יצוג נפגעי עבירה

ייצוג נפגעי עבירה בפני הרשויות

חוק זכויות נפגעי עבירה התשס"א– 2001 בא לרכך במעט מצב זה הקובע מספר זכויות לנפגע במהלך ההליך הפלילי ובכל הליך עוקב הקשור בו, כחלק מהרצון לאפשר מעורבות.

עורך הדין איילון בירנבוים בעל נסיון בליווי נפגעי עבירה ועמידה על הזכויות שלהם מתוך ההכרה כי ללא ייצוג הולם, הליכים משפטיים פליליים משמעותיים עלולים להסתיים ללא ענישה הולמת כאשר המתלונן/מתלוננת חשים כי נעשה עיוות דין.

אותו עיוות דין שעלול להיווצר מנקודת ראות נפגע העבירה הינו תוצאה של מציאות על פיה המדובר במי שאינו צד להליך וההתדיינות המשפטית השמורים באופן כמעט בלעדי לרשויות התביעה.

טיפול בנפגעי עבירה זה א.ב

הזכויות המוקנות לנפגע עבירה על פי החוק הינן בין היתר:

– הזכות להגנה מפני הנאשם;

– הזכות לפרטיות בכל הקשור לפרטיו האישיים;

– הזכות לקבל מידע על ההליך;

– זכות העיון בכתב האישום;

– קבלת מידע על שירותי סיוע;

– זכות להיות נוכח בדיונים גם כאלה שנערכים בדלתיים סגורות;

– הזכות למסור הצהרה, בדבר הפגיעה והנזק שנגרמו, אותה ייקח בית המשפט בחשבון בקביעת העונש.

המערכת הפלילית אינה ששה לשתף פעולה עם נפגעי עבירה ולעיתים אף רואה בהם נטל שמפריע לנהל את ההליך ביעילות. רק עורך דין פלילי שמתמצא בחוק ובאופן ההתנהלות אל מול רשויות התביעה ובבתי המשפט יכול לוודא את מיצוי זכויות נפגע העבירה באופן ראוי ומבלי שאלה ייפלו בין הכיסאות על קורבן "יעילות ההליך".

עורך דין נפגעי עבירה איילון בירנבוים

בנוסף לזכויות האמורות, במקרים של אלימות ועבירות מין לנפגע העבירה עומדת בנוסף

-הזכות להיות מלווה באדם נוסף בעת החקירה

– באופן ספציפי במקרים של עבירות מין, הזכות שלא להיחקר בגין עבר מיני.

וכן –

– הזכות לקבל מידע על המאסר;

– הבעת עמדה בעיכוב הליכים;

– הבעת עמדה כשיש הסדר טיעון /לסגירת תיק על הפרק;

– הבעת עמדה בוועדת השחרורים;

– הבעת עמדה כשמוגשת בקשת חנינה.

בחלק מהזכויות המוזכרות מדובר במקרים שחשוב שיתחילו עוד בשלב החקירה ולעיתים עוד טרם הגשת התלונה ועל כן פנייה לעורך דין פלילי בשלב מוקדם ככל שניתן הינה בעלת חשיבות יתרה.

זכויות אחרות כמו הבעת עמדה לעניין חנינה ובוועדת השחרורים נוגעות בהליכים לאחר ההרשעה בפלילים. לצורך מיצוי זכויות אלה וייצוג נכון על ידי עורך דין שמתמצא בחוק דנן, ליווי ארוך טווח הינו קריטי וחשוב מאין כמותו אף הוא המהווה סיוע של ממש לנפגע העבירה בשיקום חייו והיכולת להמשיך בחיים כתקנם לאחר אירועי חיים טראומתיים.

רק באופן זה יוכל נפגע עבירה להעביר מסר ברור, חד, שאינו מאפשר עיוות דין אפשרי בנסיבות העניין הספציפי, שישפיע לבסוף גם על החלטות הרשות השופטת בעניינו של נאשם או מורשע. על כן ליווי על ידי עורך דין פלילי הינו בעל חשיבות יתרה.

עורך הדין איילון בירנבוים יוכל במקרים רלוונטיים, לעמוד מול הרשות התובעת גם בעניינים הקשורים בפיצוי ראוי והולם לנפגע העבירה במסגרת ההליך הפלילי עצמו מאת הנאשם.

גם עם תום ההליך הפלילי יכול נפגע העבירה לתבוע כספית במסגרת של תביעה אזרחית.

למידע נוסף אודות זכויות נפגע/ת עבירה לחץ כאן

סמנו לייק בדף הפייסבוק של עורך דין איילון בירנבוים והישארו מעודכנים

לטפל בנפגעי עבירה זה א.ב

חייגו עכשיו