לוגו אי

הסדר מותנה – יתרונות וחסרונות

מהו הסדר מותנה ומהם יתרונותיו?

 הסדר מותנה – מהות

הסדר מותנה הינו הסכם בעל תוקף משפטי המאפשר במקרים מתאימים בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק להימנע מהגשת כתב אישום נגד חשוד ולסגור את התיק, על כל המשתמע מכך לרבות הימנעות מקיומו של רישום פלילי .

 במקום הגשת כתב האישום מסכים החשוד להודות במעשה, ולקבל על עצמו תנאים מסוימים,

הנקבעים במסגרת משא ומתן לחתימה על הסדר מותנה, מול התביעה.

המשמעות בסגירת תיק בהסדר מותנה היא כאמור הימנעות מהליך פלילי בבית המשפט,

ועם זאת עמידה בדרישות בהם עליו לעמוד על מנת ולהגיע להסכמה לסגירת התיק מצד התביעה.

הרישום שיופיע בגיליון הרישום הפלילי בעקבות ההסדר הוא רישום משטרתי, שאינו מהווה חלק מגיליון הרישום הפלילי.

עילת הסגירה שתופיע ברישום המשטרתי הינה "סגירה בהסדר",

(להבדיל מעילות סגירה אחרות שאינן מצריכות עמידה בתנאים כגון "העדר ראיות מספיקות" "נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין" ועילת "חוסר אשמה" שגם חוסכת הופעה של רישום משטרתי בגיליון הרישום).

הסדרים מותנים מתפרסמים ללא שם החשוד ונפגע העבירה, באתר ייעודי של רשות התביעה בו מפורטים כל המקרים שנסגרו בעילה זו,

לרבות סעיפי העבירה בהם הודה החשוד, מספר ההליך, התנאים בהם היה עליו לעמוד, הנימוקים לסגירת התיק בהסדר מותנה.

מדובר בהקלה משמעותית עבור נאשם פוטנציאלי שבעבר מצא עצמו בגין ביצוע אותן עבירות ממש מתמודד עם אישום והעמדה לדין פלילי לרבות הרשעה.

המדובר בכלי שיפוטי/אכיפתי הבא לתת כלים מידתיים יותר לרשות התביעה,

על מנת לאפשר פתרונות בעלי השלכות פחות חמורות, עבור חשודים.

באמצעות הסדר מותנה אדם נורמטיבי שעבר עבירה הנחשבת בדרך כלל לעבירה קלה, יוכל לחזור לשגרת חייו, ללא צורך בהעמדה לדין או קבלת עונש מאסר.

בנוסף לכך, חתימה על הסדר מותנה מקל על הערכאות השיפוטיות, ובדרך הזו ניתן להפחית מעומס התביעות הרב עמו מתמודדים בתי המשפט.

במסגרת ההסדר על החשוד להודות בנוסח המוסכם בין הצדדים של טיוטת כתב האישום,

לרבות עמידה בתנאים נוספים הנקבעים במסגרת משא ומתן בין הצדדים והכל על פי חומרת העבירה. תנאים אלה, מפורטים בהמשך המאמר.

ההסדר המותנה – באילו מקרים ניתן לחתום עליו ?

חתימה על הסדר מותנה אפשרית על פי סוג העבירה ובהתקיים תנאים מסוימים.

העבירות הנכללות במסגרת ההסדר הינן עבירות מסוג עוון או חטא, או בעבירת פשע המנויה בתוספת השישית לחוק העונשין.

כך לדוגמא עבירות כגון:

איומים, הסגת גבול, תקיפה, העלבת עובד ציבור,  גניבה, תגרה, הטרדה באמצעות מתקן בזק, מעשה פזיזות ורשלנות בחיה, איסורים מסוימים על מכירת אלכוהול לקטינים, חלק מעבירות התכנון והבנייה ולמעשה כל עוון שבטיפול התביעות (להבדיל מהפרקליטות) יכולים להיכלל במסגרת של הסדר מותנה.

בנוסף, בהתקיים אינטרס ציבורי לסגירת תיק בהסדר מותנה, תובע רשאי לעשות כן.

שיקולים שיבואו בחשבון בהקשר זה הינם בין היתר:

נסיבות אישיות מיוחדות של החשוד, נסיבות מקלות בביצוע העבירה, תוצאות קלות שאינן מזיקות כתוצאה מביצוע העבירה, אופן התנהלות החשוד לאחר ביצוע העבירה לרבות שיתוף הפעולה עם החקירה והחרטה שהביע, ונסיבות מקלות מיוחדות אחרות.

על מנת שתיק בו נאספו ראיות יתאים למסגרת של חתימה עם החשוד על הסדר מותנה צריך כי בתיק החקירה בהכרח

 • קיימות ראיות מבוססות נגד החשוד לצורך הגשת כתב אישום.
 • החשוד ללא עבר פלילי בתקופה של לפחות חמש שנים מביצוע העבירה.
 • לא קיימים נגד החשוד תיקים או חקירות הנמצאים במסגרת של הליך עומד ופתוח בבית המשפט או במשטרה, להוציא את העבירה בגינה נחתם ההסדר המותנה.
 • החשוד לא חתם על הסדר מותנה בחמש השנים האחרונות מזמן ביצוע העבירה.
 • התובע אינו סבור כי העונש המגיע לחשוד כולל עונש מאסר בפועל או ריצוי עבודות שירות.

