ועדת משמעת / עבירות משמעת – סטודנטים במוסדות אקדמיים

הליכים משמעתיים כנגד סטודנטים בגין עבירות משמעת

ועדת משמעת – בכל יחידת משמעת במוסד אקדמי

לכל מוסד להשכלה גבוהה בישראל תקנון משמעת, המסדיר את הדין המשמעתי החל לגבי התלמידים באותו מוסד.

עבירות משמעת נפוצות שניתן למצוא במרבית התקנונים הקיימים במוסדות להשכלה גבוהה הינן בין היתר:

הונאות בעבודה או בבחינה, הפרעות למיניהן או התנהגות שאינה הולמת,מצגי שווא או מעשי תרמית, זיוף של מסמכים,עבירות הקשורות ברכוש של מוסד הלימודים ועוד.

המדיניות בשנים האחרונות של מוסדות מסוג זה היא כן להגיש תלונות למשטרה במקרים מסוימים.

על כן, במקרים כאלה חשוב לקבל יעוץ כולל גם בהתנהלות אל מול ועדות המשמעת במהלך הליך החקירה קל וחומר בעת ההליך המשמעתי כמו גם אל מול גורמי המשטרה במקרים הרלוונטיים.

בעבירות חמורות כאשר סטודנט שולח אדם אחר להיבחן במקומו הדברים יכולים להיגרר בקלות גם אל תחנת המשטרה והתמודדות עם כתם ברישום הפלילי.

ועדות משמעת זה א.ב

בעת זו כאשר הפיתוי לרכוש עבודות קנויות באמצעות אתרי אינטרנט שונים הינה גדולה מאי פעם,

קיימת גם הקפדה בנושא זה מצד המוסדות בניסיון לוודא כי טוהר הלימודים במסגרת רכישת השכלה נשמרים.

כתוצאה מהליך משמעתי שננקט כנגד סטודנט יכולים להיגזר עליו עונשים שונים כגון:

מניעת כניסה ושימוש במתקני מוסד הלימוד, ביטול קורסים בהם השתתף, ביטולים של תעודה או תואר, קנסות, ביטול שנת לימודים, הרחקות מהמוסד לתקופה תחומה בזמן ואף הרחקה לצמיתות.

בתי המשפט בישראל קבעו במספר הזדמנויות בפסיקה רלוונטית כי סטודנט העומד לדין בהליך משמעתי רשאי ואף רצוי כי ייוצג על ידי עורך דין.

אין המדובר בדברים שיש להקל בהם ראש.

הליך משמעתי מסוג כזה עלול להיות בעל השלכות גם בכל הקשור לעתיד אקדמאי של אדם ובהמשך ככזה שישפיע על מהלך החיים במסגרת שוק התעסוקה.

הרבה עבירות משמעת במסגרות אקדמאיות נובעות מאי ידיעת החוק וחוסר התעניינות בתקנון הקיים במוסד הספציפי.

העדר הסברה עקבית והנחיות ברורות לכלל ציבור הסטודנטים יכול להביא לצמצום משמעותי בדיונים בגין עבירות משמעת פשוטו כמשמעו.

עורך דין ועדות משמעת איילון בירנבוים

עם זאת, חשוב לזכור כי אי ידיעת התקנון אינה פותרת סטודנט מעונש בגין עבירה

ועל כן קבלת ייצוג במקרים מסוג זה הינו חשוב.

עורך הדין איילון בירנבוים כמי שמחזיק בניסיון רב בייצוג בפני ועדות משמעת של מוסדות שונים

יוכל לייעץ לכם ולבחון את מצבכם הספציפי באופן מקצועי ולהביא לתוצאה מיטבית בהתאם לנסיבות הקונקרטיות שלכם.

לחץ לקריאת מאמרים נוספים בנושא באתר זה

סמנו לייק בדף הפייסבוק של עורך דין ועדות משמעת איילון בירנבוים ותשארו מעודכנים

ועדת משמעת זה א.ב

חייגו עכשיו