מרמה והפרת אמונים: קווים לדמותו של סעיף החוק הבעייתי

"מה משמעותו של סעיף מרמה והפרת אמונים בחוק העונשין,

בכל הקשור להעמדה לדין של נבחרי ציבור,

כיצד הוא בא לידי ביטוי בפסיקת בתי המשפט כיום,

ומדוע נוסחו הנוכחי נחשב לבעייתי?"

עורך דין פלילי זה א.ב

כתיבת תגובה

חייגו עכשיו