מהם התנאים שניתן לקבוע במסגרת ההסדר ?

על מנת שייחתם הסדר מותנה בין התובע לחשוד, על החשוד להודות באשמה ולקבל על עצמו את התנאים שהגוף התובע יציג לו.

תנאים אלו יכולים לכלול בין השאר:

 • פיצוי כספי לנפגעי העבירה
 • פיצוי כספי לקופת המדינה
 • מתן התנצלות בכתב לנפגעי העבירה.
 • הצהרת התחייבות להימנע מכל עבירה כזו בעתיד.
 • התחייבות לשמירת מרחק ו/או אי יצירת קשר עם נפגע העבירה.
 • התחייבות עמידה בתוכנית טיפולית הנוגעת לעבירה.
 • הסכמה והתחייבות להימצא תחת פיקוחו של קצין מבחן.

למעשה כל תנאי שייקבע על פי גוף התביעה ויירשם בהסדר המותנה, הינו תנאי חובה שעל החשוד לקבל על עצמו ולהתחייב לעשותו.

כל סירוב או הפרה של התנאים המצוינים בהסדר זה, עלולים להמשיך את ההליך הפלילי נגד החשוד בבית המשפט.

עורך דין שיעמוד לצדך, שהינו בעל ניסיון בחתימה על הסדרים מסוג זה, יוודא כי אכן התשתית הראייתית הקיימת נגדך מצדיקה מהלך של חתימה על הסדר מותנה.

 ככל ובדיקה תעלה כי אין סיכוי סביר להרשעה בנסיבות הראייתיות הקיימות בתיק, הרי שמציאות משפטית כזאת מצריכה טקטיקה של דרישה מהרשויות לסגירת התיק באחת מעילות הסגירה האחרות ללא תנאי.

לא מן הנמנע כי בדיקה משפטית ודקדקנית כזאת לא רק תביא להבנה כי אין להעמיד לדין במסגרת של משפט פלילי בנסיבות הספציפיות כי אם תביא למסקנה שיש לסיים את ההליך בסגירת התיק בעילה של "חוסר אשמה" החוסך גם הופעה של רישום משטרתי בגיליון הרישום הפלילי. 

על כן, אין לראות בהחלטת הרשות התובעת לזמן אדם לחתימה על הסדר מותנה כ "תורה מסיני",

שימוש בעורך דין מנוסה תחסוך מניפולציות משפטיות מצד הרשויות, לרבות הודאה בטיוטת כתב אישום המכילה עובדות שאינן נכונות ואשר לא נותנות ביטוי אמיתי לאירוע כפי שאירע באמת בהתאם לראיות בתיק, לרבות סעיפי העבירה הנכללים בו.

כמו כן, שימוש בעורך דין בקיא תמנע הטלה של סנקציות מיותרות וענישה שלא לצורך.

ההסדר והחתימה עליו –  בליווי עורך דין

בכל מקרה, במידה ומצאתם עצמכם חשודים בעבירה פלילית הנחשבת קלה כמפורט לעיל –

מומלץ להיוועץ בראש ובראשונה עם עורך דין פלילי לצורך גיבוש אסטרטגיה הגנתית, וקבלת ייעוץ מקצועי.

נקיטת מהלך כזה תוכל להיטיב עבור החשוד את התוצאה ולאפשר בחינה אמיתית של המצב המשפטי ועמידה על הזכויות באופן מלא.

לשאלות נוספות אתם מוזמנים ליצור עמי קשר.

סמנו לייק בדף הפייסבוק של עורך דין פלילי איילון בירנבוים והשארו מעודכנים

לסרטונים בערוץ היוטיוב

עורך דין פלילי זה א.ב

מעוניינים בשיחה עם עו״ד איילון בירנבוים?

עורך דין פלילי בתל אביב

עו"ד איילון בירנבוים,

בעל תואר במשפטים, מחזיק ברשיון עריכת דין בישראל ובניו-יורק.

יוצא יחידת חקירות, שימש במהלך שירותו הצבאי כחוקר ובעל ידע נרחב בתחום הפלילי.

עו"ד בירנבוים עוסק במסגרת תפקידיו במגוון רחב של תחומים במשפט הפלילי ובייצוג מגוון נרחב של חשודים ונאשמים בערכאות השונות, בזכות ניסיון עשיר שרכש בארץ ובחו"ל. 

כמו כן, מייצג בבתי הדין לתעבורה נאשמים בעבירות תנועה, מייצג סטודנטים ועובדי מדינה בהליכי משמעת, נפגעות עבירה, ובעל היתר לייצג חיילים נאשמים בבתי הדין הצבאיים.

בנוסף, עו"ד איילון בירנבוים מחזיק בנסיון ויכולות גם בתחומי המשפט האזרחי והמסחרי.

   עורך דין פלילי זה א.ב

                     

  

חייגו עכשיו