים מהר מהצפוי עד כה.

על כן, גם הגשה של בקשות חנינה לקיצור תקופות התיישנות ומחיקה ייפחת באופן דרמטי כתוצאה משינוי זה. 

אם יש לכם שאלות נוספות אשמח לעמוד לרשותכם.

למאמר בנושא זה במעריב – https://www.maariv.co.il/news/law/Article-752886

עשו לייק בדף הפייסבוק של עורך דין פלילי איילון בירנבוים והישארו מעודכנים

 

כתיבת תגובה

חייגו עכשיו